mijnbuurtje helpt je als zorg- of welzijnsinstelling om effectiever te communiceren en beter samen te werken met cliënten en partners in de wijk. Cliënten die elkaar en de buurt beter kennen doen veel meer samen en daar profiteer je van als instelling. Ook lever je een betere dienstverlening naar je cliënten en profileer je je beter in de wijk.  Je belangrijkste voordelen staan hieronder.

  • Makkelijker samenwerken met cliënten en partners

    Makkelijker samenwerken ten behoeve van ‘servicewijk’ met andere collega’s, professionals, vrijwilligers in de buurt als die zichtbaar zijn op de buurtsite: een dynamische sociale kaart. Makkelijker samenwerking tussen lotgenoten en mantelzorgers via privé groepen.

  • Verbeteren dienstverlening

    Je helpt beter je cliënten door gebruik dynamische sociale kaart waarop zowel het formeel als het informele aanbod staat. Door een goed beeld van de wijk werk je preventief. Het geeft je medewerkers een positieve prikkel om meer online te werken, Ze hebben zo een groter ‘bereik’ en krijgen met minder inspanning meer voor elkaar. Ook stimuleer je zo makkelijk je cliënten tot contact in de buurt.

  • Besparen op communicatiekosten

    Minder eigen (statische en bewerkelijke) site gebruiken voor communicatie, minder tijd kwijt met mijnbuurtje. Bewoners lezen mijnbuurtje meer, hoger rendement tegen lagere kosten. Besparing op onderhoud en contentbeheer eigen site.