Congres mijnbuurtje.nl

Congres: Gouden lessen voor de gemeente van de toekomst

Op 14 oktober 2021 vierden we het tienjarig bestaan van mijnbuurtje.nl met ons congres ‘Gouden lessen voor de gemeente van de toekomst!’ waarin wij samen met onze klanten geleerde lessen deelden. We bieden je een unieke kans om mee te kijken naar alle onderwerpen die aan bod kwamen.

Meer weten? Boek dan een inspiratiesessie!

Terugkijken

Bekijk hier de verschillende onderdelen van het congres terug.

Bekijk het hele congres exclusief de snelkooksessies

Leer van diverse gemeenten over hoe zij succesvol online buurtplatformen en buurtverbinders inzetten om samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, armoede, energietransitie, participatie, sociale kaart en het versterken van de sociale cohesie.

Kennismaken met de founders van mijnbuurtje.nl Eric Hendriks en Hanneke van Stokkom. 

Eric en Hanneke vertellen over de onstaansgeschiedenis  van mijnbuurtje.nl en de doelen die zij daarbij voor ogen hebben.

Uitleg over mijnbuurtje.nl Eric en Hanneke

Mijnbuurtje werkt met een online en offline aanpak. Opgeleide inwoners gaan samen met professionals als buurtverbinders aan de slag om alle bronnen uit een gemeenschap zichtbaar en toegankelijk te maken. Ze krijgen een eigen online platform waarop ze alles zichtbaar maken wat een buurt te bieden heeft. Iedereen kan hieraan meedoen.

Veelgestelde vragen aan mijnbuurtje.nl 

Lidewij ter Hofstede interviewt oprichter Eric Hendriks aan de hand van een aantal veel gestelde vragen over community building.

Hoe neem je jouw collega’s mee? Interview met Gayle Klint, beleidadviseur BMC, ingehuurd door de gemeente Gorinchem. 

Als je als ambtenaar enthousiast raakt over de aanpak van mijnbuurtje.nl, is het nog geen vanzelfsprekendheid dat je organisatie ook meteen alle kansen ziet die jij ziet. Gayle Klint vertelt uit eigen ervaring over hoe ze de aanpak van mijnbuurtje.nl geborgd heeft binnen haar gemeente en deelt haar geleerde lessen die ze opdeed bij de start van www.samengorinchem.nl.

Succesverhalen en tips uit de praktijk: Interview Leni van Mourik, initiatievenmakelaar in de gemeente Papendrecht en Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven in de gemeente Voorst. 

Leni van Mourik en Chris Frencken werken al jaren met de aanpak van mijnbuurtje.nl. Ieder met een eigen platform, in Papendrecht is dat www.puurpapendrecht.nl en in Voorst www.kijkindekernen.nl. Leni en Chris delen hun praktijkervaringen en geven tips aan gemeenten die nog voor de keuze staan.

Snelkooksessies

Naast het plenaire deel, boden we deelnemers de kans om in gesprek te gaan met ambtenaren van andere gemeenten die al aan de slag zijn met de aanpak van mijnbuurtje.nl. Dit gebeurde in snelkooksessies, waarin ambtenaren tips en tricks deelden met hun collega ambtenaren.

Snelkooksessie Participatie in het kader van de omgevingswet en de energietransitie. 

Participatie staat overal hoog op de agenda. Maar hoe betrek je inwoners nu het beste bij vraagstukken als de energietransitie en de omgevingswet? Esmée de Nie, medewerker duurzaamheid van de gemeente Best vertelt over het laadpalentraject waarvoor zij inwoners vroegen te participeren via www.pleinbest.nl/laadpalen. Karin Krijt-Garritsen, sr. communicatiemanager in de gemeente Oude-IJsselstreek startte onlangs met www.onzeoudeijsselstreek.nl om inwoners mee te laten denken over de inrichting van een nieuwe woonwijk. 

Snelkooksessie: Eenzaamheid bestrijden door buurtcommunities

Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, omdat eenzaamheid kan leiden tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten. Toch worstelen beleidsmedewerkers en professionals met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame manier aan kunnen pakken. Brenda Houwen, welzijnswerker bij Incluzio in de gemeente Venlo en Karin Haas, buurtverbinder bij www.UtDorp.nl vertellen hoe zij met de hulp van de aanpak van mijnbuurtje.nl succesvol werken aan het bestrijden van eenzaamheid in Venlo.

Snelkooksessie Hoe vind je (meer) vrijwilligers?

Vrijwilligers  zijn onmisbaar voor de samenleving. Ze dragen bij aan sociale verbinding in de buurt. Ook ontstaat zo sociale innovatie en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Wie vrijwilligerswerk doet komt in contact met andere mensen en zorgt  voor persoonlijke ontwikkeling. Vrijwilligers zijn meer tevreden over hun leven, minder gestresst, ervaren meer sociale steun en hebben een hogere eigenwaarde. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

In Hellevoetsluis, Brielle en Voorne hebben ze dit goed begrepen en zijn ze daarom al 3 jaar actief met www.Fijnjetezien.nl, het sociale platform van Voorne. Lesley Hogeboom, Sr. Beleidsmedewerker Sociaal Domein en Nick van Straaten van wijkwerk Hellevoetsluis, delen hun tips en ervaringen. 

Snelkooksessie Sociale kaart, hoe zorg je dat deze lukt en actueel blijft?

Als gemeente heb je de opdracht een sociale kaart voor inwoners in te richten. Maar hoe krijg je die opgave eigenlijk voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat de informatie compleet is, makkelijk vindbaar is én up to date blijft?

Lisanne van Giessen werkt als beleidsmedewerker bij de Gemeente Gorinchem. Om alles wat er in Gorinchem is te benutten en te verbinden, heeft de gemeente samen met inwoners het mijnbuurtje online communityplatform samengorinchem.nl opgezet. Recent is daar de sociale kaart aan toegevoegd. Dit maakt het aanbod in Gorinchem zichtbaar én zorgt ervoor dat alle informatie voortdurend actueel is. 

Enthousiast geraakt? Boek een inspiratiesessie!

Wil jij ook een gratis inspiratiesessie voor jou en je collega’s? Meld je dan meteen aan. We plannen dan zo snel mogelijk een afspraak met je in.