Verslag van ons congres: Digitale buurtplatformen – weggegooid geld of echte verbindingen?

‘Digitale buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?’
Verslag van het congres georganiseerd door mijnbuurtje.nl en Participe Advies


Op 23 april jl. vond in Utrecht ons congres ‘Digitale buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?’ plaats. Dat het een thema is wat speelt bleek uit het grote aantal bezoekers. Het congres was met meer dan 80 bezoekers volledig volgeboekt! Buurtplatformen zijn “hot” in deze tijd waar alles draait om burgerparticipatie. En de vraag of ze echt werken ook!

Digitale platformen springen als paddenstoelen uit de grond en iedereen lijkt dé oplossing te hebben voor het activeren van bewoners. Maar hoe kies je de juiste aanpak of platform voor jouw gemeente of buurt? Welke doelen stel je en aan welke eisen moet dit platform voldoen? Hoe meet je resultaten en zorg je ervoor dat professionals in dit werkgebied mee gaan doen op dit soort platformen?

Na een inleiding van Eric Hendriks over de aanpak van mijnbuurtje.nl en van Roos van Veen over de droom van Participe Advies over de participatiesamenleving, gingen de deelnemers in groepen uiteen om een aantal onderwerpen verder uit te diepen.

De workshops

Bezoekers konden kiezen uit vier workshops, waarvan ze er twee konden volgen. Die workshops waren:

  • Hoe kies je een digitaal buurtplatform?
  • Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?
  • Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies
  • Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online
    communicatie?


Workshop 1: Hoe kies je een digitaal buurtplatform?

Hans Kessens van www.buurtkiep.nl vertelt hoe hij samen met andere buurtbewoners uit zijn wijk  in Den Bosch is gekomen tot de keuze voor een platform.  “Een belangrijk criterium voor de beslissing om voor de mijnbuurtje-aanpak te gaan, was dat deze werkwijze van onder naar boven werkt; vanuit draagvlak van de bewoners zelf. Zonder dit draagvlak komt er geen buurtplatform. We hebben duidelijk geformuleerd wat we willen bereiken. Voor ons is dat: verbinden van mensen in de buurt. Technologie is daar slechts een hulpmiddel voor.”  Actieve buurtbewoners die hierin een ondersteunende rol willen spelen worden opgeleid tot buurtverbinders. En dat is precies wat volgens Hans leidt tot een duurzame oplossing voor en door bewoners!

Hans1

Overwegingen
Het is belangrijk om te beslissen of je een platform wilt gebruiken dat gericht is op één onderwerp, bijvoorbeeld zorg, of een platform wat alles wat er in de buurt gebeurt inzichtelijk maakt. Daarnaast is er een verschil in de keuze tussen een landelijk platform of één die de naam van de buurt draagt en eigendom is van de buurt zelf. Met de keuze voor mijnbuurtje kregen wij een platform dat echt van onszelf is en waarop al het mooie wat er in de buurt gebeurt zichtbaar is.

Als tip geeft Hans mee: sluit daar aan waar energie is. Is er een wijkkrant? Werk vanuit daar! Is er een actief buurtcentrum? Kies dat dan als startpunt. Begin met de enthousiaste actieve buurtbewoners en bouw samen met hen aan een verbonden buurt!

Workshop 2: Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?

Eric Hendriks zorgt ervoor dat de deelnemers van zijn workshop elkaar meteen leren kennen door hen de vraag te stellen: wat is jouw allermooiste ervaring in je eigen buurt? Door ervaringen uit te wisselen wordt meteen duidelijk wat de voordelen zijn van het kennen van je buren.  Eric: “Je visie op buurtcommunicatie is erg belangrijk bij het stellen van de doelen voor jouw buurtplatform. Want: ga je je richten op hulpvragers of hulpgevers? Voor wie en door wie is het platform?

Een visie op buurtcommunicatie kan variëren van ‘ik plant één plant’ tot ‘ik investeer in een vruchtbare voedingsbodem voor duurzame communicatie en verbinding’.

Doelen met een buurtplatform door Eric HendriksPositief formuleren
Belangrijk bij het bedenken van een ambitie is positief formuleren! Niemand wordt blij van een negatief geformuleerde ambitie. Kijk maar: de kloof tussen arm en rijk kleiner maken vs. de toenadering tussen arm en rijk vergroten. Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het buurtplatform worden ook als belangrijk criterium benoemd.

Resultaten van je buurtplatform merk je aan bijvoorbeeld de toename van het aantal nieuwe relaties in de buurt, de toename van het aantal ontmoetingen in de buurt of de toename van het aantal activiteiten. Je bereikt dit door niet te kijken naar wat er niet is, maar juist te focussen op wat er allemaal wél aanwezig is in de buurt. Want: wat is er nog meer mogelijk in de buurt als je versterkt wat er nu al goed gaat. Door je te richten op wat mensen kunnen brengen maak je van een 9 een 10!

Workshop 3: Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies

Roos van Veen stelt dat je vanuit verschillende optieken naar een resultaat kunt kijken, namelijk die van ‘de mens’, ‘de maatschappij’ en ‘de organisatie’. Het willen meten van resultaat wordt meestal geïnitieerd vanuit organisaties. Het inzichtelijk krijgen van resultaten en effecten doe je echter door het gesprek met de inwoner. De meetmethode die je uiteindelijk gebruikt om resultaten inzichtelijk te krijgen past zich aan het vraagstuk en de doelgroep aan. Vragen die belangrijk zijn bij het meetproces:

  • Wat wil je meten?
  • Waarom wil je het meten?
  • Hoe wil je het meten?

Meetbaar of merkbaar
Gaat het om meetbare resultaten of juist om merkbare resultaten? Voor de mens is het belangrijk dat je elkaar leert kennen. Want wanneer jeRoos elkaar kent ga je elkaar meer vertrouwen. En wanneer er vertrouwen is ga je (eerder) meedoen. Voor de organisatie is het belangrijk om van output naar outcome te komen, om echt merkbare effecten te meten. Wie is er geholpen en hoe? Voor  de maatschappij is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over ‘wat versta je onder meedoen?’ en dit daarna op grotere schaal te bekijken. Om te vragen aan inwoners ‘wat vinden jullie belangrijk en is het “waard” om te meten?’.

We moeten terug naar de ‘waarom’-vraag en ons vooral afvragen: voor wie doen we het? We lopen het risico om dingen ‘kapot’ te meten. En dat is niet de bedoeling. Niet meten om te meten, maar het resultaat écht willen weten!

Workshop 4: Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online communicatie?

“Online zijn voelt voor veel wijkprofessionals als een extra taak”, klinkt vanuit de zaal. Veel professionals zien nog niet dat online zijn ook werk uit handen kan nemen. Dus is het echt weerstand? Of is het angst voor het wekken van verwachtingen? En denkt de professional misschien dat je door online buurtcommunicatie  verder van bewoners af komt te staan? Hanneke van Stokkom zet een paar scherpe vragen op een rij…

Iedereen heeft een andere drive en andere bagage. Weerstand komt vaak voort uit het gevoel niet gezien of gehoord te worden. Maar ook vanuit een verandering en het gevoel hebben daar geen belang bij te hebben.

Hoe overwin je weerstand bij professonals tegen online communicatie door Hanneke van StokkomHet is niet alleen belangrijk om weerstand te herkennen, maar ook om naar je eigen rol in het opwekken daarvan te kijken. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat dit voor veel mensen een eyeopener is. Hanneke legt uit hoe je met weerstand om kunt gaan en draagvlak kunt creëren voor je einddoel. Nog beter is het om te proberen weerstand te voorkomen door iedereen te betrekken bij je plan.

Weerstand voorkomen

Mijnbuurtje werkt vanuit de aanpak: waarderend organiseren. Deze methode gaat uit van het positieve: “Het glas is bij ons altijd halfvol! Dromen, denken, doen.” Deelnemers gaan zelf met de aanpak aan de slag en merken dat hij werkt. “Na de droomfase kijk je terug naar wat er voor nodig was deze droom te realiseren (denken) en ga je aan de slag met het stappenplan dat je hiermee hebt gemaakt (doen).”

Buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?

Na afloop van het congres vroegen we deelnemers naar hun mening op deze vraag. De consensus was: echte verbindingen mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden zoals draagvlak in de buurt en het betrekken van buurtbewoners bij de opzet en het in stand houden van het platform. Laatste tip van een deelnemer: ga het gesprek met de buurt aan!

Wil je meer weten over de workshops of wat de aanpak van mijnbuurtje.nl voor jouw buurt of gemeente kan betekenen? Neem dan even contact met ons op!