Training en coaching

De afgelopen jaren trainden we honderden inwoners en wijkprofessionals in het komen tot meer betrokken buurten. Daarnaast geven we nog meer trainingen. Waarvoor kun je bij ons terecht?

  • De unieke driedaagse buurtverbinderstraining voor inwoners en professionals
  • Digitale buurtcommunicatie voor professionals
  • Op maat trainingen voor zowel inwoners als professionals

We coachen nieuwe en bestaande groepen buurtverbinders bij het maken van een meer betrokken buurt. Ook coachen we professionals in het verbeteren van hun interactie met inwoners.