Radboud Universiteit onderzoekt vraagverlegenheid op buurtsite

Vanaf begin Maart zal Lisa van de Elschen bij mijnbuurtje een afstudeeronderzoek doen. Lisa doet de Mastervariant Gedragsverandering bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Tijdens de mastervariant Gedragsverandering worden studenten opgeleid om vanuit een wetenschappelijke basis problemen en vraagstukken op het gebied van gedrag te analyseren en te onderzoeken. Het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën staat centraal.

Doel project
In een maatschappij waarin familieleden en overheid steeds minder zorgtaken is het belangrijk om andere hulpbronnen, bijvoorbeeld het buurtnetwerk, te vinden. Om vraag en aanbod in deze context goed op elkaar af te kunnen stemmen, is het belangrijk dat mensen actief om hulp vragen. Doordat zij vraagverlegenheid (de verlegenheid om hulp te vragen) ervaren gebeurt dit echter te weinig.

Het project heeft als doel om het aantal gestelde hulpvragen op de mijnbuurtje buurtsites te verhogen met behulp van een sociaalpsychologische interventie. Het project is eind Juli 2013 klaar.