Wij verwerken persoonsgegevens via deze website. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, die ons magazine willen ontvangen of zich aanmelden voor een congres.

Met welk doel verwerken jullie mijn persoonsgegevens?
Ons doel is om mensen juist en tijdig te informeren over wat wij voor ze kunnen betekenen. We willen inwoners en organisaties uit de buurt met elkaar in contact te brengen, dat ze elkaar makkelijker vinden om nog beter elkaars kwaliteiten te benutten en meer dingen samen te doen. Zo willen we dat er een nog meer betrokken buurt ontstaat. Andere doelen die we hebben:

 • Het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers.
 • Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 • Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte manier.
 • Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 • Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 • Het afhandelen van facturatie en incasso’s.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Dat zijn wij.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief te sturen. Wil je dat niet? Dan kun je je altijd hiervoor afmelden.

Verwerken jullie ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, deze gegevens verwerken wij niet. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Delen of verkopen jullie mijn gegevens met andere organisaties?
Nee, dat doen we niet.

Hoe gaan jullie met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij doen ons uiterste best om je gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen, zoals versleuteling (TLS-encryptie) van het dataverkeer, een streng wachtwoordbeleid en multi-factor authenticatie.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen geautoriseerde beheerders kunnen bij je informatie.

Gebruiken wij gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Nee, dat doen we niet.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We bewaren je gegevens totdat je aangeeft dat wij ze moeten verwijderen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door je af te melden voor onze nieuwsbrief.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?
We verwerken de volgende persoonsgegevens: je voornaam, achternaam, e-mail adres, IP adres. Voor een bijeenkomst vragen we je telefoonnummer om je te kunnen bereiken mocht dit kort van tevoren niet doorgaan.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kun je een mail sturen aan contact@mijnbuurtje.nl.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.  Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet. Maar op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Voor welke doeleinden gebruiken jullie cookies?
Dit doen we om de navigatie op onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt (functionele cookies). Zo gebruiken wij cookies voor:  

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen  
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld  het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven  
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren  
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft  
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites  
 • Cookies voor statistiek

Welke persoonsgegevens verwerken jullie met tracking cookies?
Wij verwerken de volgende gegevens: IP adres, bezochte webpagina, gegevens over de gebruikte randapparatuur en de software op het apparaat.

Verstrekken jullie andere partijen persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens in diensten die wij gebruiken als CRM (Insightly), mailing (Mailchimp) en opslag (Google). Met deze organisaties hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe gebruiken jullie cookies voor statistieken?
We gebruiken cookies voor statistiek op basis van Google Analytics:  

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s  
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s  
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt  
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven  
 • het optimaliseren van de website

Wijzigingen privacybeleid
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.