Praktijkvoorbeelden hoe bewoners zelf hun mobiliteit regelen

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van wmo- en leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking. Hoe zorg je als gemeente dat inwoners zelf een actieve rol hierin gaan spelen? Ons advies: faciliteer  op een leuke en persoonlijke manier deze ontmoetingen tussen bewoners!  Op onze mijnbuurtje buurtplatformen zien we veel oplossingen vanuit de buurt zelf die bijdragen aan een betere mobiliteit.  Zoals een carpool verzoek van ouders met kinderen op speciaal onderwijs of een vraag naar vrijwilligers voor de buurtbus. Ook de bereikbaarheid van een wijk/dorp wordt eenvoudig zichtbaar door het buurtplatform te koppelen aan bestaande bronnen, maar dan in te zoomen op de eigen wijk. Het platform leent zich ook goed voor het delen van alle mogelijkheden die er zijn in de buurt, zoals het delen van een auto

Wil jij ook je bewoners beter faciliteren met vervoer en nog veel meer? Neem dan nu contact met ons op.