Om onze klanten zo goed mogelijk te helpen met hun vraagstukken, selecteerden we een aantal samenwerkingspartners. Deze partijen kennen we persoonlijk. Voordeel voor jou als klant is dat de lijnen daardoor kort zijn en we onze processen makkelijk op elkaar afstemmen.

Ruimtelijk domein

Binnen het ruimtelijk domein hebben we de samenwerking met drie partners, die complementair aan elkaar werken. Ruimtemeesters heeft veel inhoudelijke kennis rondom het ruimtelijk domein, Vifora is expert in procesbegeleiding en activatie van inwoners bij deelnamen aan participatietrajecten en Toponderzoek levert de cijfermatige onderbouwing van een participatietraject. We stellen ze graag even aan je voor.

Ruimtemeesters

Ruimtemeesters is onze betrouwbare partner in het ruimtelijke domein en geeft een heldere kijk op de leefomgeving. Ruimtemeesters is hét bureau dat de publieke en private sector van antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Ook ziet Ruimtemeesters dat veranderingen in de leefomgeving snel gaan en dat de uitdagingen veranderlijk en complex zijn. Door het geven van deskundig advies en ondersteuning kunnen overheidstaken goed vervult worden. De inhoudelijke en procedurele expertise die zij in de publieke sector hebben opgebouwd, vertalen zij in toegevoegde waarde voor ondernemers en particulieren. Want ook deze doelgroepen hebben meer dan ooit behoefte aan een deskundige en betrokken gids die hen in het sterk veranderende landschap van wet- en regelgeving bijstaat met raad én daad.

Ruimtemeesters wil een bijdrage leveren aan het op kwaliteit brengen en op hoog niveau houden van onze leefomgeving. Zij bieden daarom praktische oplossingen op bouwkundig, planologisch en juridisch gebied, maar leveren ook een bijdrage aan kennis over participatie en gezondheid. Bovendien bieden zij maatwerk oplossingen op het uitgestrekte terrein van de fysieke leefomgeving,  in de vorm van kennisdeling, advies, onderzoek en/of personele capaciteit. Klanten vinden bij Ruimtemeesters kennis en capaciteit, betrouwbaarheid en gemak.

Ruimtemeesters ondersteunt mijnbuurtje.nl bij ruimtelijke vraagstukken

Toponderzoek

Toponderzoek is een no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / ervaringen / beleving van belang om beleid te maken.
‘Beleid maak je niet alleen. Beleid maak je samen met de burgers.’

Hun professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw participatie- en onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.

Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk participatie- en onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels), het overheidspanel Overheid in Nederland en Ambtenarenpanel.

Toponderzoek is onze partner waar het gaat om gedegen vraagstelling en wetenschappelijke onderzoeksonderbouwing

Vifora

Vifora is een bureau wat zich richt op participatieve visie-, strategie- en beleidsontwikkeling. Daar komt ook de naam Vifora vandaan, de Vi van visie en Fora van forum en participatie. Dit doen ze door de inhoudelijke experts van het betreffende strategiedomein of beleidsterrein te ondersteunen in de participatieve totstandkoming van de strategie of beleid.

Opdrachtgevers huren hen in om samen, op hun strategiedomein of beleidsterrein, beleid, een plan of kader met hun stakeholders, de participanten, op te zetten. Vifora zorgt voor de participatie-aanpak en het maximaliseren van de participatiedeelname of -graad, waarbij de opdrachtgevers voor de inhoudelijke expertise zorgen. Met als resultaat dat gewenste verandering of vernieuwing volledig draagvlak van de stakeholders en participanten heeft. Dat is ook waar ze voor staan: ‘Vernieuwen met draagvlak.’

Op vernieuwende en creatieve manieren weet Vifora inwoners te mobiliseren deel te nemen aan een participatieproject.

Vifora is de partner die wij adviseren voor de procesbegeleiding van een participatietraject.