Samen maken we een betrokken buurt

mijnbuurtje.nl zorgt voor meer leven in dorpen en wijken. Met een uniek online en offline platform implementeren we oplossingen voor gemeentelijke opgaven, wijkgericht werken, burgerparticipatie en de energietransitie. Lokale kracht vinden, verbinden en versterken noemen we dat. 

Werk je voor een gemeente?

Zoek je oplossingen voor meer sociale cohesie, minder eenzaamheid en armoede of een goede sociale kaart? Kortom, voor het verbeteren van de leefbaarheid? Of zoek je manieren voor interactie met inwoners? (Burger) participatie draait om samenwerken. Gemeente en inwoners die elkaar vinden en samen aan de slag gaan met maatschappelijke opgaven. Dit vraagt iets van beide partijen. Wat hoe richt je een participatietraject goed in en doe je recht aan alle meningen? En hoe zorg je ervoor dat niet alleen de mondige inwoners zich laten horen? En dat een gesprek met genuanceerder meningen gevoerd kan worden? En dit alles met inachtneming van de wettelijke kaders waaraan voldaan moet worden. 

Inwoners moeten serieus genomen worden tijdens een participatietraject. Dit betekent dat goed communiceren en transparantie een belangrijke voorwaarde voor succes is.

Participatie: als gemeente onderdeel zijn van de gemeenschap

Om te zorgen dat alle stemmen gehoord worden, is het een must om als gemeente te participeren op een plaats waar inwoners toch al komen. Kortom, om onderdeel te zijn van de gemeenschap. Alleen dan kunnen alle inwoners meedoen. Dit betekent dat je als gemeente toegang wilt hebben tot een inwonerscommunity. Deze  inwonerscommunity is gericht op alle onderwerpen inwoners interessant vinden. Dat betekent dat je er nieuwtjes uit de buurt vindt, maar ook foto’s, verhalen, prikbordadvertenties etc. Kortom, een community waar inwoners graag komen en terugkomen voor de leuke dingen uit hun buurt. Door participatie een onderdeel van deze community te maken bereik je de grootst mogelijke groep inwoners. 

Waarom kies je voor mijnbuurtje.nl?

Natuurlijk kun je kiezen om (gratis) en/of aparte tools in te zetten bij participatietrajecten. Door gebruik te maken van de participatiemodule van mijnbuurtje.nl werk je echter aan meer doelen en opgaven dan alleen participatie. Je helpt de gemeenschap immers met het realiseren van meer onderlinge verbondenheid en betrokkenheid. Je investeert in een duurzame oplossing waarmee je op de lange termijn veel geld bespaart bij andere opgaven in je gemeente. Investeren in de de participatiemodue van mijnbuurtje.nl is daardoor een directe investering in de eigen gemeenschap. 

Participatie: de oplossing van mijnbuurtje.nl

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten met het succesvol communiceren en samenwerken met inwoners. We helpen gemeenten en de inwoners bij het bouwen van een succesvolle en gedragen inwoners communities. Door  inwoners samen met een aantal wijkprofessionals op te leiden tot buurtverbinders wordt optimaal draagvlak in een buurt, wijk of dorp gerealiseerd. De buurtverbinders beheren een eigen online platform waar de gemeente te gast is en contact kan 

hebben met haar inwoners. Iedereen kan en mag meedoen en wordt hier actief voor uitgenodigd. Participatie is een vanzelfsprekend onderdeel van de community. 

De participatiemodule

Onze participatiemodule is opgezet om in één keer inwoners te betrekken bij vragen die spelen. Dat kan per vraag of met meerdere vragen tegelijk. 

Daarnaast bieden we ondersteuning bij het inrichten van een participatieproject, zodat alle informatie voor alle inwoners op een gestructureerde wijze vindbaar is. Om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het participatietraject bieden we ook een marketing en communicatie advies traject zodat alle mogelijkheden van het platform ten volle benut worden. Hiervoor is een speciale strippenkaart beschikbaar.

De meest essentiële onderdelen van een participatietraject zijn:

 • Informeren
 • Raadplegen
 • Adviseren
 • Samenwerken/ co-produceren
 • Meebeslissen

Al deze onderdelen kunnen toegepast worden in de participatiemodule van mijnbuurtje.nl. Onderdelen binnen deze participatiemodule zijn:

 • Informatie ophalen
 • Inwoners kunnen reageren op elkaars inbreng
 • Inwoners laten stemmen en argumenten aandragen (verschillende poll opties)
 • Informatie delen over het project, zowel d.m.v. berichten als het plaatsen van documenten door de paginabeheerders
 • Aanmelden bij een specifieke pagina die de basis vormt om gesprekken te voeren 
 • Mogelijkheid voor deelnemers om zich voor te stellen
 • Actief kunnen uitnodigen van nieuwe deelnemers/ geïnteresseerden
 • Nieuwsbrief
 • Stemmen alleen door ingeschreven leden

Maak nu een afspraak voor een demonstratiesessie!

Krijg advies in ons Participatie expertisecentrum

Mijnbuurtje.nl geeft gemeenten advies over succesvol samenwerken en communiceren met inwoners. Participatie draait om samenwerken. Gemeente en inwoners die elkaar vinden en samen aan de slag gaan met de opgaven waarvoor wij als maatschappij staan. Samen met hun inwoners bouwen gemeenten aan duurzame wijk- of dorpscommunities en het implementeren van één integraal online communicatie- en samenwerkingsplatform waar iedereen elkaar vindt. Samen met inwoners en organisaties kunnen de gemeentelijke en maatschappelijke opgaven dan beter, mét elkaar, aangepakt worden. Zowel met elkaar als in verbinding met het lokale bestuur: de gemeente en de gemeenteraad.

De afgelopen tien jaar werkten wij met talloze gemeenten, organisaties en inwoners samen in onze projecten. Hierbij zijn we bezig met het verbeteren van leefbaarheid in een gebied. Maar 

ook aan opgaven zoals eenzaamheid en armoede. Vanuit de kennis en expertise die we hierin ontwikkelden, hebben we een Expertisecentrum Participatie: Samenwerken en communiceren met inwoners opgezet.

Vanuit ons Expertisecentrum Participatie geven wij advies en begeleiden we gemeenten in hoe zij optimaal met inwoners samenwerken en communiceren en hoe je dit organiseert en stimuleert. We helpen hen om de beweging van binnen naar buiten te maken. Ook verzorgen we hierover trainingen voor zowel gemeenten, inwoners en wijkgerichte organisatie. Hiervoor werken wij samen met RuimteMeesters, Vifora en Toponderzoek

Maak nu een afspraak voor een demonstratiesessie!