Participe Advies

Participe Advies

Verbindingspartner

Participe Advies legt de verbinding tussen beleid en uitvoering. De overheid heeft beleidskaders neergezet voor de transities in het sociaal domein. Maar hoe maak je deze kaders werkbaar in de praktijk? Zij maken de beleidstermen begrijpelijk en vertalen ze naar concrete acties. Niet in de bestuurskamer, maar op de werkvloer en in de buurt.

Rootnet

Rootnet

Hostingpartner