In elke buurt is enorm veel hulp, spullen, creativiteit en kennis aanwezig. Maar hoe benut je dit? Hoe verbind je bewoners, bedrijven en verenigingen met elkaar? Om dit te bereiken ontwikkelden wij de afgelopen jaren een integrale aanpak. De essentie van deze aanpak vormen getrainde buurtverbinders, professionals maar ook een online dorpsplein waarop je echt álles in je eigen buurt vindt. Hiermee ontstaat een waardevol communicatie netwerk dat bewoners financieel zélf kostendekkend kunnen exploiteren.

Begonnen in eigen buurt
Wij gebruiken deze aanpak in onze eigen buurt in 2007 en sindsdien groeide het door tot wat het vandaag is. We trainden inmiddels ruim 350 buurtverbinders en meer dan honderd professionals in online buurtcommunicatie. Er zijn 40 buurtsites actief in diverse steden en dorpen en dit aantal groeit door. Ons interactieve buurtcommunicatie platform ontwikkelde zich tot het één van de meest complete buurtplatformen in Nederland. En het mooiste is: we vinden het steeds leuker om te doen! Omdat stilstand achteruitgang betekent én omdat we er enorm veel plezier in hebben willen we graag doorgroeien. Ons ultieme doel is dat alle buurten in Nederland verbonden zijn en het een plezier is om daar te wonen, te werken en op bezoek te zijn. Onze aanpak heeft zich ruimschoots bewezen. Onze producten zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor.

Echter, voor onze volgende stap hebben we hulp nog. Wil jij ons helpen groeien?

Wat gaan we doen?

  • In nog meer buurten, wijken en dorpen buurtverbinders trainen en bewoners een online dorpsplein geven. We streven naar 1.000 buurtverbinders en 150 online platformen.
  • We gaan onze bekendheid vergroten: we horen veel te vaak naar onze zin: “hadden we maar eerder van jullie bestaan geweten!”. Wat we nodig hebben: marketing en communicatie kracht.
  • We gaan ons partnernetwerk vergroten. We zoeken partners die lokaal maar ook nationaal aan de slag gaan met het implementeren van onze aanpak. Als projectleider of consultant, zelfstandig of werkend voor een bureau.
  • We bouwen ons platform verder uit voor mobiel gebruik en opschaling.

Wil jij met ons mee-investeren in meer verbonden buurten? Neem dan nu contact met ons op.