Buurtverbinders zijn inwoners die hart hebben voor hun buurt en een verbindende rol spelen tussen mensen en groepen. Zij zorgen ervoor dat zowel online als offline mensen zich meer met elkaar verbinden en optimaal de al aanwezige bronnen in de buurt gaan gebruiken. Ze stimuleren buurtbewoners en organisaties enthousiast om actief mee te doen in de buurt en zich optimaal te laten zien in de buurt.  Ze werken in een team en krijgen van ons een training waarin ze alles leren over online & offline communicatie. Deze training maakt deel uit van onze aanpak waarmee wij gemeentes helpen om een faciliterende rol te spelen in het vergroten van gemeenschapskracht en het ervoor zorgen dat inwoners en organisaties elkaar makkelijke vinden?

Meer weten? Download het starterspakket of neem nu contact met ons op.