Internet Explorer 8 en lager

Oeps! Als buurtbewoner wil je je buurtsite bezoeken.
Je gebruikt echter een verouderde internet browser (Microsoft Internet Explorer versie 8 of eerder). Deze browser kan niet omgaan met de beveiliging van de buurtsite.

Je kunt met je huidige browser deze site gewoon gebruiken. Negeer dan de melding van Microsoft over het “veiligheidscertificaat” en kies ervoor om de website toch te openen. Dit kan geen kwaad!

Je buurtsite (en alle andere websites) werkt het best met moderne en veel gebruikte browsers als bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox. Na installatie van een moderne browser kun je alle functies van je buurtsite gebruiken zonder problemen of meldingen.

Heb je vragen over deze melding neem dan hier (support@mijnbuurtje.nl) contact met ons op.

Buurtverbinders gezocht in Nijmegen!

Met mijnbuurtje leren buurtbewoners elkaar makkelijker kennen en laat je op een leuke manier zien wat er allemaal bij jou in de buurt te doen is. Zo voelen mensen zich meer thuis in de buurt, kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en met andere buurtbewoners dingen doen.

Aanpak
Mijnbuurtje faciliteert dit door per wijk een paar buurtbewoners op te leiden tot ‘buurtverbinder’. Als buurtverbinder leer je hoe je een proces in je buurt op gang brengt waarin steeds meer mensen en organisaties in de buurt elkaar kennen en met elkaar samenwerken. Omdat steeds meer mensen  internet gebruiken, ondersteunt mijnbuurtje dit met een interactief online buurtcommunicatieplatform. Voorbeelden hiervan zie je op www.lindenholtleeft.nlwww.dewester.infowww.mijnmariken.nl en www.dewijkwebsite.nl

We zoeken nog buurtverbinders!

En wel in de volgende wijken:

 • Lent
 • Oosterhout
 • Lindenholt
 • Oud West
 • Goffert
 • Hees/ Heseveld
 • Lindenholt

Als buurtverbinder stimuleer je wijkbewoners en organisaties enthousiast om actief mee te doen en het platform maximaal te gebruiken. Je onderhoudt goede relaties met ze en boort nieuwe bronnen van buurtinformatie aan. Je helpt wijkbewoners bij het gebruik van het platform en verbindt mensen met elkaar. Je zorgt ervoor dat vragen van bewoners bij de juiste persoon of organisatie terechtkomen. Je werkt nauw samen met andere mensen en organisaties in de wijk.

Opleiding
Mijnbuurtje verzorgt een vijfdaagse opleiding tot buurtverbinder. We zoeken we de volgende mensen:

 • HBO werkniveau (diploma hoeft niet, mag wel!)
 • Heb je een bijstandsuitkering? Dan is een werkparticipatie traject mogelijk.
 • Je bent betrokken bij je wijk en wil deze nog beter maken
 • Je legt makkelijk contact en hebt goede mondelinge vaardigheden
 • Je hebt affiniteit met internet, nieuwe media en het schrijven van teksten
 • Je bent leergierig, hulpvaardig, ondernemend, verantwoordelijk en een doorzetter.

Na een succesvolle intake volg je de opleiding tot buurtverbinder die je afrondt met een examen. Tijdens de opleiding ga je als buurtverbinder in opleiding aan de slag in je wijk. Hiermee ben je zo’n 20 uur per week bezig.

Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast en herken je jezelf in het bovenstaande? Mail dan je motivatie en CV  naar hanneke@mijnbuurtje.nl. We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. Tot ziens!

Verbinden in de buurt: schrijf je nu in voor het mijnbuurtje evenement voor zorg en welzijn van 20 maart!

Welzijn wordt steeds meer een zaak van de samenleving en er is toenemend vertrouwen in de eigen kracht van burgers. Samen zorgen we voor een leukere en veiligere buurt, waarin iedereen elkaar helpt. Maar steeds meer professionals worstelen met vragen als “hoe zorg ik ervoor dat buurtbewoners elkaar vinden zodat ze elkaar beter kennen en meer samen gaan doen?” en “Hoe vind en motiveer ik verbinders in de wijk en welke rol pak ik hierin als professional?”

Mijnbuurtje is dé aanpak die jou als professional bij deze vragen helpt. Het versterkt het zelforganiserend vermogen in de buurt door het activeren van ‘buurtverbinders’, bewoners die met een online dorpsplein andere buurtbewoners met elkaar verbinden.  Hierdoor geven ze vorm en inhoud aan hun eigen inzet en ontstaat er minder beroep op gemeentelijke ondersteuning en zorg.

Op donderdagochtend 20 maart nodigen Tandem Welzijn en mijnbuurtje je uit voor de bijeenkomst ‘mijnbuurtje: verbinden in de buurt’. Inspirerende sprekers nemen je dan mee in de wereld van buurtverbinders,  het online dorpsplein en hoe je dit als professional inzet. In workshops ga je zelf aan de slag met onze aanpak. We sluiten af met een gezamenlijke lunch.

 

Video van mijnbuurtje bij VNG denktank

Afgelopen vrijdag, 30 november, presenteerde de VNG denktank de meest interessante maatschappelijke initiatieven van dit moment. Mijnbuurtje hoort bij de drie partijen die hiervoor uitgebreid geïnterviewd zijn. Bekijk hier de video die VNG van ons heeft gemaakt:

Video mijnbuurtje VNG

mijnbuurtje op je smartphone

2013-10-13 00.10.18

Steeds meer mensen gebruiken een smartphone. Jij ook? Lees hieronder hoe we ervoor zorgen dat je ook via je smartphone bijblijft met alles dat er bij jou in je buurt gebeurt.

Mobiele versie
We werken volop aan een mobiele versie van mijnbuurtje. Hier zie je alvast een preview. Over een paar maanden is het klaar.

Kun je niet wachten?
We maakten mijnbuurtje zo dat je zelf eenvoudige apps kunt ontwikkelen. Peter van Disseldorp uit Oosterhout ontwikkelde een mijnbuurtje app voor zijn Android telefoon.  Hiermee kunnen bewoners uit het Nijmeegse Oosterhout eenvoudig via hun smartphone op de hoogte blijven van alles dat er hun buurt gebeurt. Bewoners uit Oosterhout met een Android smartphone downloaden hier de app uit de Google Play Store.

 

 

mijnbuurtje bij VNG bestuurdersdag op 29 November

De VNG-Denktank brengt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in kaart. In 2013 is het thema maatschappelijk initiatief. Een commissie onder leiding van Rob van Gijzel, ondersteund door de Universiteit van Tilburg, presenteert op 29 november tijdens de VNG Bestuurdersdag de resultaten van het onderzoek. Dan maken de bestuurders ook kennis met mijnbuurtje. Hieronder licht Rob van Gijzel alvast een tipje van de sluier op.

Lees hier meer over de VNG denktank.

Samenwerking mijnbuurtje met Radar Advies

Radar Advies verbetert de prestaties van overheden en non-profitorganisaties en bedenkt innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken. Radar en mijnbuurtje werken samen om in gemeentes bewoners, wijkwerkers en bedrijven beter met elkaar in contact te brengen en meer samen te laten doen in hun buurt. Een interactief buurtcommunicatieplatform en community management zijn in dit proces belangrijke instrumenten om de contacten te stimuleren en vergemakkelijken.

Sociale Waarde
Gemeenten willen weten of initiatieven werken, wat ze opbrengen en bij wie die opbrengsten terechtkomen. Wat zijn de maatschappelijke effecten en wat is de maatschappelijke meerwaarde?  Een onderdeel van onze samenwerking is  het opstellen van een SROI, de social return on investment van de mijnbuurtje aanpak.  Hiertoe ontwikkelde Radar www.socialewaarde.nl.

Meer weten over de samenwerking tussen Radar Advies en mijnbuurtje? Neem dan hier contact met ons op.

Movisie congres – Digivaardig in Welzijn

Voor een enthousiast gehoor tijdens de Movisie conferentie Digivaardig in Welzijn’ op 1 oktober vertelde Eric hoe je met mijnbuurtje ervoor zorgt dat mensen in de buurt elkaar meer kennen en meer samen gaan doen. Download hier de handouts.

VNG denktank enthousiast over mijnbuurtje

De denktank-commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet een onderzoek naar maatschappelijk initiatief en de invloed hiervan op de lokale overheid. Deze commissie bestaat uit gemeentebestuurders uit heel Nederland: verschillende wethouders, gemeentesecretarissen, een gemeenteraadslid en staat onder voorzitterschap van Rob Van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Het wetenschappelijke deel van het onderzoek wordt verzorgd door de Universiteit van Tilburg.

Praktijk
Op woensdag 11 september sprak de commissie uitgebreid met de Nijmeegse mijnbuurtje ‘delegatie’. Samen met wijkmanager Eric van Ewijk, Portaal communicatie adviseur Elmy Liefferink en community manager Eric Stuart vertelde Eric Hendriks van mijnbuurtje over het concept. Over de geschiedenis, over de ervaringen, over ondernemerschap en over de geleerde lessen in de praktijk.

De commissie reageerde enthousiast op de mijnbuurtje aanpak en de resultaten. Daarnaast stelde ze ook vele, vele vragen om scherp te krijgen hoe je nu zoiets opzet en welke rol je als gemeente het beste hierbij speelt.  “Hoe zorg je voor continuïteit?  Hoe borg je een duurzame financiële en juridische structuur? Hoe stuur je mee als gemeente zonder alle verantwoordelijkheid naar je toe te trekken?  Hoe zorg je voor integriteit en de bescherming van privacy? ” … Zomaar een paar vragen van de commissieleden.  Fijn dat ze deze stelden want dat helpt ons weer wat we doen nóg beter te maken.

Eind november levert de commissie een ‘Jaarbericht’ op voor alle gemeenten in Nederland, zodat deze leren van de verzamelde inzichten, ervaringen en tips.

KING advies bevestigt mijnbuurtje aanpak in Nijmegen

kingHet Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) inventariseerde samen met VNG, ministeries en een vijftigtal gemeenten een gezamenlijke aanpak van de informatievoorziening in het sociale domein. In het kader van de decentralisatie doet KING ook aanbevelingen over het ondersteunen van burgerkracht in de buurt. Natuurlijk waren we benieuwd: past onze aanpak in Nijmegen hierbij? Onze conclusie is dat alle KING aanbevelingen in de Nijmeegse mijnbuurtje aanpak zitten. En we doen er nog een schepje bovenop door buurtbewoners een belangrijker rol te geven als community manager.

Hieronder lees je meer over de KING aanbevelingen en hoe de mijnbuurtje aanpak in Nijmegen hieraan voldoet.  Het complete KING rapport lees je hier.

KING: “ICT vergroot zelfredzaamheid”
Slimme inzet van ICT maakt burgers zelfredzamer bij het oplossen van vragen, het voeren van regie over de hulpverlening en als onderdeel van bijvoorbeeld huishoudelijke – en medische zorg. Daarbij moet aan minimale voorwaarden worden voldaan van een bestendige financiering, co-creatie met cliënten en professionals, integratie met andere oplossingen en een afgewogen koppeling van beslissen, betalen en genieten. Voordelen: de formele vraag aan de gemeente om huishoudelijke hulp of verzorging te leveren, achterwege blijft of wordt uitgesteld. Bovendien stelt de informele hulp individuen in staat om langer zelfstandig te blijven (wonen). Bijkomend effect is het maatschappelijk rendement in de vorm van buurtgenoten die elkaar (beter) leren kennen, waardoor er ook hulpconstructies ontstaan buiten het platform om. De sociale cohesie wordt vergroot.

De aanbevelingen in het rapport en hoe we dit in Nijmegen doen vind je hieronder.

Aanbeveling KING mijnbuurtje aanpak
De offline ondersteuning door sociaal makelaars is voorwaardelijk bij kwetsbare deelnemers. Uit het aangehaalde onderzoek blijkt dat juist de „offline‟ kant van de community van groot belang is. mijnbuurtje leidt buurtbewoners op tot community manager om dit te realiseren.
Er is blijvende financiering nodig, niet alleen financiering in de opstartfase. Omdat baten ook neerslaan bij andere is het raadzaam de mogelijkheden van cofinanciering te verkennen. We delen de kosten en de baten met gemeentelijke programma’s, woningcorporaties, en zorg & welzijnsinstellingen. De opstartfase financieren we door lokale co-financiering, de exploitatie daarna door structurele inkomsten uit abonnementen.
Bevorder het gebruik van de marktplaats op eigen kracht (dus zonder of met minimale tussenkomst van de sociaal makelaar) zodat de kosten per match dalen. Het mijnbuurtje online dorps- en marktplein is zo gemaakt dat dit eenvoudig bruikbaar is. Ook helpen de community managers buurtbewoners dit zélf te doen.
Vergroot de bekendheid van het platform (door de inzet van ambassadeurs) onder buurtbewoners waardoor de doelgroep zich uitbreid en nieuwe groepen aansluiten De community managers wonen en werken in hun eigen wijk. Alle medewerkers van de co-financiers gebruiken en promoten het online dorps- en marktplein ook.
Maak afspraken met professionele zorgverleners over aanbevelen en doorverwijzing. De professionele zorgverleners financieren en participeren mee. In de implementatie zijn medewerkers van zorg, wonen en welzijn betrokken.
Heb aandacht voor de digitale vaardigheden van burgers. De community managers zijn er juist om mensen in de buurt hierbij te ondersteunen waarbij de nadruk ligt op aanleren.