Nieuwe workshop: Hoe kies je een passend digitaal platform?

In december spraken we met een beleidsadviseur van een middelgrote gemeente. Hij werd platgebeld door allerlei aanbieders van platformen en digitale marktplaatsen. Ook bewoners vroegen hem ‘wanneer de gemeente nu eindelijk iets ging ondernemen op dit gebied’. Maar door het grote aanbod is het moeilijk te kiezen.  En waarvoor kies je nu eigenlijk? Wat willen bewoners en wat willen wijzelf? Willen we met verschillende platformen naast elkaar aan de slag? Wat financier je wel, wat niet, waarop wil je invloed en wat laat je over aan bewoners? Hoe kom je tot een goede keuze? We zien door de bomen dus het bos niet meer.  Zijn vraag: willen jullie ons helpen bij hoe we hiermee om moeten gaan en tot een verantwoorde keuze komen?

Natuurlijk wilden we dat. Maar we vroegen ons tegelijkertijd af: “hoe objectief is een advies van een aanbieder van een complete buurtaanpak?”  Na intensief intern beraad concludeerden we dat we inmiddels ontzettend veel ervaring en kennis hebben op dit gebied. En we zijn ook niet zo arrogant om te denken dat wij de enige werkende oplossing hebben. Onze doelstelling is ideëel: we willen meer verbonden en sterkere buurten en we denken dat we integer genoeg zijn om objectief hierbij te adviseren. En dat mag ook met een ander platform of aanpak dan die van ons. Het gaat ons immers om een hoger doel, meer verbinding in een buurt!

En dus ontwikkelden we een workshop voor deze gemeente waarin we wethouders, WMO beleidsadviseurs, communicatieprofessionals en mensen van welzijn en woningcorporaties meenamen in de stappen om tot een overwogen keuze te komen. We faciliteerden hun brainstorm over visie en doelstellingen en gaven ze meer handvatten om een gefundeerde keuze te maken. En we gaven via de platformvergelijker die we ontwikkelden, ook inzicht in de (on)mogelijkheden van al die verschillende platformen die er nu in Nederland op de markt zijn. De reacties van de deelnemers: “het was gelukkig geen gelikt verhaal maar iets waar we echt iets mee kunnen!”

Is deze workshop ook voor jou interessant? Neem dan even contact met ons op.