Nederland stuurt buurtverbinders naar Bhutan

Nederland gaat zijn relatie met Bhutan versterken. In Bhutan wordt de welvaart van het land gemeten aan de hand van toename van het geluk en niet dat van materiele welvaart. Het geluk in de samenleving wordt afgemeten aan cultuur, milieu, goed bestuur en economie. Om dit geluk een verdere stimulans te geven, stuurt Nederland trainers van mijnbuurtje.nl naar Bhutan. Ze starten als eerste in het plaatsje  Geylegphug  (6700 inwoners). Daar leiden ze inwoners op tot buurtverbinder (เชื่อมต่อ พื้นที่ใกล้เคียง). Het lokale buurtplatform is al online (zie afbeelding).

Bhutan, dat is gelegen tussen India en China, merkt relatief weinig van de gevolgen van de mondiale financieel-economische crisis, maar 23% van de mensen leeft onder de armoedegrens. De Bhutaanse regering wil dat percentage in 5 jaar terugbrengen tot 15% door meer aandacht te besteden aan de ontsluiting van het platteland en meer onderlinge verbindingen. Ook in Bhutan zijn steeds meer mensen online.

Nederland werkt al op succesvolle wijze samen met Bhutan op het gebied van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en hoger onderwijs. Nederland geeft jaarlijks €6 miljoen ontwikkelingshulp, waarvan €2 miljoen ter ondersteuning van het democratiseringproces in Bhutan.