Mijnbuurtje in welzijnsland

Door Pascal van der Maas– Kalčik , Tandem Welzijn

De samenleving verandert. Veranderen – dat deed de samenleving natuurlijk altijd al, en we zijn het er over eens dat het tempo enorm hoog is. Kijk naar oude foto’s, luister naar oude muziek, praat met mensen van de straat en praat met hoogbejaarden; denk aan Willy Dobbe en Herman Emmink en aan Kleine Viezerik en je ziet en hoort de verandering.

Door social media is de wereld sneller en kleiner geworden. We weten nu wat er nu op de Krim gebeurd. Omdat we het live horen en zien. We komen makkelijker en frequenter in contact met mensen die we vaag of niet kenden. De wereld is ook meer nabij gekomen, mensen ontmoeten elkaar virtueel en daarna in het echt. Krijgen relaties via datingsites. Nieuwe mooie ontmoetingen met echte mensen.

Voor kinderen en jongeren zijn social media en games volledig geïntegreerd in het dagelijks leven. Ouders maken zich daarover nerveus. Uren lang alleen met lego en playmobil spelen was normaal en creatief. Uren gamen op een laptop is autistisch en ongezond. Contacten gaan sneller, de focus is korter, werk en privé lopen raken geïntegreerd, afwisseling is norm, de mens flexibeler, maar tegelijk meer autonoom en het leven wordt meer een holistisch geheel.

Voor velen van onze generatie is de tekstverwerker, de computer, nieuw. Voor hen zijn social media niet meer dan een handig adresboekje (LinkedIn) , een leuke verzameling filmpjes of foto’s of gewoon Spielerei. U bent druk met uw werk (9 to 5), uw gezin, u gebruikt de oude media: e-mail en sms, googlen. Wij zien niet wat er in de samenleving anders gaat, en als we het wel zien dan voelen we het niet. Toch beslissen wij over de inzet van digitale middelen in het sociale domein. Of we denken dat we dat beslissen. Want beslissingen worden niet meer genomen, beslissingen ontstaan.

De wereld is nu een open netwerk-improvisatie samenleving. Sommige kaders zijn en blijven schijnbaar voldoende stevig om ons houvast te kunnen bieden. De aarde draait nog steeds rond. Maar door razendsnelle actie, reactie, interactie, door in hoog tempo beelden uit te zenden, te bekijken, erop te reageren ontstaat er een andere, nieuwe snelle en vaak onvoorspelbare dynamiek, waarbij ieder nieuw momentum vraagt om herijking of aanpassing van je strategische koers en lijn. Met social media kunnen we regeringen laten vallen. Maar kunnen we het ook in onze straat gebruiken, om goed te doen?

Welzijnswerk is niets meer of minder dan mensen faciliteren om in een voldoende divers netwerk te kunnen verkeren, waardoor vraagstukken niet als zodanig ervaren worden, of gecompenseerd of opgelost worden. De basis van welzijnswerk is mensen faciliteren om hun geluk te vinden.  Het middel van welzijnswerk is communitybuilding.

Wij zochten via projecten als Buurthulp mogelijkheden om mensen te verbinden. Via een eigen website. Het verbinden was een actieve interventie van een social werker. Het proces was daarmee van ons. Het was arbeidsintensief, duur en eigenlijk weinig succesvol. Tegelijk waren er in deze wijk, Nijmegen Oost, een paar bewoners actief om de eigen wijkwebsite te hervormen naar een actieve omgeving. Een omgeving waarbij bewoners, professionals en bedrijven zichtbaar zijn naar elkaar en elkaar kunnen vinden op gezamenlijke interesses. Een beweging vanuit bewoners zelf. Hoogopgeleide maatschappelijk geëngageerde bewoners, met een initiatief dat ook voor mensen met, naar Martha Nussbaum, minder capabilities veel betekenis heeft gekregen.

Het welzijnswerk is veranderd. Van activiteitenboer zijn wij een horizontaal werkende netwerkorganisatie geworden die open source werkt. Waarbij er geen initiatief genomen wordt als dat niet intrinsiek verbonden is met het vraagstuk van echte mensen. Waar ZZP’ers in het sociale domein met dank aan bv. Facebook gratis een ontmoetings- en werkplek vinden. Waar we de opdrachtgevers geen pakken cijfers en lappen tekst overhandigen om ons te verantwoorden, maar bewoners en partners laten vertellen wat wij hebben betekent in hun proces. Waarbij foto’s en video’s het bewijs laten zien. Waarbij we parallel of gespiegeld werken: dat wat we in de samenleving doen – doen we in onze organisatie net zo. Het proces is bij ons van de professional, niet van de manager of het MT.

Want: het proces is ‘im Grund’ van de klant, niet van de ambtenaar, niet van de professional, niet van de welzijnsorganisatie. Maar we kunnen en moeten onze inzichten en ervaringen en kennis delen en toegankelijk maken, door vragen te stellen en door te laten zien wat er mogelijk is.

Mijnbuurtje is het online dorpsplein. Het helpt om andere buurtbewoners makkelijker te leren kennen en laat je op een leuke manier zien wat er allemaal bij jou in de buurt te doen is. Er is enorm veel informatie te vinden op mijn buurtje, er is plek voor jouw vereniging of club, er is een buurtmarktplaats en je kunt er hulp vragen bij grote of kleine problemen. Door het gebruik van mijnbuurtje voelen mensen zich meer thuis in de buurt, kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en samen met andere buurtbewoners dingen doen.

Mijnbuurtje wordt geen succes als u morgen besluit het pakket aan te schaffen. Het begint bij bewoners, u kunt het voorstellen, laten zien, enthousiasme uitstralen. Mijn buurtje wordt een succes als…

  • er in de buurt draagvlak voor is,
  • als de welzijnsorganisaties intensief leren werken met alle social media en de snelle veranderingen en verschuivingen blijven volgen. Jongerenwerkers zijn vaak nog redelijk op de hoogte en actief, voor opbouwwerkers was en is het een hele omslag, maar ook voor het MT.
  • als relevante professionals een profiel aanmaken (zo wordt de sociale kaart straks zelfonderhoudend)
  • als het proces goed begeleidt wordt
  • maar vooral als er goede echte levende ademende buurtverbinders zijn. 

In Nijmegen werd men in meer stadsdelen enthousiast over mijnbuurtje. Onder eigen domeinnaam is het inmiddels in meerdere stadsdelen operationeel.

Voor de meeste van onze medewerkers was en is het gebruik van internet en social media niet vanzelfsprekend. We hebben daarom een ontwikkelaanpak gekozen met trainingen en begeleiding on the job. Hanneke van Stokkom heeft de teams getraind in het gebruik van social media, digitale communicatie en mijnbuurtje. Ook het MT en de RvT worden hierin begeleidt.

We hebben een medewerker, Hendrik Jan Derksen, vrijgesteld om onze medewerkers verder te helpen met digitale vragen en een directe link te leggen tussen welzijnswerk en de buurtverbinders. Hendrik Jan ondersteunt de buurtverbinders op regelmatige basis. Toch hebben nog lang niet al onze medewerkers een profiel aangemaakt. We willen ieder verleiden hier in te stappen en te ervaren hoe het werk sneller en effectiever kan worden. Daar waar de klant actief is, moeten wij dat ook zijn.

Wij vervullen een rol in het vinden en begeleiden van de buurtverbinders. Zij zijn de spil in de buurt, en voor mijnbuurtje.

Mijnbuurtje.nl is de digitale backbone van het welzijnswerk anno morgen. Mijnbuurtje zorgt voor makkelijke, snellere, passende ontmoetingen op maat, tussen echte mensen.