Mijnbuurtje in Europees duurzaamheidsproject

De Betuwse Energie Samenwerking (BES) heeft als doel de regio zelfvoorzienend te maken op het gebied van duurzame energielevering en -gebruik. De projectdeelnemers willen een systeem ontwikkelen voor gebiedsmanagement, gericht op het afstemmen van vraag en aanbod van energie. Het systeem moet opereren op vier niveaus: huishoudens, wijk en straat, regio en landelijk. De benodigde techniek en infrastructuur (omvorming, opslag, beheer, data en monitoring) worden omgezet in diensten voor zowel zakelijke als niet-zakelijke doelgroepen.

De Radboud Universiteit leidt dit project samen met Munity Services (Nijmegen, Gelderland), Coöp, Energie Dienstenbedrijf Rivierenland (Culemborg, Gelderland), Energiepartners (Rhenoy, Gelderland) en ReRa Solutions (Wijchen, Gelderland).

In dit project richten wij ons op de ontwikkeling van de front office van het data-platform en een dashboard naar bewoners, ondernemers en organisaties.

Het operationeel programma EFRO Oost Nederland (Op Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de EU, de rijksoverheid en de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in beide provincies. Het doel is dat innovatieprocessen bij Oost-Nederlandse MKB-bedrijven worden versterkt en hun businesscases verder worden ontwikkeld.

Lees meer in het officiële persbericht.