mijnbuurtje draagvlakonderzoek in Nijmegen

Zoals vele andere steden staat Nijmegen voor veel uitdagingen de komende jaren:

  • Hoe wordt een goede invulling gegeven aan de kanteling van de WMO en de nieuwe participatiewetgeving? Hoe kan met minder geld toch meer gedaan worden?
  • Civil society: gemeente Nijmegen wil de eigen kracht van de bewoners versterken. Hoe zorg je ervoor dat je de kracht en sociale waarde bij en tussen mensen vergroot?
  • Hoe ondersteunen we ons programma “Eén wijk, één plan” effectief?

mijnbuurtje
Mijnbuurtje zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar weer kennen en weten wat er allemaal in de buurt te doen en aanwezig is. Zo voelen mensen zich weer meer thuis in de buurt en kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en groeit eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.  Sinds 2011 is Eric Hendriks actief in Nijmegen om met mijnbuurtje een oplossing te bieden voor de bovenstaande vraagstukken en doelen. Samen met zijn collega’s Imme Monshouwer en Hanneke van Stokkom implementeerden zij op eigen initiatief en samen met bewoners mijnbuurtje sites in diverse Nijmeegse wijken. Ook trainden ze daar wijkbewoners in de rol van communitymanager. Zij willen dit nu graag voor de hele stad doen maar hebben hiervoor extra middelen en betrokkenheid nodig. Vanuit haar interne en externe ‘aanjaagrol’ ziet de afdeling Wijkmanagement mijnbuurtje als een kansrijke manier om bovenstaande doelen te bereiken.

Draagvlakonderzoek
In de periode april en mei 2013 gaan wijkmanagers Eric van Ewijk en Michiel ten Dolle op verzoek van wethouder Tankir een draagvlakonderzoek uitvoeren naar de implementatie van mijnbuurtje in heel Nijmegen. Samen met Eric Hendriks spreken zij alle belanghebbenden (tien gemeentelijke programma’s/afdelingen, vier woningcorporaties en de zes grootste zorg- en welzijnsorganisaties) en vragen naar de toegevoegde waarde van het mijnbuurtje concept. Op basis van de uitkomsten volgt een ‘go/no-go’.