Advies

Door onze samenwerking met meer dan 35 gemeentes en honderden inwoners en professionals hebben we veel kennis opgedaan. Met deze expertise helpen we je bij vragen als

  • Hoe zorgen we als gemeente voor meer betrokken buurten en wat is onze rol daarbij?
  • Hoe zorgen we ervoor dat inwoners meer in de buurt gaan participeren?
  • Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap bij inwoners?
  • Hoe maken we zowel formele als informele activiteiten en initiatieven zichtbaar?
  • Hoe halen we als gemeente de informatie van buiten naar binnen?