VNG inspiratiefestival maatschappelijk initiatief

Op vrijdag 27 juni vond het Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten plaats. Zo’n zeventig deelnemers uit gemeenten uit heel Nederland reisden af naar de Bataviawerf in Lelystad, waar Margreet Horselenberg, burgemeester van Lelystad, hen welkom heette.

Nico Versteeg (gemeentesecretaris Lelystad) en Martin Schulz (onderzoeker Universiteit van Tilburg) vertelden de aanwezigen over de bevindingen uit het Jaarbericht van de VNG Denktank ‘Van eerste overheid naar eerst de burger’.Na jaren van schaalvergroting, proceduralisering en vervreemding van instituties, zoeken mensen elkaar nu op in nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. Er is geen blauwdruk voor gemeentelijk optreden of een routeplan voor het perfecte initiatief. Daarna konden de deelnemers kennismaken met maatschappelijke initiatiefnemers, waaronder mijnbuurtje.nl.

Lees meer op de website van de VNG.