Lesley - fijnjetezien.nl

Lesley van FijnjeteZien.nl: Vrijwilligers optimaal inzetten

De helft van de mensen zet zich minstens één keer per week in als vrijwilliger voor anderen of de samenleving. Zij dragen dus bij aan de sociale verbinding in de buurt en zijn inmiddels onmisbaar geworden. Daarnaast draagt het bij aan de gezondheid van het geluksgevoel van de vrijwilligers zelf. Hoe benut je nou optimaal die vrijwilligerscapaciteit in je eigen gemeente? 

Beleidsmedewerker samenlevingszaken in Hellevoetsluis, Lesley Hogeboom, heeft veel ervaring met het inzetten en begeleiden van vrijwilligers via het mijnbuurtje community platform fijnjetezien.nl.

Lesley: “Je ziet steeds meer projecten en initiatieven waarbij vrijwilligers worden ingezet. Elk handje is immers meegenomen. Met alleen professionals zou het meeste onbetaalbaar zijn. Wel is ondersteuning van professionals daarbij erg belangrijk. Een vrijwilliger is toch anders dan een arbeidskracht.¨

Vrijwillige buurtverbinders
Op fijnjetezien.nl, het online platform voor Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne, werken we met vrijwillige buurtverbinders die worden begeleid door twee mensen van het welzijnswerk. De buurtverbinders laten vooral zien wat er in de gemeenten allemaal te doen is, wie hulp zoeken of aanbieden en welke cursussen er zijn voor vrijwilligers. Zij doen de promotie en verleiden inwoners om naar het online platform te gaan. Hier staat alle informatie voor iedereen. De website moet een echte landingsplaats voor inwoners worden.

Informatie en training
Voor de vrijwilligers in de gemeente hebben we een speciale ‘academie’ met allerlei trainingen. Zij ontwikkelen hier naar behoefte en interesse hun eigen talenten. Het aanbod staat natuurlijk op fijnjetezien.nl. Daarnaast hebben we in het cultuurhuis een offline balie. Iedereen kan hier binnenlopen met vragen over vrijwilligerswerk of voor andere vormen van ondersteuning. 

Een warm onthaal
Ik ben ervan overtuigd dat je heel bewust met vrijwilligers moet omgaan, ze warm ontvangen, waarderen en goed begeleiden. Geef ze de ruimte en het gevoel dat ze gezien worden. Organiseer bijeenkomsten met interessante sprekers, kennismakings-werkvormen en leuke activiteiten. Biedt ze een etentje of een theatervoorstelling aan en loof een vrijwilligersprijs uit. Maak gebruik van het potentieel aan talenten dat er al is of bouw dat uit. Bind die vrijwilligers aan je, zodat ze betrokken blijven. Vrijwillige inzet is niet afdwingbaar. ieder mens is anders en heeft andere behoeften, andere talenten en een andere aanpak. De een komt vanuit ideologie, de ander omdat hij is gepensioneerd en een leuke bezigheid zoekt.  Wel mag je verwachten dat mensen nakomen wat ze beloven: vrijwillig is niet vrijblijvend. Dat geldt ook voor de professionals die de begeleiding doen. In Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne geloven we erin dat een tevreden en blije vrijwilliger de beste referentie is voor het vrijwilligerswerk. Dit trekt weer andere mensen aan. We ruimen in onze subsidiebeschikkingen ruimte in om aan goed vrijwilligersbeleid te doen. 

Promotie
Ondertussen moet je ook het belang van vrijwilligerswerk blijven promoten bij bijvoorbeeld de verschillende verenigingen en via lokale en sociale media. Dat doe je door voorlichting te geven, het gesprek aan te gaan en afspraken te maken. We verwijzen voortdurend en overal naar fijnjetezien.nl: op flyers, sites en in plaatselijke kranten. We zorgen dat ons logo wordt herkend en dat het gaat rondzingen. Wat wij merken is dat succes verkoopt. Maatschappelijke projecten die succesvol zijn – en dat durven te verkopen- trekken veel meer vrijwilligers aan.

Wil jij ook de inzet van vrijwilligers vergroten?

Lesley laat zien dat je met het online community platform fijnjetezien.nl vrijwilligers optimaal kunt werven én inzetten voor allerlei activiteiten in de gemeente. Door ze te begeleiden en te koesteren maak je ten volle gebruik van de capaciteit onder je de  inwoners. Meer weten over de aanpak van mijnbuurtje.nl? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.