Oranje Fonds Groeiprogramma certificaat mijnbuurtje.nl

Koninklijk groeicertificaat voor mijnbuurtje.nl

Gisteren, woensdag 30 juni, ontving mijnbuurtje.nl van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima het groeicertificaat van het Oranje Fonds Groeiprogramma! We doorliepen succesvol een intensief 3-jarig leerprogramma waarin onze onderneming is gegroeid in schaalgrootte, professionaliteit en maatschappelijke impact.

Mede door dit groeiprogramma is het aantal mensen dat meedoet met mijnbuurtje.nl verdubbeld. Op de feestelijke uitreiking waarbij mijnbuurtje.nl-oprichters Hanneke en Eric aanwezig waren, werd onder andere gesproken over het zelfstandig worden van je onderneming en het durven loslaten van taken. In een persoonlijk gesprek met Koning Willem Alexander ging Eric hierover nog op door: “Een bijzondere ervaring. We hadden het over het vertrouwen in en het overdragen van zaken op je collega’s. Ook dat is groeien.”

Doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale doelstelling en het het vergroten van het maatschappelijk effect van dit initiatief. Hiervoor krijgen de deelnemers diverse workshops, trainingen en bijeenkomsten. Zo wordt niet alleen hun kennis en expertise vergroot, maar ook hun netwerk fors uitgebreid. Daarvoor wordt ruime financiering beschikbaar gesteld.

Deelnemers aan het Oranje Fonds Groeiprogramma zijn initiatiefnemers die:

 • een urgent of relevant sociaal-maatschappelijk vraagstuk aanpakken
 • een uniek opschaalbaar concept hanteren dat in een duidelijke behoefte voorziet
 • ondernemend willen opereren
 • intrinsiek gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen en meer impact na te willen streven
 • toegang hebben tot/draagvlak hebben onder de achterban

Wat ontvingen de deelnemers?

 • Structuur
 • Ontwikkelruimte (financiering)
 • Mogelijkheden om te werken aan het vergroten van professionele vaardigheden en competenties
 • Leren van elkaar tijdens uitwisselingsbijeenkomsten
 • Toegang tot netwerk van ervaringsdeskundigen en experts
 • Follow-up mogelijkheden bij positieve resultaten

Mooie resultaten

We willen graag onze impact meten. Daarom onderzocht Impact Centre Erasmus (ICE) in opdracht van het Oranje Fonds de sociale impact van Groeiprogramma-deelnemer mijnbuurtje.nl op wijken en buurten in ons land. Gebruikers van de online platforms van mijnbuurtje.nl hebben gemiddeld 60% meer ontmoetingen in hun eigen buurt. Ieder jaar leren mensen via de platforms zo’n 22 nieuwe buurtgenoten kennen. Ze voelen zich verbonden met hun buurt of wijk en zijn betrokken bij activiteiten. Bijna de helft onderneemt regelmatig activiteiten die ze tegenkomen via mijnbuurtje.nl.

Copyright Oranje Fonds/Marco de Swart