bewonersbijeenkomstWil je concreet aan de slag? Je eerste stap is om de volgende mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst:

  • actieve bewoners (bijv. een wijkraad)
  • gemeente (wijkmanagement, openbare ruimte, WMO kanteling)
  • woningcorporatie (leefbaarheid)
  • zorginstelling (wijkverpleging)
  • welzijnsorganisatie (opbouwwerkers)

Mogelijke doelstellingen:

  • hoe krijgen we een leukere buurt waar mensen meer met elkaar doen en waar mensen zich thuis voelen?
  • hoe zorgen we ervoor dat er meer sociale cohesie komt?
  • hoe vergroten we de leefbaarheid en bewonersparticipatie?
  • hoe krijgen we het aanbod van zorg en welzijn beter afgestemd op wat de mensen in de buurt nodig hebben?

Wij zorgen voor een informatieve en boeiende presentatie waarbij we de ‘zaal’ betrekken zodat er een leuke interactieve bijeenkomst ontstaat. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Eric of Hanneke voor een afspraak.