Het is belangrijk om mensen ook persoonlijk te benaderen.

  • Naam: Christine Zeh
  • Buurtverbinder: OnsOverbetuwe
  • Leeftijd: 40 jaar
  • Woont in wijk: Elst-Oost, gemeente Overbetuwe
  • Woont in de wijk sinds:  2008
  • Buurtverbinder sinds: November, 2015

Waarom ben je buurtverbinder geworden?
In de Gelderlander las ik een stuk dat Eric Hendriks schreef over mijnbuurtje.nl. Daarop volgend nam ik contact op met de gemeente en vertelde hen dat als ze dit gaan introduceren, ik graag buurtverbinder wilde worden. En zo ging het balletje aan het rollen. Samen met andere bewoners hebben wij een stichting opgezet en vanuit daar lanceerden we de aanpak en het platform. En sinds die tijd ben ik buurtverbinder. Ik deed eerder al aan buurtbemiddeling, daarbij verbind je buren die met elkaar in conflict staan. Het leek me leuk om mensen op basis van gezamenlijke interesses en gezelligheid met elkaar in verbinding te brengen. Verder leek het mij leuk om mensen te koppelen aan activiteiten en om mensen op de hoogte te brengen van nieuws.

Wat houdt het werk in?
Ik vertel veel en vaak over OnsOverbetuwe.nl. Dat is belangrijk, want we willen zoveel mogelijk bekendheid krijgen.  Ik leg uit wat de mijnbuurtje aanpak is en wat OnsOverbetuwe.nl allemaal te bieden heeft.  Verder ben ik zelf heel actief op de website en zorg ik dat er daar beweging op is.

Wat is je leukste ervaring als buurtverbinder?
Dat was afgelopen maandag, toen ging ik samen met de nieuwe opbouwwerker van de welzijnsorganisatie de wijk in. Het was mooi weer en we konden dus mensen zo op straat aanspreken. We werden toen uitgenodigd om in de tuin te komen zitten bij een echtpaar van in de 80 en daar hebben we gepraat over hoe lang ze in deze wijk wonen en hoe het hier is. Ze vertelden dat zij cursussen volgen en de man zei dat hij eigenlijk nog wel eens graag een keer zou willen biljarten. Ik heb toen de biljartvereniging opgezocht en contact opgenomen. De contactpersoon van de biljartclub vroeg toen meteen aan mij of ik het telefoonnummer van de bewoner wilde geven want ze waren op zoek naar leden. Dat vind ik zo’n typisch verhaal: Dat de één graag iets zou willen doen en de ander dat aanbiedt, maar dat ze dat niet van elkaar weten. Die verbinding leggen, dat is echt wat buurtverbinder zijn inhoudt, vind ik.

Wat is jouw advies voor buurten die nog twijfelen om te beginnen met het platform?
In het begin voelde ik mezelf ook nog wel een beetje onzeker. Ik vroeg mezelf af of het wel iets zou zijn voor mensen. Ik zag er zelf heel veel potentieel in, maar wist niet of mensen die mening zouden delen. Naarmate we meer naar buiten treden, merk ik dat het mensen echt aanspreekt. Net als die meneer die graag samen met zijn vrouw of alleen een cursus wil volgen. Hiervoor willen ze alleen niet elke week naar een locatie moeten lopen om te zien wat het aanbod is. Zij zouden het prettig vinden om via internet te kunnen checken welke cursussen er waar gegeven worden. En zo kom ik meer mensen rond de 80 jaar tegen die internetvaardig en ook actief zijn op internet. Zij zoeken hun activiteiten vaak dichtbij huis. Als je dat allemaal inzichtelijk kan maken, help je veel mensen goed op weg. Dat geld natuurlijk voor alle leeftijden. Hiervoor is het platform erg geschikt.

Heb je een tip voor een collega buurtverbinder?
Het is belangrijk om mensen ook persoonlijk te benaderen. Via de mail en via oproepen op het buurtplatform, dat hoort bij het medium, maar ook echt persoonlijk contact zoeken met buurtbewoners, verenigingen en bedrijven. Een lange adem hebben is essentieel. Dus blijven vertellen en volhouden. Blijf geloven in de voordelen van het online dorpsplein, wat die voor jou persoonlijk ook mogen zijn, en heb vertrouwen dat er meer mensen zijn die die visie delen. En als je daarbij vanuit jezelf vertelt waarom je het een goed initiatief vindt, dan zien mensen de passie.