Hoogwater: hoe communiceer je dan snel met je inwoners?

De afgelopen hoogwater-crisis was heftig. Met name in Limburg en de gebieden verderop langs de Maas en Waal hadden te maken met overstromingen en snel wassend water. Inwoners werden erdoor overvallen en zochten hulp. Hoe fijn is het dan als je als gemeente snel kunt schakelen, mensen makkelijk bereikt en een vlotte communicatie op gang brengt.

Het mijnbuurtje buurtplatform Maasburen.nl, actief in Middelaar, Mook, Molenhoek en Plasmolen, vormde vanaf 15 juli de schakel tussen gemeente en inwoners. Iedereen was daardoor snel en goed geïnformeerd en waar nodig gerustgesteld. Ook vragen werden snel en vlot beantwoord. 

Updates, filmpje en vragen
Vanaf het moment dat het water omhoog kwam werd een bericht op Maasburen.nl geplaatst De gemeente voegde voortdurend nieuwe updates toe, zoals wanneer de hoogste waterstand werd verwacht. De buurtverbinders (beheerders) van MaasBuren deelden belangrijke informatie ook via Facebook, Twitter en de buurtpreventie app. Zij hadden zelf via Whatsapp contact met de communicatie adviseur van de gemeente, zodat zaken over en weer snel afgestemd konden worden. De buurtverbinders zorgden op het platform voor filmpjes en foto’s van plekken waar ze zelf niet mochten komen. Zo konden inwoners toch even een kijkje nemen bij de rivier.

Toegevoegde waarde
Aan de vele reacties van mensen uit de vier dorpen langs de Maas is te zien dat er geen paniek ontstond. Ze waren blij met de informatie over het hoge water. Een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van het buurtplatform bij crisiscommunicatie!

Door inwoners van informatie te voorzien op een plek waar ze toch al vaak komen, word je als gemeente niet platgebeld, maar kun je elkaar snel vinden en informatie snel en effectief delen. 

Bij mijnbuurtje.nl hebben we een wetenschappelijk bewezen werkwijze ontwikkeld met buurtplatforms en getrainde buurtverbinders. Meer weten over onze aanpak? 

Bel ons op 024 – 2022 265 of kijk op mijnbuurtje.nl/contact

Ben jij al voorbereid op een crisis?