Hoe krijg je meer bezoekers op je buurtplatform?

Je leest ze veel de laatste tijd, berichten over websites die onvoldoende gebruikt worden: “ouderen kunnen hulpsites niet vinden”. Of: “het platform bestaat een half jaar en loopt nog niet soepel.” Hoe breng je hier verandering in? In dit artikel introduceren we ons buurtplatform volwassenheidsmodel. Met dit model bepaal je zelf de volwassenheid van je buurtplatform en het helpt je te focussen op de gebieden waar je je kunt verbeteren. Ook geven we je een paar tips die ervoor zorgen dat bezoekers gebruikers worden.

Met onderstaand model bepaal je op welk niveau je zit met je buurtplatform:

Buurtplatform volwassenheidsmodel

Buurtplatform volwassenheidsmodel

Bij ieder platform is het belangrijk om doelen te bepalen: op welk niveau wil jij over drie en over zes maanden staan? Afhankelijk van de stap die je wilt zetten neem je allerlei maatregelen. Deze beschreven we eerder in ons artikel Succesfactoren voor een verbonden buurt en maken deel uit van onze training voor buurtverbinders. Uit deze training delen we graag drie tips met je die zorgen voor een grotere bekendheid en meer gebruik:

1.Sluit aan bij de behoefte van je gebruikers
Een enorm ver openstaande deur en daarom vaak niet gezien…. Wat is het grootste knelpunt bij de mensen in jouw buurt? Waar hebben ze het meest last van? En waarmee zijn ze het meest geholpen? Onderzoek dit en zorg voor oplossingen hiervoor op je buurtplatform.  Bijvoorbeeld bewoners die er steeds weer te laat erachter komen dat de gemeente een kapvergunning heeft afgegeven en dat pas gefrustreerd zien als er wéér bomen weg zijn. Zorg er dan voor dat deze informatie voor hen beschikbaar is. Zo worden ze vanzelf enthousiast en vertellen ze dat weer door aan anderen.

2.Koppel slim met andere wijkmedia
Deel de content van je buurtsite actief met andere sociale media in je buurt: bijvoorbeeld via Facebook, Twitter of Youtube. Dit levert je extra bezoekers op en als ze op je platform komen, kun je ze verleiden ook andere dingen te doen. Deel content tussen je buurtsite en de lokale wijkkrant. Je kunt afspreken dat kleine advertenties, oproepjes en activiteiten alléén maar in de krant komen als mensen ze eerst op je buurtplatform plaatsen. Het is even wennen maar zo leer je mensen de weg te vinden naar het platform, krijg je makkelijk content en is ook het wijkblad blij. Want ze hoeven al die oproepjes dan niet meer handmatig te verwerken!

3.Laat iedereen zelf berichten plaatsen
We zien zien heel veel buurtplatformen waar maar een paar mensen iets ‘mogen’ plaatsen. Niet alleen neem je dan veel werk op je schouders, je zorgt er ook voor dat bewoners het platform als ‘jouw’ platform zien en niet als ‘ons platform’. En dit staat bezoek en gebruik in de weg. ”Ja maar, dan gaat iedereen zo maar nare berichten plaatsen op mijn website!” horen we dan vaak.  Wij denken dat dit wel meevalt. De meeste mensen zijn te goeder trouw en wat heb je liever: een dorpsplein waar veel te doen is en waar heel af en toe een incident optreedt of een ommuurde vesting waar je niet zomaar binnenkomt?

Tot zover onze drie tips. Hoe staat jouw buurtplatform ervoor? Welke maatregelen ga jij nemen?