Help, een burgerinitiatief! Of: Help een burgerinitiatief?

Regelmatig spreken we gemeenten die nieuwe wegen zoeken voor participatie van bewoners. Om meningen van inwoners op te halen bijvoorbeeld, over een verkeersplan of een idee voor een buurtverbetering. Of om initiatieven te stimuleren die de wijk leuker maken, bijvoorbeeld door een ontmoetingsplek te creëren, zelf groen te onderhouden of een ruildienst op te zetten.

Maar hoe stimuleer je dat? Hoe ondersteun je bewoners hiermee en leer je collega-ambtenaren hiermee om te gaan en om creatief mee te denken binnen de kaders? En hoe zorg je voor meer ruimte terwijl je ook je verantwoordelijkheid blijft nemen?

We horen dat gemeenten deze initiatieven graag meer in beeld willen hebben. Andersom kloppen deze initiatiefnemers regelmatig aan bij de gemeente voor ondersteuning of budget. Wat kan en wil een gemeente dan betekenen? Welke rol van de ambtenaren past daarbij? En hoe zorg je dat deze initiatieven een blijvende plek vinden binnen je gemeentelijke visie en beleid?

De antwoorden op deze vragen staan in een mooi boekje: Help een burgerinitiatief! Dit kun je hier downloaden.

Hoe je initiatieven blijvend stimuleert
Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat elkaar inspireren en elkaars kwaliteiten gebruiken veel makkelijker gaat als je elkaar wat beter kent en weet wat anderen doen. Dit ontstaat je als je investeert in communitybuilding en zorgt voor een goede online en offline communicatiestructuur met en tussen bewoners.  Zo ontstaan niet alleen méér initiatieven, ze zijn ook zichtbaar en je krijgt ook nog eens een meer verbonden community.

Wil je ook weten hoe je communitybuilding stimuleert en hoe je zowel offline als online de communicatie met bewoners goed regelt? Neem dan nu contact met ons op of download het starterspakket voor een verbonden buurt.