Workshop: Succesvol samenwerken met inwoners volgens de aanpak van mijnbuurtje.nl

De workshop

Werk je voor een gemeente als beleidsadviseur, wijkmanager, regisseur of wethouder? Dan hebben we speciaal voor jou de workshop “Succesvol samenwerken met inwoners” ontwikkeld.

De normale prijs is € 195,- ex. BTW. Jij kunt hier echter gratis bij zijn. Let op: dit aanbod geldt voor maximaal twee deelnemers per gemeente. Dus meld je snel aan, want vol is vol!

Hier vinden de workshops plaats:

 • Donderdag 26 maart Assen
 • Donderdag 14 mei Houten
 • Donderdag 28 mei Doetinchem
 • Donderdag 4 juni Middelburg

De inloop is vanaf 09.15 uur en we sluiten af om 12.30 uur met een lunch.

Meer informatie over de workshop

De ontwikkelingen bij gemeenten staan niet stil. Bij steeds meer maatschappelijke vraagstukken is een goede verbinding tussen lokaal bestuur en inwoners een noodzakelijke succesfactor. Dit is begonnen met de transitie in het sociaal domein maar de volgende uitdagingen dienen zich al snel aan, die het leven van veel mensen raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, zorg, energie (transitie, gasloze wijken), lokale democratie (programma ministerie BZK) of de leefomgeving (omgevingswet). Deze vraagstukken vragen om een sterke verbinding tussen inwoners en lokale organisaties. Zowel met elkaar als in verbinding met het lokale bestuur: de gemeente en de raad. Een moderne oplossing als de mijnbuurtje aanpak faciliteert en is de ‘smeerolie’ voor deze noodzakelijke verbindingen.

Aanpak van mijnbuurtje.nl
De aanpak van mijnbuurtje.nl wordt sinds 2011 succesvol toegepast in meer dan 50 dorpen en steden in Nederland. Deze unieke verbindende aanpak, waarbij inwoners samen met ambtenaren en wijkprofessionals getraind worden tot buurtverbinders, zorgt ervoor dat alles wat er in een buurt gebeurt zichtbaar gemaakt wordt zodat nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. De gemeente is hierbij onderdeel van de gemeenschap.

Buurtverbindersteam
Het buurtverbindersteam brengt inwoners en organisaties bij elkaar en vormt een slijpsteen voor ambtenaren en raad om te leren en verbeteren. Het online platform is een plek waar alle ‘bronnen’ van de community en bewonersinitiatieven zichtbaar worden en die het lokale bestuur kan benutten om samen met haar inwoners beleid te maken en te valideren. Want alleen mét elkaar zijn de maatschappelijke vraagstukken oplosbaar.

Vraagstukken binnen gemeentes
We ontwikkelden de workshop Samenwerken met inwoners speciaal voor ambtenaren die te maken hebben met de volgende vraagstukken:

 • participatie van inwoners
 • verlaging van zorgkosten
 • verbinding informele en formele zorg
 • nieuwe Omgevingswet
 • energietransitie

In de leergang gebruiken we de methodiek Waarderend Onderzoeken.

Korte inhoud workshop

 • Inzicht krijgen in wat de mijnbuurtje aanpak de inwoners, ambtenaren en professionals van de gemeente kan brengen.
 • Bekend raken met de succesfactoren die leiden tot een goede samenwerking tussen inwoners en gemeente
 • Introductie op thema en de eigen rol
 • Bewustwording van wat er al werkt en de werkende factoren hiervan
 • Wat zijn dromen en ambities? Wat als mensen de werkende factoren nog veel meer inzetten?
 • Afsluiting met de vragen: Hoe sluit dit aan bij onze korte termijn doelen en hoe sluit dit aan bij onze lange termijn doelen.

Aanmelden voor de workshop

Werk jij aan bovenstaande vraagstukken? Dan hebben we speciaal voor jou de gratis workshop “Succesvol samenwerken met inwoners” ontwikkeld. Deze workshop vindt plaats op verschillende donderdagen door het hele land. Maximaal twee aanmeldingen per gemeente.