Gewone mensentaal op een online platform van inwoners

Er gebeurden heel veel waardevolle dingen in Gorinchem, maar inwoners organisaties en initiatieven konden elkaar maar moeilijk vinden. Informatie was versnipperd en de gemeente had geen plek om snel en makkelijk in contact te komen met inwoners. Tót het voorjaar van 2020 en de oprichting van SamenGorinchem.nl. Een team van enthousiaste buurtverbinders (inwoners) zorgt nu samen met ambtenaren voor een leuk en aantrekkelijk online platform, waar Gorcumers elkaar kunnen vinden, met een actuele sociale kaart en een plek waar je vrijwilligerswerk vindt. Meer dan 21.000 unieke bezoekers gebruikten afgelopen jaar het platform en is dus succesvol te noemen.

Hoe is het om als gemeente nu zo’n online platform en een contactplek met inwoners te hebben? Welke vruchten heeft de gemeente hiervan al geplukt en wat is de waarde van een buurtverbindersteam? En welke kansen ziet de gemeente voor de toekomst als het gaat om samen met inwoners te werken aan thema’s als energietransitie, inspraak (omgevingswet) en minder eenzaamheid en armoede? 

We spraken met Ro van Doesburg, de verantwoordelijke wethouder en Lisanne van Giessen, beleidsadviseur preventie en jeugd van de gemeente Gorinchem.

Wethouder Ro van Doesburg

Ro van Doesburg, wethouder

Organisch laten groeien

Ro van Doesburg: ,,We wilden meer buurtgericht gaan werken en meer inwoners dan the usual suspects betrekken bij de stad. De aanpak van mijnbuurtje.nl bleek daar het beste bij aan te sluiten. Door corona werd de noodzaak om online met inwoners in contact te komen nog groter.” 

Begin 2020 werd in Gorinchem daarom versneld het nieuwe platform samengorinchem.nl geïntroduceerd. Ro: ,,We hebben bewust geen grote campagne gevoerd maar besloten het platform organisch te laten groeien. We zagen dat zowel verenigingen als buurthuizen en inwoners er meteen volop gebruik van maakten. Er werden hulpvragen gesteld en er werd informatie gedeeld. En nog steeds komen er wekelijks nieuwe aanmeldingen bij en groeien de bezoekersaantallen. Woningbouwverenigingen, buurthuizen, het steunpunt voor mantelzorgers, wijkcentra en de voedselbank plaatsen allemaal berichten en gaan in dialoog met inwoners. We hebben verschillende modules ingericht, zoals de sociale kaart, de gids, een vrijwilligers-vacaturebank en een agenda.” 

Elke wijk een buurtverbinder

Lisanne van Giessen, beleidsadviseur

Lisanne van Giessen vult aan: ,,Er zijn nu zes buurtverbinders, waarvan drie ambtenaren, verbonden aan het platform. Zij hebben een groot netwerk in de stad. Dat is voor de gemeente van grote waarde. Gemeente en organisaties kunnen zo veel gemakkelijker nieuws delen. Daarnaast weten inwoners elkaar te vinden, wat weer eenzaamheid voorkomt. We willen nu met nog meer buurtverbinders gaan werken. Door corona was het een tijdlang lastig om nieuwe mensen te vinden.”

Ro: ,,Liefst zien we in elke van de negen wijken die de stad telt één buurtverbinder. Daardoor wordt het platform heel laagdrempelig. Dit is nadrukkelijk niet van het gemeentehuis, maar iets van de inwoners van de stad zelf.” 

Samen met de inwoners

Lisanne: ,,Je kunt straks als inwoner nieuws filteren over je eigen buurt. Dan werk je echt op wijkniveau. De wijkteams kunnen zo gemakkelijk zien wat er leeft en speelt. Die mensgerichte aanpak vraagt wel om een cultuuromslag binnen de gemeente. We zien gelukkig nu al dat collega ambtenaren berichten plaatsen in makkelijke en informele taal. Bijvoorbeeld over veiligheid, maar ook over klussendiensten, bordjes die zijn opgehangen op rookvrije plekken, cursussen digitale weerbaarheid en tips met betrekking tot het gebruik van internet. Dat is mooi. We doen het echt samen met de inwoners.”

Ro: ,,Ook de gemeente heeft een eigen pagina op samengorinchem.nl. We geven het tijd. Voor grote projecten zoals de omgevingsvisie zijn al diverse bijeenkomsten geweest. Nu gaan we op wijkniveau input vragen. We zien heel veel participatie-mogelijkheden voor de toekomst.”

Meer weten over de succesvolle mijnbuurtje aanpak? Boek dan nu één van onze gratis kennisworkshops.