Geleerde lessen in de wijk

In 2006 ging onze eerste wijkwebsite live. Ontstaan vanuit de wijkkrant in Nijmegen Oost, waar de behoefte ontstond om ook direct wijknieuws online te kunnen delen. Nadat het succes van deze aanpak bekend raakte, vroegen andere wijken in Nijmegen om hetzelfde format te mogen gebruiken. Dit leidde na jarenlang vrijwilligerswerk in 2012 tot het ontstaan van onze aanpak en bedrijf.

In de eerste jaren was het vooral experimenteren en ontdekken: hoe krijg je mensen mee? Hoe betrek je de wijkkrant erbij? Hoe zorg je voor groei? Het blijft altijd mensenwerk en je hebt er wel de handjes voor nodig. Gaande weg leerden we veel. Een paar van deze lessen delen we graag met je.

Les één: betrek de juiste mensen
Waar we bij aanvang hoopten dat we mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt naar nieuwe banen konden helpen door hen ervaring op te laten doen bij buurtsites, merkten we dat deze groep meestal meer begeleiding nodig had dan dat wij konden bieden. Samen met onze opdrachtgever betrekken we deze groep nog steeds graag, maar dan in een iets lichtere rol als ‘buurtsupporter’ en niet meer als buurtverbinder. Buurtverbinders zijn echte zelfstarters en daar komt vaak net wat meer bij kijken.

Les twee: werk bewust samen met professionals
De tweede les leerden we in de samenwerking met professionals. Bij de start lieten we altijd bewoners als groep aan het roer staan. Gaandeweg leerden we dat dit alleen lukte bij al goed georganiseerde wijken met daadkrachtige en zelfsturende bewoners, vaak georganiseerd in een stichting of vereniging. Als die echter ontbreken dan is samenwerking met een aantal professionals in de rol van buurtverbinder een must. Zij hebben rechtstreekse ingangen bij allerlei andere professionele organisaties en kunnen mooi de verbinding maken tussen bewoners en deze organisaties. Daarnaast is het vaak fijn dat er een “stabiele” factor is bij de buurtverbinders. Zij zorgen dan met de buurtsite voor een goede informatievoorziening waarmee je weer makkelijk nieuwe mensen vindt als er onverhoopt een buurtverbinder weg valt.

Les drie: het lokale verdienmodel: heb geduld.
De derde les ging over het lokale verdienmodel. Hoe kan ‘de wijk’ zelf geld verdienen met hun platform en wat is dan onze rol daarbij? We hebben het eerst zelf uitgeprobeerd in onze eigen wijk en vertalen dat nu naar onze aanpak. We leerden hier echt vanuit de lokale ondernemer denken die elke dag genoeg klanten in zijn winkel wil en geen gedoe wil met online communicatie: het moet gewoon makkelijk werken. Ook merkten we dat je hiervoor geduldig moet zijn en dat het dan langzaam, maar zeker groeit.  We geloven erin dat straks veel wijken en dorpen voldoende geld verdienen met hun platform zodat ze zelf leefbaarheidsprojecten kunnen financieren. En dat ook de lokale economie daarvan profiteert.

Les vier: geen energie? Stop dan even.
Nijmegen is de gemeente waar we in 2011 zijn gestart en waar we onze eerste ervaringen opdeden. Daardoor zijn er veel mooie dingen ontstaan en kwamen er steeds meer prachtige verbindingen tussen mensen. Soms lukt het echter ook niet. In drie wijken in Nijmegen die vanaf start bij ons meededen, was er niet de juiste energie en te weinig schouders om door te pakken. In overleg met hen hebben we daarom besloten om hun buurtsites te stoppen en pas weer te activeren als er nieuwe energie op komt. Liever geen buurtplatform dan één waarop niets te vinden is. Gelukkig gaat het met de overige  platformen in Nijmegen prima en hebben zij continuering geborgd. Zelfs wijken met bewoners die veel buurtapps als bijv. Nextdoor gebruiken, hebben hun contract verlengd omdat ze tevreden zijn met de resultaten van buurtverbinders en platform. De eerste wijk draait daar al inmiddels geheel financieel onafhankelijk van subsidies.

Gaandeweg weten we dus steeds meer wat er allemaal bij komt kijken om een buurtplatform samen met bewoners tot een groot succes te maken. Meer weten over hoe wij dit doen? Download ons gratis starterspakket of neem even contact met ons op!