Radboud Universiteit: gebruik van online platform mijnbuurtje.nl zorgt voor meer contact in de wijk

Gebruik van online buurtplatform mijnbuurtje.nl leidt tot meer onderling contact en draagt bij aan het leren kennen van meer nieuwe bewoners. Dit wordt nog meer versterkt als dit gekoppeld wordt met offline informatiekanalen als een wijkkrant.

Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Socioloog Vera Gijsbers en Carlijn Cretier, student Sociologie onderzochten in het eerste halfjaar van 2016 de invloed van informatiekanalen De Wijkkrant en online buurtplatform Dewijkwebsite.nl op de binding tussen wijkbewoners en hun woonbeleving. Het onderzoek vond plaats in de gemêleerde Nijmeegse wijk Hengstdal die al langere tijd beschikt over het mijnbuurtje platform alsook offline informatievoorzieningen.

Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe wijkbewoners verbonden raken en hoe ieder plezierig kan leven. Onderzocht werd of wijkbewoners door lokale informatiekanalen (zoals de wijkkrant en/of het mijnbuurtje platform) te gebruiken meer contact hebben met andere wijkbewoners. Daarnaast onderzochten ze of wijkbewoners gelukkiger en tevredener in hun leven staan. De verwachting was dat informatie over de wijk en haar bewoners door middel van de lokale informatiekanalen met wijkbewoners wordt gedeeld en contacten tussen bewoners mogelijk maken. Via een enquête in Hengstdal onderzochten ze of deze verwachtingen kloppen. De mate van verbondenheid is onderzocht door te kijken naar de persoonlijke contacten die wijkbewoners met andere wijkbewoners hebben. Ook zijn de digitale contacten tussen wijkbewoners onderzocht bijvoorbeeld via Whatsapp of e-mail en is er gekeken hoeveel nieuwe wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Lokale informatiekanalen bestaan uit analoge en in digitale informatiekanalen. Voorbeelden van analoge informatiekanalen zijn prik/aanplakborden en lokale huis aan huisbladen als de wijkkrant, de Brug en de Nijmegenaar. Digitale informatiekanalen zijn bijvoorbeeld het mijnbuurtje platform, buurtmail, Facebook en Twitter.

 

Resultaten
Onderstaande grafiek toont dat een gemiddelde wijkbewoner in Hengstdal meer contact heeft bij gebruik van online platform mijnbuurtje.nl en nóg meer als hij ook offline kanalen zoals een wijkkrant gebruikt.

Grafiek contact

Uit het onderzoek blijkt dat lokale informatiekanalen bijdragen aan de contacten tussen wijkbewoners. Hoe vaker je als bewoner lokale analoge informatiekanalen gebruikt, hoe meer je persoonlijk en digitaal contact met andere bewoners hebt. Als je lokale digitale informatiekanalen vaker gebruikt, heb je ook meer digitaal contact met andere bewoners en ontmoet je meer nieuwe bewoners. Daarnaast blijkt dat als je meerdere soorten lokale informatiekanalen gebruikt, je meer digitaal contact met andere bewoners hebt en je óók meer nieuwe wijkbewoners ontmoet, dan wanneer je maar één soort informatiekanaal gebruikt.

Meer verbinding
Er blijkt ook dat hoe meer je een lokaal informatiekanaal gebruikt, hoe meer samenhang en verbinding je voelt met je wijk en dan ook waarschijnlijk meer contact met andere bewoners hebt. Verder blijkt dat vrouwen meer profijt hebben van het gebruik van een analoog informatiekanaal voor het digitale contact met wijkbewoners dan mannen. En, last but not least, wijkbewoners in Hengstdal geven aan heel gelukkig en tevreden met hun leven zijn: ze geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,5.

Onderzoekcijfers Hengstdal

 • Gemêleerde na-oorlogse wijk in Nijmegen: 7.000 inwoners, 63% huurwoningen, 22% allochtoon, 17% ouderen, 13% jongeren. Er is een AZC in de wijk sinds 1995.
 • Beschikt meer dan drie jaar over platform mijnbuurtje.nl alsook offline informatievoorzieningen
 • 75 procent van de wijkbewoners is bekend is met het online platform van mijnbuurtje.nl
 • 72 procent van de wijkbewoners bezoekt het online buurtplatform
 • 65 procent gebruikt het platform gebruikt om op de hoogte te blijven van wijknieuws
 • 17 procent vraagt om hulp via het online platform
 • 17 procent biedt hulp via het online platform
 • 38 procent zoekt professionele diensten/producten via het online platform  
 • 58 procent gebruikt het online platform om de buurt te leren kennen
 • Bewoners noemen gemiddeld 26 voor- en/of achternamen van andere bewoners
 • Bewoners wonen gemiddeld al 20 jaar in de wijk
 • 90 procent van de wijkbewoners leest De Wijkkrant

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.