Gayle - SamenGorinchem

Gayle van SamenGorinchem.nl: “Alle neuzen dezelfde kant op”

Binnen het sociaal domein wil je als beleidsadviseur graag aan de slag met het online community platform en de aanpak van mijnbuurtje.nl. Maar hoe krijg ik de handen intern op elkaar en alle afdelingen ‘mee’ voor mijn voorstel? Hoe verkoop ik dit aan mijn collega’s? Gayle Klint is adviseur sociaal domein bij BMC en gedetacheerd bij de gemeente Gorinchem als beleidsadviseur. 

Gayle: “De informatie voor inwoners was behoorlijk versnipperd, professionals konden elkaar niet goed vinden en er was een grote wens om inwoners meer in hun eigen kracht te zetten. Collega’s uit Gorinchem ontdekten mijnbuurtje.nl en werden enthousiast. De aanpak van mijnbuurtje.nl sluit goed aan bij het idee van zelfredzaamheid en de methodiek van positieve gezondheid om naar de talenten van inwoners te kijken. De medewerkers binnen het sociaal domein hadden er vertrouwen in, maar het kostte wat meer moeite om ook de andere afdelingen de waarde ervan te laten inzien. Op interne bijeenkomsten waren kritische geluiden te horen: ‘Nóg een website erbij!’ Ook maakten alle regels en kwaliteitseisen van de gemeente de implementatie lastig. De AVG- en inkoopeisen moesten gecontroleerd worden, met de communicatieafdeling moesten verantwoordelijkheden worden afgesproken en er moesten afspraken komen over verantwoording en resultaten. Bij gemeenten voel je je soms een beetje slachtoffer van je eigen regels. Dat drukt soms op de motivatie bij dit soort processen.”

In een stroomversnelling
De coronacrisis was voor Gayle en haar collega’s een gelukje: “Er ontstond een sterke behoefte aan een platform om inwoners bij elkaar te brengen met vraag en aanbod. Alles raakte in een stroomversnelling. We keken intern naar welke teams we nodig hadden en voor welke afdelingen het platform een waardevolle aanvulling zou zijn. Ook merkten we dat draagvlak bij onze bestuurders essentieel is. 

We lanceerden SamenGorinchem.nl, vonden sterke buurtverbinders met een groot netwerk en inmiddels loopt het online platform heel goed, al is het nog niet af. De sociale kaart is nog vol in ontwikkeling. Maar we zijn er gewoon mee begonnen en waren blij dat we uiteindelijk de ruimte kregen. De intensieve steun van Hanneke en Eric van mijnbuurtje.nl was daarbij ook erg fijn.” 

Enthousiaste buurtverbinders
Het platform in Gorinchem voldoet inmiddels aan de gemeente-eisen en wordt, nu we een jaar verder zijn, binnenkort geëvalueerd. Ondertussen groeit het interne draagvlak. “Gayle: SamenGorinchem.nl vormt een aanvulling op het gemeentelijke platform en verschillende andere. Nu verwijzen ze naar elkaar waardoor het versterkend werkt. Een ontmoeting met onze enthousiaste buurtverbinders werkte voor veel ambtenaren al heel aanstekelijk. Ook maakten we heldere afspraken over het doel en het eigenaarschap van het platform en de rol van de buurtverbinders en van de gemeente. Je moet goede voorbeelden laten zien en zelf ook actief blijven. Het kost tijd om de verschillende afdelingen zover te krijgen dat ze anders gaan denken, anders gaan werken en anders gaan communiceren met inwoners dan ze gewend zijn. Om hen in ons enthousiasme mee te krijgen, hadden we ze eerder in het proces kunnen betrekken.”

Ook intern alle neuzen dezelfde kant op?
Het vroegtijdig zorgen voor draagvlak bij je collega’s is dus erg belangrijk. Het kost je wat tijd maar dit betaalt zich dubbel en dwars uit en zorgt voor een leuk project met mooie resultaten. 

Meer weten over hoe je met de mijnbuurtje aanpak zorgt voor meer zelfredzaamheid en positieve gezondheid van inwoners? Begin dan meteen goed en organiseer een inspiratiesessie met collega’s en partners :-). Wij zorgen voor de inhoud! Of download ons magazine op mijnbuurtje.nl.