Burgerparticipatie of overheidsparticipatie?

Participatie draait om samenwerken. Gemeente en inwoners die elkaar vinden en samen aan de slag gaan met de opgaves waarvoor wij als maatschappij staan. Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten met het succesvol communiceren en samenwerken met inwoners.  Samen met hun inwoners bouwen zij aan duurzame wijk- of dorpscommunities en het implementeren van één integraal online communicatie- en samenwerkingsplatform waar iedereen elkaar vindt. Samen met inwoners en organisaties kunnen de gemeentelijke en maatschappelijke opgaven dan beter, mét elkaar, aangepakt worden. Zowel met elkaar als in verbinding met het lokale bestuur: de gemeente en de gemeenteraad.

De afgelopen tien jaar werkten wij met talloze gemeenten, organisaties en inwoners samen in onze projecten. Hierbij zijn we bezig met het verbeteren van leefbaarheid in een gebied. Maar ook aan opgaven zoals eenzaamheid en armoede. Vanuit de kennis en expertise die we hierin ontwikkelden, hebben we een Expertisecentrum Participatie: Samenwerken en communiceren met inwoners opgezet.

Vanuit ons Expertisecentrum Participatie adviseren en begeleiden we gemeenten in hoe zij optimaal met inwoners samenwerken en communiceren en hoe je dit organiseert en stimuleert. We helpen hen om de beweging van binnen naar buiten te maken. Ook verzorgen we hierover trainingen voor zowel gemeenten, inwoners en wijkgerichte organisatie