Brenda - utdorp.nl

Brenda van UtDorp.nl: Een levendig platform vermindert eenzaamheid

Eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden, zoals depressie, alcoholverslaving, cognitieve achteruitgang, hart- en vaatziekten, slaapproblemen en verminderde afweer. Ook weten we dat eenzaamheid samenhangt met een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden. Veel gemeenten vinden daarom eenzaamheid een belangrijk maatschappelijk vraagstuk..

Brenda Houwen, medewerker in opleiding bij welzijnsorganisatie Incluzio Sociale Basis is begeleider van het team buurtverbinders van Utdorp.nl, het mijnbuurtje communityplatform van Venlo en heeft veel ervaring met  het betrekken en verbinden van inwoners via het online community platform. Incluzio helpt steeds meer gemeenten in Nederland te besparen op zorgkosten in het sociaal domein. Dit doen ze onder andere door beter de bestaande kracht en mogelijkheden van de lokale gemeenschap te benutten. In Blerick is het mijnbuurtje communityplatform hierbij onmisbaar.

Hoe draagt Utdorp.nl bij aan de aanpak van eenzaamheid? En hoe stimuleerden zij inwoners om mee te doen? Welke gouden tips heeft Brenda voor anderen?

Brenda: “In de afgelopen 4 jaar is het platform enorm gegroeid. Inmiddels hebben 600 inwoners een account en worden er dagelijks berichtjes geplaatst door zowel professionals, de buurtverbinders als inwoners. Met name de interviews worden super goed gelezen. Neem de zomeractiviteiten van dit jaar. Dat is in Blerick een groot project. De buurtverbinders zijn langsgegaan bij deelnemers en organisatoren van het evenement. Ze interviewden ze, liepen mee en maakten foto’s. Het afvalruimen is ook zo’n mooie actie die op het platform was terug te vinden. Bewonersinitiatieven krijgen zo heel snel en gemakkelijk bekendheid.” 

Bij het eerste kopje koffie
“De agenda op Utdorp.nl staat boordevol activiteiten en wordt dagelijks bekeken.” Brenda hoort van mensen dat ze ‘s morgens bij hun eerste kopje koffie beginnen met het lezen van de berichten en kijken in de agenda van het platform. “Zo was het vervoer voor iemand die door omstandigheden niet zelf naar de voedselbank kon binnen een dag geregeld en is het een meisje met een beperking gelukt om een kookgroepje op te starten. Dat vormt voor de buurtverbinders weer een leuke aanleiding om haar te interviewen. En zo gaat het maar door”. 

Zinvolle ontmoetingen
“Het platform is laagdrempelig en heeft daardoor een enorme meerwaarde. Alle kleine berichtjes, oproepjes en verhalen bij elkaar maken Utdorp.nl echt tot iets groots. Mensen voelen zich betrokken en weten elkaar te vinden. Ze hebben zinvolle ontmoetingen en voelen zich meer van betekenis.”

“Gelukkig weten mijn collega’s het inmiddels ook steeds beter te vinden en delen bijvoorbeeld informatie over subsidieregelingen. Dit bereikt de inwoners gemakkelijker dan wanneer het op een platform van de gemeente wordt geplaatst. Utdorp.nl is veel toegankelijker.” 

Doe mee en laat je gezicht zien
“Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente zelf ook actief betrokken is bij het platform, activiteiten en acties stimuleert en haar gezicht laat zien op evenementen. Zoek naar kleine budgetten voor initiatieven, zo is er vrij gemakkelijk subsidie te krijgen voor verbindende activiteiten. Inwoners voelen zich daardoor veel meer gezien en gehoord en gaan anders tegen de gemeente aankijken. Je bereikt zo andere groepen mensen. En dat levert heel veel op!”

Ook zo’n online platform om eenzaamheid aan te pakken?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Gelukkig laat Brenda zien dat je samen met inwoners, professionals en de aanpak van mijnbuurtje.nl een meer betrokken buurt krijgt met meer ontmoetingen en verbondenheid. Wil je ook samen met je inwoners effectief het eenzaamheidsprobleem aanpakken? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.