Draagvlakbijeenkomst met inwoners

We bieden jou en je collega’s een draagvlakbijeenkomst met korting aan in jouw gemeente.

Om te onderzoeken of inwoners behoefte hebben aan meer verbinding, organiseren we samen met een gemeente een draagvlakbijeenkomst voor een aantal inwoners en professionals. Door deze stakeholders te betrekken, onderzoek je of er draagvlak is. Zo voorkom je dat dit “iets van de gemeente” wordt en bevorder je eigenaarschap bij inwoners. We informeren de stakeholders  tijdens een leuke, interactieve en gezellige bijeenkomst over onze werkwijze. Pas als zij enthousiast zijn gaan we door naar de volgende stap: het organiseren van een brede inwonersbijeenkomst waar iedereen welkom is.

Programma:

19.00 uur Inloop

19.15 uur Start: welkomstwoord en introductie van mijnbuurtje.nl door de gemeente

19.30 uur Presentatie mijnbuurtje.nl + vragen

20.15 uur Pauze

20.25 uur Interactief gedeelte: groepjes in gesprek laten gaan

20.45 uur Terugkoppeling interactieve gedeelte

21.00 uur Afsluiting avond, eventueel drankje/ hapje

Groepsgrootte: max 30 personen