KijkindeKernen - Chris

Chris van KijkindeKernen.nl: “Ondersteuning vanuit de gemeente is essentieel”

Als je hebt besloten om te beginnen met een online community platform van mijnbuurtje.nl, kun je best wat adviezen van collega’s gebruiken om te zorgen dat het hele gebeuren wordt gedragen door inwoners, welzijn én gemeente. Chris Frencken is zo’n collega. Hij heeft als coördinator maatschappelijke initiatieven in Voorst ervaring met inmiddels twee platformen, waarvan er één heel goed loopt en één wat minder. 

Jan Terlouw: “wat we samen doen gaat beter”
Chris: “Komend uit Limburg leerde ik als vrijwillig buurtverbinder voor het mijnbuurtje community platform Buurtkanaal.nl in Brummen direct veel mensen kennen. Ik heb die mooie ervaring meegenomen tijdens mijn sollicitatie bij de gemeente Voorst. Hier was namelijk net het digitaal dorpsplein Kijkindekernen.nl gestart. Bij de lancering in 2018 vertelde onze bekendste inwoner, Jan Terlouw, over vertrouwen en elkaar ontmoeten: ‘Wat we samen doen gaat beter. Daarom is dit een goed initiatief: met elkaar in contact komen op het online dorpsplein. Maar laten we vooral ook op het echte dorpsplein samenkomen om elkaar te horen, te zien en in de ogen te kijken.’” 

De gemeente Voorst bestaat uit 12 dorpen waarin verschillende dorpsbelangenorganisaties actief zijn. Zij namen het initiatief tot een gezamenlijk platform om van elkaar te leren en te horen wat er in de andere dorpen allemaal gebeurt. Waar Kijkindekernen.nl de eerste jaren nog betaald moest worden vanuit budget voor maatschappelijk initiatief, wordt het platform inmiddels grotendeels gefinancierd vanuit het ICT budget van de gemeente. De buurtverbinders zijn in de gemeente Voorst tegelijkertijd onze contactpersonen. Zij krijgen een kleine vergoeding voor het verbinden van inwoners en initiatieven in hun dorp. Het loopt heel goed!

Financiële maar ook morele steun gemeente essentieel 
Buurtkanaal.nl in Brummen heeft het zwaarder. Het ontstond in 2015 toen de gemeente aan een welzijnsstichting de opdracht gaf om inwoners meer te betrekken. Na drie jaar werd de subsidie gestopt en zag de welzijnsorganisatie zich ook genoodzaakt om de ondersteuning te stoppen. De buurtverbinders zijn amper meer actief. Het platform blijft overeind doordat bewoners en organisaties het nog steeds gebruiken maar zonder financiële en morele steun van de gemeente kan het eigenlijk niet. De gemeente heeft echter weinig geld en staat momenteel zelfs onder toezicht. Ze heeft wel uitgesproken de algemene voorzieningen te willen versterken. Ik weet dat een digitaal dorpsplein daar echt een belangrijk onderdeel van kan zijn.

Samenwerken voor minder individuele voorzieningen
Mijnbuurtje.nl geeft ons in ieder geval dit jaar nog tijd en ondersteuning. Dat is heel fijn. De welzijnsstichting is met de bibliotheek en enkele ontmoetingsplekken bezig om samen op te trekken in het verbinden van inwoners. Voor de gemeente is dat ook interessant, want de hoop is dat er op termijn wellicht minder individuele hulpvoorzieningen hoeven te worden toegekend. De wethouder raadde ons dan ook aan bij dat proces aan te sluiten, omdat zij zag dat Buurtkanaal.nl een meerwaarde kan hebben in het samenwerkingsverband. Als het platform weer breed wordt gedragen, komt de gemeente mogelijk op het eerdere besluit terug. Ik hoop echt op een doorstart voor buurtkanaal.nl zodat er ook in Brummen nóg meer wordt uitgehaald!

Chris heeft deze tips voor gemeenten die gaan starten:

  • organiseer het platform als gemeente niet van je af, maar doe gewoon mee! Een ambtenaar betrokken bij Wmo, welzijn, wijkwerk of buurtinitiatieven is onmisbaar in het team buurtverbinders. 
  • geef het online platform tijd om zich te ontwikkelen en goed te laten draaien. Hiervoor is minimaal drie jaar nodig maar liever meer
  • een succesvol platform ontstaat als organisaties, buurtverbinders en inwoners het platform weten te vinden, gebruiken en promoten. Als er matches worden gemaakt, organisaties worden gevonden en inspirerende verhalen worden verteld. Zo wordt het langzamerhand onmisbaar voor iedereen in je gemeente.  

Een succesvol platform in jouw gemeente Voor een echt goedlopend platform zoals Kijkindekernen.nl is de ondersteuning en betrokkenheid van de gemeente dus essentieel. Dan lukt het om samen met inwoners, professionals en de aanpak van mijnbuurtje.nl een meer betrokken buurt te krijgen met meer ontmoetingen en verbondenheid. Wil je ook samen met je inwoners een succesvol online platform beginnen? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.