Bewoners Spijkerwartier kiezen voor mijnbuurtje.nl als nieuwe wijkwebsite

De bewoners van de Arnhemse wijk Spijkerkwartier kozen na een zorgvuldig selectietraject voor de wijkwebsite van mijnbuurtje.nl. De site is onderdeel van een breder concept van mijnbuurtje.nl waarmee de wijk met behulp van buurtverbinders gaat zorgen voor meer verbindingen in hun wijk. Afgelopen zaterdag ondertekenden Astrid Stokman, voorzitter van de bewoners stichting en Eric Hendriks van mijnbuurtje.nl het contract.

Astrid Stokman, voorzitter van de bewoners stichting, heeft een goed beeld van de wijk waar ze wil wonen: “we willen Spijkerbuurt als een fijne wijk, waar het plezierig wonen en werken is. We willen die laten floreren door wijkbewoners, ondernemers en organisaties te verbinden, te faciliteren en te activeren. Het opleiden van buurtbewoners als buurtverbinder en alles in de buurt zichtbaar op de nieuwe wijkwebsite past helemaal in de manier hoe wij ons doel willen bereiken!”Proosten met buurtverbinders in Arnhem

Patrick Hoogenbosch, bewoner Spijkerkwartier en lid van de werkgroep communicatie, vertelt over de uitgebreide wensenlijst die zij hadden voor een nieuwe website. “Onze huidige
website voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. We wilden een interactief platform, actueel, bewoners met elkaar verbinden, aansluiten op nieuwe communicatiemiddelen zoals sociale media, makkelijk te onderhouden zonder groot tijdsbeslag voor de beheerders en nog veel, veel meer. We onderzochten drie scenario’s: zelf een site laten bouwen, aansluiten bij een bestaande website of een bestaande formule inkopen. Na een grondig eigen onderzoek en een objectieve toetsing door ICT manager Hemmo de Groot van gemeente Arnhem kozen we voor de aanpak van mijnbuurtje.nl.  Hiermee kunnen we al onze wensen verwezenlijken en zelfs nog meer dan dat.”

Afgelopen zaterdag volgden tien buurtbewoners de eerste van drie trainingsdagen waar mijnbuurtje.nl hen alles leert over online buurtcommunicatie en hoe ze een meer verbonden buurt krijgen.

200 Bosschenaren denken mee over inrichting van hun buurt

De gemeente ‘s-Hertogenbosch renoveert het Kapelaan Koopmansplein en betrekt omwonenden actief bij de inrichting. Ze gebruiken hiervoor de Buurtkiep, de lokale mijnbuurtje buurtsite. Op  www.buurtkiep.nl/kapelaankoopmansplein denken inmiddels meer dan tweehonderd mensen mee over hoe hun plein nog leuker kan.
Buurtverbinder Martien van Ee is blij verrast met de actieve deelname: “Bij de presentatie waren meer dan honderd mensen aanwezig, de Buurtkiep pagina met de aankondiging is al 600 keer gelezen. Er zijn nu al meer dan 200 digitale enquêtes ingevuld! Dit is maar liefst drie keer zoveel als bij het vorige project en we ontvingen veel meer inhoudelijke opmerkingen. Bovendien blijkt nu uit de analyse dat heel veel mensen via hun telefoon en Facebook uitkomen bij onze buurtsite en dán meedoen. Dus de integratie tussen onze mijnbuurtje buurtsite en andere bestaande sociale media zoals Facebook versterkt ongelofelijk! Eénmaal op de buurtsite gaan bewoners rondneuzen (ze bekijken dan zo’n tien pagina’s) zodat ze óók de hulpvraag van de buurvrouw zien.”
Het online betrekken van bewoners bij buurtverbeteringen is één van de vele mogelijkheden die gemeentes hebben met de mijnbuurtje aanpak.  In deze aanpak staat het versterken van de buurtcommunity centraal, waarbij steeds meer mensen elkaar kennen en meedoen. Lees hier hoe je dit als gemeente aanpakt.

Online dorpsplein Malden komt eraan!

Ook Malden krijgt een mijnbuurtje online dorpsplein. Een groep actieve bewoners zette daartoe de eerste stappen na een goed bezochte informatieavond eind juni in het gemeentehuis van de gemeente Heumen. Veel mensen toonden daar hun interesse om zich hiervoor in te zetten in de rol van vrijwilliger of buurtverbinder.  Na de zomer start de invoering. Lees meer in De Gelderlander of op de website van de bewonersgroep.

 

VNG inspiratiefestival maatschappelijk initiatief

Op vrijdag 27 juni vond het Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten plaats. Zo’n zeventig deelnemers uit gemeenten uit heel Nederland reisden af naar de Bataviawerf in Lelystad, waar Margreet Horselenberg, burgemeester van Lelystad, hen welkom heette.

Nico Versteeg (gemeentesecretaris Lelystad) en Martin Schulz (onderzoeker Universiteit van Tilburg) vertelden de aanwezigen over de bevindingen uit het Jaarbericht van de VNG Denktank ‘Van eerste overheid naar eerst de burger’.Na jaren van schaalvergroting, proceduralisering en vervreemding van instituties, zoeken mensen elkaar nu op in nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. Er is geen blauwdruk voor gemeentelijk optreden of een routeplan voor het perfecte initiatief. Daarna konden de deelnemers kennismaken met maatschappelijke initiatiefnemers, waaronder mijnbuurtje.nl.

Lees meer op de website van de VNG.

Eerste dorp Apeldoorn over op mijnbuurtje.nl

Het dorp Oosterhuizen be­gint als eerste buurt van de gemeente Apeldoorn met het online dorpsplein mijnbuurtje.nl. Na gebleken succes volgen andere delen van de gemeente Apeldoorn. Het dorp heeft daartoe besloten op een ledenvergadering van de dorpsraad in het dorp. Het di​gitale buurtplein belangrijk voor de toekomst van het dorp. Steeds meer ouderen zitten op internet, maar voor de jeugd is dit dagelijkse kost. Als je jongeren in het dorp wilt houden, moet je je ook op deze manier op hen rich​ten. Wel willen de initiatiefnemers nog onderzoeken hoe de succesvolle website van het dorp onderdeel kan worden van het digitale buurtplein. Na verdere voorbereiding kan het buurtplein in oktober van start. Grootste verschil met de website is het interactieve karakter van het nieuwe digitale platform. Bewoners kunnen er zelf informatie opzetten. Kijk hier voor het hele artikel uit de Stentor.   De informatie uit dit bericht is dankbaar overgenomen van http://www.dorpsraad-oosterhuizen.nl. 

Wijchen start met mijnbuurtje.nl

wijchen-logoOok de gemeente Wijchen besloot tot de invoering van mijnbuurtje.  Wethouder Rob Engels ziet in mijnbuurtje een instrument om nieuwe wetgeving op het gebied van zorg en welzijn handen en voeten te geven. “Het mooie is dat mensen zelf de antwoorden kunnen zoeken op hun vragen. Met mijnbuurtje.nl kun je echt alle kanten op. Alles wat we zouden willen is mogelijk”. 

In mei  starten we al met de training van tussen de 8 en 10 buurtverbinders.  Lees meer informatie op de website van de gemeente Wijchen.

 

 

Helpende hand naast de deur

Zo luidt de paginabrede kop in het artikel over buurtverbinder Dave van Brenk in de Gelderlander vandaag:

Helpende hand naast de deur

Vijf 100% doelkansen voor de Nijmeegse coalitie onderhandelaars

De coalitie onderhandelaars in Nijmegen geven bewoners de ruimte om input te geven op hun beleid de komende vier jaar.  Gisteravond gaf ik hen vijf concrete kansen die het mijnbuurtje bewonersnetwerk hen biedt:

  1. Mijnbuurtje helpt om de grote bezuinigingen op zorg en welzijn op te vangen omdat via mijnbuurtje mensen beter weten wat er in de buurt al is en ze makkelijker dingen met elkaar kunnen regelen. Tot nu toe waren er al meer dan 1.000 matches tussen vraag en aanbod van buurtbewoners in Nijmegen. Help mee om dit te verhogen naar 10.000 matches en zorg dat zoveel mogelijk bewoners lid worden van hun buurtsite.

  2. Met mijnbuurtje kun je makkelijker de buurt informeren en mobiliseren om mee te praten, te beslissen en mee te doen aan veranderingen in jouw buurt. Benut dit participatiemiddel zoveel mogelijk in alle trajecten waar jullie bewoners en bedrijven betrekken!

  3. Als mensen weten wat er in hun buurt gebeurt voel ze zich meer thuis en wordt de wijk leefbaarder.  Vraag en stimuleer alle gemeentelijke afdelingen en gemeentelijke partners om voor alle dingen die ze in wijken doen,  het mijnbuurtje bewonersnetwerk te benutten.

  4. Met mijnbuurtje kun je op een duurzame en effectieve manier de hele sociale kaart in de stad laten zien zodat al het zorg- en welzijn aanbod voor bewoners toegankelijk is. De mogelijkheid is er nu, maak er dan ook gebruik van!

  5. Mensen in WW en bijstand kunnen als buurtverbinder in hun buurt aan de slag om werkervaring op te doen én iets voor de buurt te betekenen. Zorg ervoor dat dit nóg bekender wordt.

Mijnbuurtje: een leuke buurt voor en door bewoners.

 

Mijnbuurtje in welzijnsland

Door Pascal van der Maas– Kalčik , Tandem Welzijn

De samenleving verandert. Veranderen – dat deed de samenleving natuurlijk altijd al, en we zijn het er over eens dat het tempo enorm hoog is. Kijk naar oude foto’s, luister naar oude muziek, praat met mensen van de straat en praat met hoogbejaarden; denk aan Willy Dobbe en Herman Emmink en aan Kleine Viezerik en je ziet en hoort de verandering.

Door social media is de wereld sneller en kleiner geworden. We weten nu wat er nu op de Krim gebeurd. Omdat we het live horen en zien. We komen makkelijker en frequenter in contact met mensen die we vaag of niet kenden. De wereld is ook meer nabij gekomen, mensen ontmoeten elkaar virtueel en daarna in het echt. Krijgen relaties via datingsites. Nieuwe mooie ontmoetingen met echte mensen.

Voor kinderen en jongeren zijn social media en games volledig geïntegreerd in het dagelijks leven. Ouders maken zich daarover nerveus. Uren lang alleen met lego en playmobil spelen was normaal en creatief. Uren gamen op een laptop is autistisch en ongezond. Contacten gaan sneller, de focus is korter, werk en privé lopen raken geïntegreerd, afwisseling is norm, de mens flexibeler, maar tegelijk meer autonoom en het leven wordt meer een holistisch geheel.

Voor velen van onze generatie is de tekstverwerker, de computer, nieuw. Voor hen zijn social media niet meer dan een handig adresboekje (LinkedIn) , een leuke verzameling filmpjes of foto’s of gewoon Spielerei. U bent druk met uw werk (9 to 5), uw gezin, u gebruikt de oude media: e-mail en sms, googlen. Wij zien niet wat er in de samenleving anders gaat, en als we het wel zien dan voelen we het niet. Toch beslissen wij over de inzet van digitale middelen in het sociale domein. Of we denken dat we dat beslissen. Want beslissingen worden niet meer genomen, beslissingen ontstaan.

De wereld is nu een open netwerk-improvisatie samenleving. Sommige kaders zijn en blijven schijnbaar voldoende stevig om ons houvast te kunnen bieden. De aarde draait nog steeds rond. Maar door razendsnelle actie, reactie, interactie, door in hoog tempo beelden uit te zenden, te bekijken, erop te reageren ontstaat er een andere, nieuwe snelle en vaak onvoorspelbare dynamiek, waarbij ieder nieuw momentum vraagt om herijking of aanpassing van je strategische koers en lijn. Met social media kunnen we regeringen laten vallen. Maar kunnen we het ook in onze straat gebruiken, om goed te doen?

Welzijnswerk is niets meer of minder dan mensen faciliteren om in een voldoende divers netwerk te kunnen verkeren, waardoor vraagstukken niet als zodanig ervaren worden, of gecompenseerd of opgelost worden. De basis van welzijnswerk is mensen faciliteren om hun geluk te vinden.  Het middel van welzijnswerk is communitybuilding.

Wij zochten via projecten als Buurthulp mogelijkheden om mensen te verbinden. Via een eigen website. Het verbinden was een actieve interventie van een social werker. Het proces was daarmee van ons. Het was arbeidsintensief, duur en eigenlijk weinig succesvol. Tegelijk waren er in deze wijk, Nijmegen Oost, een paar bewoners actief om de eigen wijkwebsite te hervormen naar een actieve omgeving. Een omgeving waarbij bewoners, professionals en bedrijven zichtbaar zijn naar elkaar en elkaar kunnen vinden op gezamenlijke interesses. Een beweging vanuit bewoners zelf. Hoogopgeleide maatschappelijk geëngageerde bewoners, met een initiatief dat ook voor mensen met, naar Martha Nussbaum, minder capabilities veel betekenis heeft gekregen.

Het welzijnswerk is veranderd. Van activiteitenboer zijn wij een horizontaal werkende netwerkorganisatie geworden die open source werkt. Waarbij er geen initiatief genomen wordt als dat niet intrinsiek verbonden is met het vraagstuk van echte mensen. Waar ZZP’ers in het sociale domein met dank aan bv. Facebook gratis een ontmoetings- en werkplek vinden. Waar we de opdrachtgevers geen pakken cijfers en lappen tekst overhandigen om ons te verantwoorden, maar bewoners en partners laten vertellen wat wij hebben betekent in hun proces. Waarbij foto’s en video’s het bewijs laten zien. Waarbij we parallel of gespiegeld werken: dat wat we in de samenleving doen – doen we in onze organisatie net zo. Het proces is bij ons van de professional, niet van de manager of het MT.

Want: het proces is ‘im Grund’ van de klant, niet van de ambtenaar, niet van de professional, niet van de welzijnsorganisatie. Maar we kunnen en moeten onze inzichten en ervaringen en kennis delen en toegankelijk maken, door vragen te stellen en door te laten zien wat er mogelijk is.

Mijnbuurtje is het online dorpsplein. Het helpt om andere buurtbewoners makkelijker te leren kennen en laat je op een leuke manier zien wat er allemaal bij jou in de buurt te doen is. Er is enorm veel informatie te vinden op mijn buurtje, er is plek voor jouw vereniging of club, er is een buurtmarktplaats en je kunt er hulp vragen bij grote of kleine problemen. Door het gebruik van mijnbuurtje voelen mensen zich meer thuis in de buurt, kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en samen met andere buurtbewoners dingen doen.

Mijnbuurtje wordt geen succes als u morgen besluit het pakket aan te schaffen. Het begint bij bewoners, u kunt het voorstellen, laten zien, enthousiasme uitstralen. Mijn buurtje wordt een succes als…

  • er in de buurt draagvlak voor is,
  • als de welzijnsorganisaties intensief leren werken met alle social media en de snelle veranderingen en verschuivingen blijven volgen. Jongerenwerkers zijn vaak nog redelijk op de hoogte en actief, voor opbouwwerkers was en is het een hele omslag, maar ook voor het MT.
  • als relevante professionals een profiel aanmaken (zo wordt de sociale kaart straks zelfonderhoudend)
  • als het proces goed begeleidt wordt
  • maar vooral als er goede echte levende ademende buurtverbinders zijn. 

In Nijmegen werd men in meer stadsdelen enthousiast over mijnbuurtje. Onder eigen domeinnaam is het inmiddels in meerdere stadsdelen operationeel.

Voor de meeste van onze medewerkers was en is het gebruik van internet en social media niet vanzelfsprekend. We hebben daarom een ontwikkelaanpak gekozen met trainingen en begeleiding on the job. Hanneke van Stokkom heeft de teams getraind in het gebruik van social media, digitale communicatie en mijnbuurtje. Ook het MT en de RvT worden hierin begeleidt.

We hebben een medewerker, Hendrik Jan Derksen, vrijgesteld om onze medewerkers verder te helpen met digitale vragen en een directe link te leggen tussen welzijnswerk en de buurtverbinders. Hendrik Jan ondersteunt de buurtverbinders op regelmatige basis. Toch hebben nog lang niet al onze medewerkers een profiel aangemaakt. We willen ieder verleiden hier in te stappen en te ervaren hoe het werk sneller en effectiever kan worden. Daar waar de klant actief is, moeten wij dat ook zijn.

Wij vervullen een rol in het vinden en begeleiden van de buurtverbinders. Zij zijn de spil in de buurt, en voor mijnbuurtje.

Mijnbuurtje.nl is de digitale backbone van het welzijnswerk anno morgen. Mijnbuurtje zorgt voor makkelijke, snellere, passende ontmoetingen op maat, tussen echte mensen.

 

 

 

 

Verslag event 20 maart 2014

De welzijnsprofessional op het online buurtplatform

Drukbezocht event op 20 maart: Verbinden in de buurt met mijnbuurtje.nl

Donderdag 20 maart organiseerde mijnbuurtje.nl voor het eerst een event voor medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen in wijkcentrum De Ark van Oost in Nijmegen. Op deze zonnige ochtend ontvingen zij zo’n 70 welzijnsmedewerkers uit heel Nederland. Het doel? Laten zien dat mijnbuurtje een belangrijke schakel kan zijn tussen hun de welzijnsmedewerker en de mensen uit de buurt.

Vanaf half tien druppelden de bezoekers die ochtend de zaal binnen. Met een kop koffie of thee in de hand werd er gesproken over het werk en wat dit event de welzijnswerkers zou gaan brengen. Bijvoorbeeld: “Wat kan een welzijnswerker met een online platform?” en “Hoe kan ik ook online gaan?”.Vragen waarop onder andere Eric Hendriks een antwoord had. Voor hem was het event in Nijmegen-Oost een thuiswedstrijd, Eric begon een aantal jaar geleden met de wijkwebsite in deze buurt. Dit was de voorbode voor de start van mijnbuurtje, wat hij samen met Hanneke van Stokkom en Imme Monshouwer oprichtte in 2012.

Mijnbuurtje.nl zorgt voor de verbinding

Eric beet het spits af door uit te leggen wat mijnbuurtje.nl doet en waar zij voor staan. Hij legde de link met hoe het vroeger was en hoe het nu gaat in de wijken en buurten. Het is een verschuiving van ‘offline’ naar ‘online’. “Vroeger hielpen we elkaar in de buurt, nu is dat niet altijd meer vanzelfsprekend. Met het online platform van mijnbuurtje.nl kan de verbinding met andere mensen in de buurt weer gelegd worden. Dit is belangrijk, want je buurt is ook je identiteit.”

Ondersteuning door de buurtverbinder

Elk online buurtplatform wordt ondersteund door ‘buurtverbinders’. Kortgezegd zijn dit vrijwilligers die de website beheren en die zorgen dat mensen in de buurt met elkaar in contact komen. “Om elkaar te vinden hebben wij het online buurtplatform ontwikkeld, de buurtverbinders helpen de mensen om de verbinding met anderen te maken.” De vraag of het buurtplatform ook echt werkt, werd beantwoord doore concrete cijfers. “Vanaf 2008 is het aantal gebruikers fors gestegen. Er zijn al meer dan 1.000 nieuwe contacten gelegd door de buurtplatforms die mijnbuurtje.nl faciliteert”, aldus Eric Hendriks.

Digitale bodem voor het welzijnswerk van morgen

“Wie zit er eigenlijk al bij mijnbuurtje.nl? Wil je gaan staan als je er bij zit?” Pascal van der Maas, manager bij welzijnsorganisatie Tandem, activeerde het publiek nog eens en liet zien dat er al best wat welzijnsmedewerkers ‘online’ zijn en de voordelen hebben ondervonden. Maar het is niet voor iedereen zo makkelijk, veel medewerkers zijn niet bekend met de online wereld.

Er is coaching en ondersteuning nodig en de buurtverbinder is hierin een belangrijke schakel, ook bij Tandem. Pascal: “Ik wilde zelf niet op social media en heb uiteindelijk zelf ondervonden dat een berichtje op Twitter een verandering kan betekenen voor je organisatie. Daar staat tegenover dat online platforms jou als welzijnswerker veel kansen bieden. Je mist de boot als je in deze tijd niet mee gaat met deze ontwikkeling”.

Mijnbuurtje.nl is volgens Pascal de digitale backbone voor het welzijnswerk van morgen, want de maatschappij verschuift naar online communicatie. “Je hoeft als welzijnsorganisatie alleen nog maar aan te haken, het platform en de mensen zijn er al. We gaan naar ‘online community building’ waarbij het niet meer gaat om bruto nationaal product maar bruto nationaal geluk!”, aldus Pascal van der Maas.

Zelf aan de slag met het buurtplatform

Na een korte pauze gingen de bezoekers in groepjes uiteen om deel te nemen aan diverse workshops. Oprichters Imme en Eric namen de medewerkers mee in de online wereld van het buurtplatform. Samen met twee ervaren buurtverbinders, Jasmijn van der Ploeg en Rogier Teerenstra lieten zij op enthousiaste wijze zien hoe een buurtsite als online platform werkt. De deelnemers luisterden aandachtig maar gingen ook zelf aan de slag op de website, met als resultaat een aantal nieuwe deelnemers op de verschillende buurtsites van mijnbuurtje.nl.

Van ‘koudwatervrees’ naar ‘als een vis in het water’

Collega-oprichtster Hanneke van Stokkom ging samen met de deelnemers van haar workshop in gesprek met twee buurtverbinders. Ze legde hierbij de focus op de werkdag van een buurtverbinder. Freddy Langeler, oud welzijnsmedewerkster en nu buurtverbinder, wilde graag wat voor haar buurt betekenen. “Ik had wel echt koudwatervrees voor het online zijn, ik wist niet veel van computers maar ik wilde wel meegaan met de tijd.” Inmiddels voelt ze zich als een vis in het water bij de wijkwebsite. Ze ziet dat zichtbaarheid in de buurt belangrijk is. “Als je als buurtverbinder pro-actief bent, weten ze je te vinden!” aldus Freddy. Eric Stuart deed al vrijwilligerswerk maar wilde meer. Hij meldde zich als vrijwilliger bij mijnbuurtje.nl en is na de training als buurtverbinder voor Nijmegen oost aan de slag gegaan. Inmiddels zoekt hij actief contact met welzijnsorganisaties en zoekt hij ook daar de verbinding. “We krijgen veel mails op een dag en ik ben dus veel online bezig. Maar ik bezoek buurtcommissies en leg zo de contacten, want ik wil ook weten wat daar gebeurt. Naast het ‘digitaal zijn’  ben ik dus ook actief in de buurt zelf.” Erik legt hierbij nog uit dat de buurtverbinder echt de faciliterende schakel is en niet de helpende hand zelf. De buurtverbinder is de professional op het gebied van het online buurtplatform en het faciliteren van contacten en heeft hiervoor ook een uitgebreide training gevolgd bij mijnbuurtje.nl.

Behaal je succes op het mijnbuurtje.nl platform

Welzijnsprofessional Hendrik-Jan Derksen ondersteunt zijn collega’s bij Tandem bij het gebruik van online en social media. Hij liet de deelnemers van zijn workshop zien dat je als professional met hulp van een online coördinator je successen kunt behalen in het gebruik van de mijnbuurtje.nl buurtsites. “ Door als welzijnsprofessional onderdeel te worden van een mijnbuurtje.nl platform kun je problemen sneller signaleren en bereik je ook de doelgroepen die veel gebruik maken van bijvoorbeeld social media.” Hendrik-Jan is naast ondersteuner ook ‘oliemannetje’ en zorgt zo dat vragen bij de juiste personen terecht komen. “Wij gaan aan de slag om knelpunten te signaleren en te bemiddelen bij issues.”, aldus de enthousiaste welzijnsprofessional.

Na de laatste, toch wel korte, workshopronde werd de ochtend afgesloten met een gezonde lunch. Enkele reacties op de ochtend van mijnbuurtje tijdens de lunch:

“De workshops duurden eigenlijk te kort, want ze waren erg interessant en ik had nog best wat vragen”. 

“Het was gezellig druk tijdens de workshop voor het gebruik van de wijkwebsite”. 

“Ik kom hier als bewoner en ben nog meer overtuigd geraakt van de mijnbuurtje.nl aanpak. Ik ga mijn gemeente benaderen zodat we ook in onze buurt aan de slag kunnen met mijnbuurtje.nl!”

Heb je na je deelname aan het event nog vragen? Wil je meer weten over de mogelijkheden en wat jij als welzijnsprofessional kan met mijnbuurtje.nl? Neem dan contact op met Hanneke van Stokkom of Eric Hendriks of bezoek de website: www.mijnbuurtje.nl en bekijk de filmcompilatie van het event.