Vereniging Buurtverbinders Nijmegen zelfstandig aan de slag met mijnbuurtje aanpak

Vanaf  donderdag 1 januari 2015 organiseren alle actieve buurtverbinders van verschillende buurtsites in Nijmegen zich in een nieuwe vereniging: Buurtverbinders Nijmegen. Deze bundelt de kennis van de buurtverbinders over de verschillende buurtsites, zorgt voor één aanspreekpunt voor Nijmeegse organisaties die stadsbreed willen communiceren én borgt de continuïteit van de verschillende buurtsites. Als onderliggende aanpak en buurtplatform gebruikt de vereniging de aanpak van mijnbuurtje.nl. Directeur Vierdaagsefeesten Teddy Vrijmoet wordt naast haar andere activiteiten per 1 januari 2015 de voorzitter van Buurtverbinders Nijmegen.

Achtergrond
In 2012 startten Eric Hendriks, Hanneke van Stokkom en Imme Monshouwer in Nijmegen met de mijnbuurtje aanpak. Dit zorgt ervoor dat mensen en organisaties in de buurt elkaar beter leren kennen zodat ze nóg beter kunnen benutten wat er al is om hun buurt nog beter te maken. In deze aanpak worden buurtbewoners en professionals getraind als ‘buurtverbinder’. Ook krijgt de buurt een eigen online dorpsplein waar alles uit de eigen buurt te vinden is. De oprichters van mijnbuurtje.nl zijn genomineerd voor de eretitel ‘Nijmegenaar van het jaar 2014’ die tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen op 5 januari bekend wordt gemaakt.

Project
Om dit in Nijmegen voor elkaar te krijgen bracht mijnbuurtje.nl met steun van wethouder Tankir in 2013 en 2014 een ondersteuningsgroep bij elkaar van bewoners, woningcorporaties, gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties. Met de financiële en materiële steun van deze partners trainde mijnbuurtje.nl 25 buurtverbinders, meer dan 50 professionals en zette negen buurtplatformen op. Ook ontwikkelde mijnbuurtje.nl een abonnementenmodel voor bedrijven en organisaties. Met de oprichting van Buurtverbinders Nijmegen is dit project nu afgerond.

Vereniging Buurtverbinders Nijmegen
Bij Vereniging Buurtverbinders Nijmegen zijn alle buurtverbinders en andere vrijwilligers die actief zijn voor de buurtplatforms in Nijmegen aangesloten. Deze zorgen online én offline voor meer verbindingen in buurten, beheren de buurtsites en helpen bewoners en professionals deze actief te gebruiken.

Financieel zelfstandig
Met het abonnementenmodel communiceren bedrijven en organisaties tegen een vergoeding op deze buurtplatformen online met buurtbewoners. Met deze inkomsten financiert de vereniging alle kosten waaronder de organisatiekosten maar ook de servicekosten voor het gebruik van de mijnbuurtje platformen. Een aantal Nijmeegse organisaties sloten inmiddels een abonnement af waaronder Portaal, DAR, GGD, Pluryn, Home Instead, Standvast, Entrea, RIBW, Talis en ZZG Zorggroep.

Lees ook het artikel in de Gelderlander.

Fijne feestdagen!

2014 was een bijzonder jaar voor mijnbuurtje. Als organisatie werden we volwassen. Zo organiseerden we ons eerste congres waar meer dan 70 deelnemers uit welzijnsland op af kwamen. Stonden we op tientallen podia voor groter en kleiner gezelschap te vertellen wat een verbonden buurt bewoners en professionals brengt en trainden we tientallen buurtverbinders en wijkprofessionals.

Mijnbuurtje werd ook buiten Nijmegen opgepakt. Den Bosch, Apeldoorn, Arnhem en Wijchen startten met hun eigen buurtsites en in 2015 komen daar weer een aantal mooie gemeentes bij. We werden een social enterprise en kregen steeds meer media aandacht. Er werd door en over ons  geschreven in kranten, blogs en we werden genoemd in verschillende (les) boeken. Daarnaast verhuisden we (weer) naar een ander kantoor, kregen we een aantal nieuwe collega’s en sloten we mooie samenwerkingen met partijen die ons helpen bij onze groei. En in de laatste weken van het jaar werden we verrast door de nominatie voor Nijmegenaar van het jaar 2014...

Maar natuurlijk draait alles om de mensen. Op de valreep van dit jaar beleefden we de eerste landelijke buurtverbindersdag.  Heerlijke dag waarin het enthousiasme en de gedrevenheid van de buurtverbinders bijna tastbaar was. We willen hen en alle buurtbewoners en professionals die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor hun eigen buurt ook namens ons bedanken. Prachtig hoeveel mensen zich bezig houden met het verbeteren van hun eigen buurt! We wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds voor 2015!

 

Succesvolle eerste Nederlandse buurtverbindersdag!

Gisteren was het dan eindelijk zover: de eerste Nederlandse Buurtverbindersdag! Buurtverbinders uit alle windstreken kwamen in Nijmegen bij elkaar.  Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en nóg beter te worden in wat ze geweldig vinden om te doen: te zorgen dat de buurten waar zij wonen nóg leuker, fijner en sterker worden dan ze al zijn. Natuurlijk maakten wij er een feestje van:  na een gezellige lunch begon het inhoudelijke programma. Hanneke, Imme en Eric gaven een korte update waar mijnbuurtje.nl staat. Hanneke vertelde over het belang van samenwerking met de professionals in de buurt, Imme vertelde waarom mijnbuurtje een social enterprise is en gaf een update over de platformontwikkelingen. Ook reikte hij de Super Speurneus prijs uit aan buurtverbinders Ingrid (Den Bosch) en Eric (Nijmegen) voor hun voortdurende feedback met verbeteringen van het platform.

Patrick Hoogenbosch (Arnhem) boeide daarna het publiek met de reis van zijn buurt Spijkerkwartier naar een florerende buurt waar bewoners, ondernemers en organisaties nauw samenwerken volgens de principes van de Blauwe Economie. Dit is een hele andere manier van economisch denken waarin de buurt maximaal de eigen lokale bronnen in de buurt gebruikt, zonder de natuurlijke omgeving uit te putten.

Vervolgens waren er workshops over

  • hoe je met de mijnbuurtje aanpak zowel de lokale economie versterkt én tegelijkertijd zelf financieel zelfstandiger wordt
  • hoe succesvol samen te werken met andere media in je wijk zoals een wijkkrant
  • welke andere werkvormen er zijn om in je buurt te gebruiken naast de bekende ‘vergader’ vorm waar niemand blij van wordt…

Een gezellige borrel zorgde voor een mooie afsluiting van deze mooie dag!

 

Echte verandering of een vinkje zetten?

Met mijnbuurtje komen we op allerlei plaatsen. We praten met buurtbewoners, presenteren voor wijkraden, staan op uitnodiging van gemeentes en welzijnsorganisaties voor kleinere en grotere commitees. Regelmatig komt het voor dat we denken afgesproken te hebben met twee personen, maar dat er in plaats daarvan een zaal mensen op ons zit te wachten. Bewonersparticipatie is hot en iedereen lijkt er nu mee bezig te zijn. Maar is dat ook zo? 

Durven gemeentes die ons uitnodigen echt te kiezen voor veranderingen in de buurt? Zijn ze bereid om samen met ons het proces van verandering in te stappen en onder regie van de buurtbewoners, professionals faciliterend aan het werk te zetten? Met de aanpak die wij ontwikkelden, vragen we namelijk best wat van een gemeente en van professionals. We zijn ons daar erg van bewust. De verandering die wij voor ogen hebben, namelijk echte verbinding leggen met en tussen de verschillende partijen en zorgen dat die werkelijk samen op gaan trekken om nieuwe doelen te bereiken, is niet binnen drie maanden gerealiseerd.

Maar lukt het eenmaal, dan kun je samen de mooiste dingen gaan doen. Professionals die samen met professionals van andere organisaties nieuwe samenwerkingen ontdekken. Bewoners die andere bewoners helpen de weg te vinden naar hulp in de buurt.  Bewoners en professionals die samen aan de slag gaan met buurtvragen. De vraag is: hoeveel lef en hoeveel inzicht heeft de partij met wie wij aan tafel zitten? Wil hij een vinkje zetten bij het woord burgerparticipatie of ‘sociale kaart’ en het dan van zijn lijstje schrappen, of durft hij te investeren in echte verandering? Wij komen er graag met u over praten!

Naschrift: Naar aanleiding van dit stuk is op 8 november 2014 een opiniestuk verschenen in de Gelderlander. Dit artikel is hier te lezen als pdf: Opiniestuk Gelderlander.

37 dagen van mijn leven …

De energie die je stopt in een veilig leven zodat niemand jouw spullen steelt, vind ik een van de meest frustrerende zaken van onze huidige moderne wereld. Zo verwacht ik ongeveer 37 dagen (dag en nacht) van mijn leven te besteden aan het op slot zetten van mijn eigen fiets (voor de reken liefhebbers: 74 jaar gemiddeld 2 minuten per dag). Dat doe ik omdat mijn fiets onmisbaar is in het dagelijks gebruik; kinderen naar school, naar mijn werk en boodschappen doen. Het mijnbuurtje-platform waar alle buurtsites onderdeel van uitmaken is ook zo’n onmisbaar stuk gereedschap voor verbonden buurten. Gereedschap waarop je altijd wilt kunnen vertrouwen. Het is daarom niet alleen belangrijk dat een buurtsite makkelijk en leuk is in gebruik, maar ook dat de buurtsite het altijd ‘doet’ en veilig is.

 

Veel internet gebruikers realiseren zich echter niet dat er ook mensen zijn die websites hacken voor de lol waardoor de beheerder van een site zelf niet meer kan bepalen wat er op die site staat. Dat er hackers zijn die gegevens stelen, zoals wachtwoorden en e-mail adressen. Gegevens die vaak weer worden doorverkocht aan derden om te spammen of voor andere kwade zaken.

Ondanks het feit dat maar dertien procent van de Nederlanders deze dreiging gelooft (bron NU.nl, 29 oktober 2014), besteden wij bij mijnbuurtje juist veel aandacht aan veilige buurtsites. Zo zie je bijvoorbeeld voor de domeinnaam van iedere buurtsite https staan in plaats van http. Die ‘s‘ staat voor een veilige versleutelde verbindingen tussen de buurtsite en de computer van de gebruiker. Ook het internet bankieren verloopt bijvoorbeeld via zo’n versleutelde verbinding.


Ondanks de 37 dagen die ik in mijn leven besteed aan het op slot zetten van mijn fiets, heb ik geen garanties dat hij niet gestolen wordt. Toch blijf ik mijn fiets op slot zetten om mijn eigendom te beschermen. Zo werken wij ook continue aan de veiligheid van onze buurtsites om het eigendom van jullie gegevens te beschermen!

Buurtverbinding: een samenwerking tussen bewoners en professionals

Toen ik startte met de trainingen van mijnbuurtje, gaf ik die eerst alleen aan buurtbewoners. Zij kregen naast de training een stappenplan waarmee ze aan de slag konden. Zo werd het platform ingericht, actieve groepen in de buurt betrokken en haakten ook professionals aan. Gaande weg ontdekte ik dat als we professionals deel lieten uitmaken van de training voor buurtverbinders, we versnelling realiseerden in de activatie van het platform.

De rol van de wijkprofessional
Wijkprofessionals (zoals bijvoorbeeld welzijnswerkers en wijkregisseurs) hadden in het verleden veel taken waarbij zij verantwoordelijk waren voor de concrete uitvoering hiervan. In de huidige tijd wordt hen verteld dat zij niet meer alles zelf mogen doen, maar dat ze juist bewoners moeten faciliteren om zaken zelf op te pakken. Hoe dat gedaan moet worden, blijft vaak in het midden.  Ik merk dat het voor hen vaak best lastig is om vorm te geven aan de nieuwe invulling van hun taken.  Sommige professionals durven zelf geen acties meer te ondernemen, ze laten alles uit hun handen vallen en zeggen ons dat de initiatieven maar van de bewoners moeten komen. Andere professionals gaan zelf op zoek naar nieuwe creatieve ideeën en proberen bewoners te verleiden tot actie.  Ik merk dat als we wijkprofessionals  betrekken bij onze trainingen, zij zien waar behoeftes liggen van bewoners en dat zij gericht aan kunnen geven waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.

95%
De meeste wijkprofessionals hebben te maken met een groep in de samenleving die extra ondersteuning nodig heeft, ik hoor dat die groep vaak zo’n 5% uitmaakt van alle bewoners in een buurt. Wijkprofessionals vertellen mij regelmatig dat zij bij de overige 95% in een buurt niet of amper bekend zijn en vice versa. Met Mijnbuurtje.nl richten we ons juist op de groep die weinig of geen professionele hulp nodig heeft. Buurtverbinders worden vaak geworven binnen deze groep. Door hen samen te trainen met wijkprofessionals worden nieuwe verbindingen tot stand gebracht. Bewoners leren waar ze terecht kunnen voor bepaalde informatie of invulling van professionele hulpvragen. Professionals krijgen toegang tot een groep mensen die vaak best bereid is wat hulp te geven aan de groep waar de wijkprofessional vaak mee te maken heeft.

Nog iets dat ik geleerd heb: professionals weten heel goed wat er in een buurt speelt en welke groepen daar actief zijn. Zij kunnen actief deze groepen en ook hun cliënten op de buurtsite attenderen. Op die manier zorgen ze voor nog meer interessante content en uiteindelijk verbindingen in de buurt.

Ideale situatie?
Mijn idee nu, is dat er een ideale situatie ontstaat op het moment dat bewoners en professionals samen werken aan het versterken van hun buurt. De bewoners houden de regie, maar  professionals helpen ze op weg. En mocht jij als professional naast de training voor buurtverbinders nog extra ondersteuning nodig hebben, dan help ik je daar graag bij!

Kom 15 november naar de Landelijke Bewonersdag!

Op 15 november is het tijd voor de Landelijke Bewonersdag: de grootste bewonersbijeenkomst van het jaar. Honderden actieve bewoners komen samen in Twente, in de Grolsch Veste. Het LSA, een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt, organiseert deze dag. Het thema is: De regie terug. We willen samen een stap verder gaan om de regie terug te krijgen, over de zorg, over onze buurt, over ons welzijn. Hoe zorgen we ervoor dat zaken kleinschaliger en minder onpersoonlijk worden geregeld?  Ben jij erbij? Meld je dan aan!

Op de dag maak je je eigen programma, loop rond, volg workshops, een masterclass of een collegetour en luister naar cabaret en muziek. Kom bijvoorbeeld naar het plein van de harde cash, het wheeling and dealing-plein, de Speedcursus BewonersBedrijven en help mee met de crowdsource voor buurtrechten. Kijk op www.landelijkebewonersdag.nl  voor meer info en om je aan te melden.

Mijnbuurtje.nl ontvangt schenking van Ars Donandi

KRACHT IN NL maakt via de MAEXchange website initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk Nederland. Op de dag van de duurzaamheid maakten ze trots bekend dat Ars Donandi, partner van Kracht in NL, tien maatschappelijke initiatieven die zichzelf zichtbaar hebben gemaakt in de MAEXchange ieder €1.000,- schenkt, om zo deze initiatieven te helpen verduurzamen.

Wij zijn blij en trots dat wij hierbij horen! Kijk hier voor de andere gelukkigen.

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam met charitatieve doelstellingen en richt zich op welzijn en cultuur. Ars Donandi gebruikte MAEXchange  voor de eerste keer om eenvoudig en gericht initiatieven te vinden die aansluiten bij de doelstellingen en criteria van het fonds.

Hoe krijg je meer bezoekers op je buurtplatform?

Je leest ze veel de laatste tijd, berichten over websites die onvoldoende gebruikt worden: “ouderen kunnen hulpsites niet vinden”. Of: “het platform bestaat een half jaar en loopt nog niet soepel.” Hoe breng je hier verandering in? In dit artikel introduceren we ons buurtplatform volwassenheidsmodel. Met dit model bepaal je zelf de volwassenheid van je buurtplatform en het helpt je te focussen op de gebieden waar je je kunt verbeteren. Ook geven we je een paar tips die ervoor zorgen dat bezoekers gebruikers worden.

Lees meer

Hoor alles over buurtcommunities en online buurtplatforms in Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is een plek van inspirerende discussies, creativiteit, bottom-up initiatieven en innovatie. A.s. maandagavond 13 oktober staat helemaal in het teken van buurtcommunities en online platforms. Communitybuilders en bouwers vertellen en discussiëren over vragen als Wat kunnen online platforms voor buurtcommunities betekenen? En wat zorgt ervoor dat een online platform succesvol is?

Wij zijn natuurlijk ook onder de sprekers en vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en uit te wisselen over hoe je een nog meer verbonden buurt krijgt.

De avond begint om 20u. Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan op de website, er zijn nog een paar plaatsen!