Mijnbuurtje.nl start met proef Thuis.in voor kleine dorpen en buurten

Thuis.in is een nieuw initiatief van mijnbuurtje.nl om ervoor te zorgen voor mensen elkaar nog beter kennen in de buurt en nog meer gebruiken wat er al is. Thuis.in is bedoeld voor iedereen voor wie wonen in een leuke buurt belangrijk is en daar ook iets voor wil doen.

Hoe werkt het?
Schrijf je in en je kunt meteen actief dingen delen met je buurtbewoners. Via de wekelijkse of dagelijkse buurtmail vertellen wij je wat andere buurtbewoners allemaal doen. Hoe makkelijk is dat!

Je eigen buurt aanmaken
Kijk op Thuis.in of jouw buurt al actief is. Zo ja, klik ‘m dan aan en word lid van je buurt om op de hoogte te blijven van alles dat daar gebeurt.

Is je buurt nog niet actief? Maak dan je eigen groepspagina, kies voor ‘bewoners’ en ‘dorp/wijk’ en vul de informatie over jouw buurt in. Je krijgt dan je eigen url (bijvoorbeeld thuis.in/kekerdom ) die je kunt communiceren naar al je buurtbewoners.

Voorlopig gratis
Thuis.in is nieuw, volop in ontwikkeling en voorlopig nog gratis. Het is een leuke manier om kennis te maken met wat wij als mijnbuurtje.nl doen. Thuis.in is een platform dat je deelt met allerlei buurten in Nederland. Wil je je eigen platform voor je dorp, wijk of gemeente? Of wil je je eigen omgeving zo ontwikkelen dat je de kracht van alles dat er al is beter benut en zo onafhankelijker wordt van overheid of andere grote organisaties? Download dan ons starterspakket voor een verbonden buurt of neem nu meteen contact met ons op.

Maar voor nu: heel veel plezier op het Thuis.in platform!

Verslag van ons congres: Digitale buurtplatformen – weggegooid geld of echte verbindingen?

‘Digitale buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?’
Verslag van het congres georganiseerd door mijnbuurtje.nl en Participe Advies


Op 23 april jl. vond in Utrecht ons congres ‘Digitale buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?’ plaats. Dat het een thema is wat speelt bleek uit het grote aantal bezoekers. Het congres was met meer dan 80 bezoekers volledig volgeboekt! Buurtplatformen zijn “hot” in deze tijd waar alles draait om burgerparticipatie. En de vraag of ze echt werken ook!

Digitale platformen springen als paddenstoelen uit de grond en iedereen lijkt dé oplossing te hebben voor het activeren van bewoners. Maar hoe kies je de juiste aanpak of platform voor jouw gemeente of buurt? Welke doelen stel je en aan welke eisen moet dit platform voldoen? Hoe meet je resultaten en zorg je ervoor dat professionals in dit werkgebied mee gaan doen op dit soort platformen?

Na een inleiding van Eric Hendriks over de aanpak van mijnbuurtje.nl en van Roos van Veen over de droom van Participe Advies over de participatiesamenleving, gingen de deelnemers in groepen uiteen om een aantal onderwerpen verder uit te diepen.

De workshops

Bezoekers konden kiezen uit vier workshops, waarvan ze er twee konden volgen. Die workshops waren:

 • Hoe kies je een digitaal buurtplatform?
 • Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?
 • Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies
 • Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online
  communicatie?


Workshop 1: Hoe kies je een digitaal buurtplatform?

Hans Kessens van www.buurtkiep.nl vertelt hoe hij samen met andere buurtbewoners uit zijn wijk  in Den Bosch is gekomen tot de keuze voor een platform.  “Een belangrijk criterium voor de beslissing om voor de mijnbuurtje-aanpak te gaan, was dat deze werkwijze van onder naar boven werkt; vanuit draagvlak van de bewoners zelf. Zonder dit draagvlak komt er geen buurtplatform. We hebben duidelijk geformuleerd wat we willen bereiken. Voor ons is dat: verbinden van mensen in de buurt. Technologie is daar slechts een hulpmiddel voor.”  Actieve buurtbewoners die hierin een ondersteunende rol willen spelen worden opgeleid tot buurtverbinders. En dat is precies wat volgens Hans leidt tot een duurzame oplossing voor en door bewoners!

Hans1

Overwegingen
Het is belangrijk om te beslissen of je een platform wilt gebruiken dat gericht is op één onderwerp, bijvoorbeeld zorg, of een platform wat alles wat er in de buurt gebeurt inzichtelijk maakt. Daarnaast is er een verschil in de keuze tussen een landelijk platform of één die de naam van de buurt draagt en eigendom is van de buurt zelf. Met de keuze voor mijnbuurtje kregen wij een platform dat echt van onszelf is en waarop al het mooie wat er in de buurt gebeurt zichtbaar is.

Als tip geeft Hans mee: sluit daar aan waar energie is. Is er een wijkkrant? Werk vanuit daar! Is er een actief buurtcentrum? Kies dat dan als startpunt. Begin met de enthousiaste actieve buurtbewoners en bouw samen met hen aan een verbonden buurt!

Workshop 2: Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?

Eric Hendriks zorgt ervoor dat de deelnemers van zijn workshop elkaar meteen leren kennen door hen de vraag te stellen: wat is jouw allermooiste ervaring in je eigen buurt? Door ervaringen uit te wisselen wordt meteen duidelijk wat de voordelen zijn van het kennen van je buren.  Eric: “Je visie op buurtcommunicatie is erg belangrijk bij het stellen van de doelen voor jouw buurtplatform. Want: ga je je richten op hulpvragers of hulpgevers? Voor wie en door wie is het platform?

Een visie op buurtcommunicatie kan variëren van ‘ik plant één plant’ tot ‘ik investeer in een vruchtbare voedingsbodem voor duurzame communicatie en verbinding’.

Doelen met een buurtplatform door Eric HendriksPositief formuleren
Belangrijk bij het bedenken van een ambitie is positief formuleren! Niemand wordt blij van een negatief geformuleerde ambitie. Kijk maar: de kloof tussen arm en rijk kleiner maken vs. de toenadering tussen arm en rijk vergroten. Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het buurtplatform worden ook als belangrijk criterium benoemd.

Resultaten van je buurtplatform merk je aan bijvoorbeeld de toename van het aantal nieuwe relaties in de buurt, de toename van het aantal ontmoetingen in de buurt of de toename van het aantal activiteiten. Je bereikt dit door niet te kijken naar wat er niet is, maar juist te focussen op wat er allemaal wél aanwezig is in de buurt. Want: wat is er nog meer mogelijk in de buurt als je versterkt wat er nu al goed gaat. Door je te richten op wat mensen kunnen brengen maak je van een 9 een 10!

Workshop 3: Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies

Roos van Veen stelt dat je vanuit verschillende optieken naar een resultaat kunt kijken, namelijk die van ‘de mens’, ‘de maatschappij’ en ‘de organisatie’. Het willen meten van resultaat wordt meestal geïnitieerd vanuit organisaties. Het inzichtelijk krijgen van resultaten en effecten doe je echter door het gesprek met de inwoner. De meetmethode die je uiteindelijk gebruikt om resultaten inzichtelijk te krijgen past zich aan het vraagstuk en de doelgroep aan. Vragen die belangrijk zijn bij het meetproces:

 • Wat wil je meten?
 • Waarom wil je het meten?
 • Hoe wil je het meten?

Meetbaar of merkbaar
Gaat het om meetbare resultaten of juist om merkbare resultaten? Voor de mens is het belangrijk dat je elkaar leert kennen. Want wanneer jeRoos elkaar kent ga je elkaar meer vertrouwen. En wanneer er vertrouwen is ga je (eerder) meedoen. Voor de organisatie is het belangrijk om van output naar outcome te komen, om echt merkbare effecten te meten. Wie is er geholpen en hoe? Voor  de maatschappij is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over ‘wat versta je onder meedoen?’ en dit daarna op grotere schaal te bekijken. Om te vragen aan inwoners ‘wat vinden jullie belangrijk en is het “waard” om te meten?’.

We moeten terug naar de ‘waarom’-vraag en ons vooral afvragen: voor wie doen we het? We lopen het risico om dingen ‘kapot’ te meten. En dat is niet de bedoeling. Niet meten om te meten, maar het resultaat écht willen weten!

Workshop 4: Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online communicatie?

“Online zijn voelt voor veel wijkprofessionals als een extra taak”, klinkt vanuit de zaal. Veel professionals zien nog niet dat online zijn ook werk uit handen kan nemen. Dus is het echt weerstand? Of is het angst voor het wekken van verwachtingen? En denkt de professional misschien dat je door online buurtcommunicatie  verder van bewoners af komt te staan? Hanneke van Stokkom zet een paar scherpe vragen op een rij…

Iedereen heeft een andere drive en andere bagage. Weerstand komt vaak voort uit het gevoel niet gezien of gehoord te worden. Maar ook vanuit een verandering en het gevoel hebben daar geen belang bij te hebben.

Hoe overwin je weerstand bij professonals tegen online communicatie door Hanneke van StokkomHet is niet alleen belangrijk om weerstand te herkennen, maar ook om naar je eigen rol in het opwekken daarvan te kijken. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat dit voor veel mensen een eyeopener is. Hanneke legt uit hoe je met weerstand om kunt gaan en draagvlak kunt creëren voor je einddoel. Nog beter is het om te proberen weerstand te voorkomen door iedereen te betrekken bij je plan.

Weerstand voorkomen

Mijnbuurtje werkt vanuit de aanpak: waarderend organiseren. Deze methode gaat uit van het positieve: “Het glas is bij ons altijd halfvol! Dromen, denken, doen.” Deelnemers gaan zelf met de aanpak aan de slag en merken dat hij werkt. “Na de droomfase kijk je terug naar wat er voor nodig was deze droom te realiseren (denken) en ga je aan de slag met het stappenplan dat je hiermee hebt gemaakt (doen).”

Buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?

Na afloop van het congres vroegen we deelnemers naar hun mening op deze vraag. De consensus was: echte verbindingen mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden zoals draagvlak in de buurt en het betrekken van buurtbewoners bij de opzet en het in stand houden van het platform. Laatste tip van een deelnemer: ga het gesprek met de buurt aan!

Wil je meer weten over de workshops of wat de aanpak van mijnbuurtje.nl voor jouw buurt of gemeente kan betekenen? Neem dan even contact met ons op!

 

 

Het wordt steeds leuker in de dorpen: digitaal dorpsplein daverend succes in Oosterhuizen.

Begin 2014 vroeg de gemeente Apeldoorn ons om de mijnbuurtje aanpak te komen delen met een groep enthousiaste buurtbewoners. Er was een klein dorp bij Apeldoorn, die zich gemeld had met de vraag voor een ‘dorps app’. Ze hadden onderzoek gedaan naar platformen in Nederland en mijnbuurtje bood hen de beste mogelijkheden. Onze enige “zorg” was dat mijnbuurtje tot op dat moment alleen in steden geprobeerd was en nog niet in een dorp. Zou het daar nodig en zinvol zijn?

Het geven van de training was een bijzondere ervaring. Met enthousiaste buurtbewoners en professionals samen aan de slag in het mooie dorpshuis, midden in de prachtige landelijke omgeving van Oosterhuizen. Vorige week ontvingen we dit enthousiaste bericht van hen, dat we graag met jullie delen:

Drukte op dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl

Het is voorjaar! We gaan weer naar buiten en maken vaker een praatje in de buurt. Online spreken we elkaar ook vaak. Sinds vorig jaar oktober zijn we in de lucht met www.onsoosterhuizen.nl en we hebben elkaar veel te vertellen.

Doe ook mee!

In een dorp van 900 inwoners hebben al 150 mensen hebben zich ingeschreven op deze site. Zij kunnen iets aanbieden, verkopen, hulp vragen, nieuwsberichten plaatsen, foto’s plaatsen etc. Ook hebben meer dan 35 bedrijven en organisaties een eigen pagina aangemaakt. Gemiddeld zijner 1300 sessies per maand. Het gemiddeld aantal unieke gebruikers in 2015 is 670 per maand. In 2014 waren dit er gemiddeld 490 per maand, een stijgende lijn dus!

10.000 pagina’s per maand

Maar er zijn ook veel mensen die gewoon een beetje rondkijken op het plein, zonder dat ze ingeschreven zijn. Want gemiddeld tellen we bijna 10.000 bekeken pagina’s per maand! Het totaal aantal bekeken pagina’s tot nu toe is 57.500 en het totaal aantal unieke gebruikers tot nu toe is 3000…

Adverteerders

Tsja, daar zijn we wel even stil van. En dat in zo’n klein dorp. Net als in het echt zijn we dus ook online een heel actief dorp. Zakelijk gezien is dat interessant, daar gaan we ons komende tijd in verdiepen. In de toekomst willen wij de site graag in de lucht houden. Dat kan betaald worden door adverteerders. Dat vergt een goede voorbereiding en waterdichte afspraken. Zover zijn we nog niet. Dus kunnen bedrijven en organisaties gratis hun verhaal kwijt op onze site. En zeker weten dat ze gezien worden. In 5 maanden tijd zijn bijna 60.000 pagina’s bekeken!

Buurdorpen op bezoek

Op 16 april gaan we in het Dorpshuis de andere 9 dorpen van Apeldoorn over onze site vertellen. Alle Dorpsraden zijn uitgenodigd. Mijnbuurtje, de maker van onze site, zal er ook een verhaal vertellen. We hopen dat de andere dorpen ook een eigen interactieve website krijgen. En we in de toekomst met elkaar verbonden zijn. Het wordt steeds leuker in de dorpen!’

Wil jij dit ook voor jouw dorp: neem dan nu contact met ons op.

Damestrekkertocht Oosterhuizen 2014

Foto en tekst door Hanneke Stegeman

Buurt- of wijkwebsite: zelf maken of bestaande oplossing gebruiken?

We zijn voortdurend met bewoners, organisaties en gemeenten in gesprek over het verbeteren van onderling contact en meer verbondenheid tussen mensen zodat bewoners zélf tot veel meer mooie dingen in staat zijn. Naast onze aanpak met buurtverbinders speelt hierbij ons online buurtcommunicatieplatform een belangrijke rol.

Het mijnbuurtje platform is in 2006 geboren bij ‘moeder’ Wijkkrant voor Nijmegen-Oost, die al sinds 1972 elke maand ruim 20.000 bewoners van wijknieuws voorziet.

De basis ontstond in 2006 met de allereerste versie van www.dewijkwebsite.nl, waarop bewoners hun buurtinformatie ook online konden lezen. In de daaropvolgende jaren ontwikkelden we het platform steeds verder. Elke nieuwe ontwikkeling ontstond vanuit een behoefte vanuit onze eigen wijk en met de vele feedback van bewoners en organisaties werd het platform steeds beter. Zo ontwikkelden we naast alle basisfuncties de koppeling met wijkkrantredactie (2009), buurtradar en buurtmail (2010), informele zorg (2011), de mogelijkheid voor groepen (2012), sociale kaart (2013), stedelijk platform (2013), modern design (2014), regionale versie voor dorpen en wijken (2014), social media integratie (2014) en bedrijvenmodule (2015). En we blijven doorgaan met ontwikkelen want de wereld staat nu eenmaal niet stil. In totaal stopten we de afgelopen tien jaar enkele duizenden uren in bedenken, ontwerpen, bouwen en vooral testen van ons platform. Daarom zijn we ook in staat om binnen één dag een compleet functionerende wijkwebsite op te leveren.

 

Reacties die we vaak horen zijn ‘O maar we hebben al een website.‘ Of: ‘We hebben al iemand bij ons in de straat die handig is met techniek, dus dat doen we zelf wel.’

Is het inderdaad verstandig om je eigen buurtwebsite op te zetten?  Of kun je beter aansluiten bij een bestaande oplossing? En als je het zelf wilt doen, waarop moet je dan letten?

Je eigen buurtwebsite maken?
Martien van Ee werkte jarenlang als IT consultant bij Ordina en ontwikkelde in 2012 in zijn vrije tijd met Joomla een complete wijkwebsite voor zijn eigen wijk in ’s – Hertogenbosch. Wat was voor hem de reden om dit te doen en wat zijn hiervan de voordelen? “Joomla, Drupal en WordPress zijn zeer capabele CMS-en waarvoor veel uitbreidingsmodules bestaan. Het is heel goed mogelijk om met een op elkaar aansluitende set van modules een buurtwebsite met heel erg veel mogelijkheden te bouwen die er zeer professioneel uitziet. Heel veel functionaliteit met weinig programmeerwerk dus“.

Of aansluiten bij een bestaande oplossing?
Toch stapte Martien en zijn medebewoners over naar een eigen wijkwebsite op www.buurtkiep.nl met de kant en klare oplossing van mijnbuurtje.nl. Wat was hiervoor zijn beweegreden? “Gaandeweg kwam ik erachter dat het me meer en meer tijd kostte om alles bij te houden. Ik moest steeds zelf het wiel uitvinden: Joomla heeft dan wel veel mogelijkheden en uitbreidingen, maar het is een hele opgaaf om al die uitbreidingen en functies met elkaar te laten samenwerken. Tel daar bij op dat de uitbreidingsmodules door verschillende bedrijven onderhouden worden en je ziet dat versiebeheer een probleem wordt. Als er één onderdeel met een nieuwe versie komt moest ik alles opnieuw testen…  Verder ging de buurt steeds meer op mij leunen waardoor mijn aanvankelijke plezier verloor: ik zat steeds meer achter die computer in plaats van in de buurt actief te zijn.”

Hoe profiteer je dan van de voordelen van een kant en klare oplossing als mijnbuurtje?
Door een platform te gebruiken dat óók in de andere wijken en dorpen in Nederland actief is, profiteren we van alle creativiteit daar en liften we mee op ontwikkelingen. Daar had ik nooit tegenop kunnen programmeren! Ook een beetje zonde van mijn tijd om iets te maken wat er elders al lang is natuurlijk. We konden ook lekker snel van start: na een paar dagen was onze wijkwebsite al klaar en helemaal in de lucht. En we doen actief mee in de landelijke gebruikersgroep: erg leuk om samen nieuwe dingen te bedenken waar de buurt beter van wordt.  Verder slaap ik wat beter… omdat ik me geen zorgen meer hoef te maken over veiligheid en continuïteit van het platform. En het allerbelangrijkste: ik ben nu ook zelf weer meer actief in de buurt.

Wil je toch graag zelf een wijkwebsite ontwikkelen? Lees dan onderstaande tips.

4 tips als je zelf een wijkwebsite wilt (laten) maken én onderhouden

 1. Besef dat als je er aan begint, dat bewoners verwachten dat het er altijd zal zijn en dat je het blijft onderhouden. Communicatie is erg belangrijk in de buurt en continuïteit hierin is essentieel voor het vertrouwen van mensen. Zorg er dus voor dat je het niet in je eentje doet en dat je het leuk blijft vinden. Het heeft natuurlijk voordelen: je kunt snel zelf besluiten en dingen meteen dóen. Maar wat als je een keer niet kunt, ziek bent of er gewoon even geen zin in hebt? Mensen verwachten wel dat je er voor ze bent. Dus organiseer dit goed.
 2. Realiseer je dat het meeste werk en kosten van je website niet zit in de eerste versie. Dat is meestal erg leuk om te doen en geeft energie. Maar als die klaar is, begint het pas: het onderhoud en laten blijven werken en vernieuwen daarna. De ontwikkeling van technologie gaat steeds sneller en ook veiligheid en privacy worden steeds belangrijker. Je gebruikers verwachten dat je hier ‘gewoon’ in bijblijft en de site hierop aanpast. Ze verwachten dat jij dezelfde kwaliteit levert als de grote bedrijven als bijv. Facebook. Zorg voor de borging hiervan, evt met hulp van een professioneel bedrijf.
 3. Een compleet traject om zelf iets te (laten) maken kost je al gauw een jaar. Zorg ervoor dat je niet alleen zelf maar ook met de mensen die voor de content zorgen die tijd ook kunt vrijmaken in jullie agenda’s.
 4. Als je het niet zelf gaat ontwikkelen maar een bedrijf een opdracht wilt geven: maak een vaste prijsafspraak voor zowel de eerste versie maar ook voor het jaarlijkse onderhoudsbedrag en werk niet op basis van nacalculatie. Lees deze tips hoe je het beste software kunt inkopen. En kies een partij die verstand en ervaring heeft met buurtcommunicatie.

Bewonersbijeenkomst voor een meer verbonden buurt op 25 april

Schrijf je nu in voor deze leuke en boeiende bijeenkomst.

Twintig jaar geleden werd ik vrijwilliger bij de wijkkrant in mijn buurt om meer mensen te leren kennen. Al snel ontdekte ik hoe belangrijk mensen deze buurtinformatie vonden want als ze de krant een keer niet kregen, regende het klachten…  Blijkbaar is zo’n krant van grote waarde. Omdat steeds meer mensen ook op internet actief werden, ontwikkelden we acht jaar geleden een website naast de wijkkrant: www.dewijkwebsite.nl. Al snel bleek dat bewoners ook deze interactieve website niet meer konden missen. Zo ontstond er een leuke buurt waar mensen elkaar kennen en oog voor elkaar hebben. Met een goede communicatievoorziening waarmee iedereen elkaar makkelijk en snel vindt en zich thuis voelt in de buurt.

Wil je dat ook? Ik kan je hierbij helpen met onze aanpak. Als eerste trainen we buurtbewoners die in hun buurt aan de slag willen als buurtverbinder. Daarnaast krijgt elke buurt een eigen online dorpsplein met eigen naam en herkenbaarheid. Een plek waarin bewoners zichzelf herkennen, informatie delen en elkaar vinden. Je krijgt dan een platform dat uiteindelijk onafhankelijk van subsidies kan bestaan en zelfs inkomsten genereert waarmee u leuke dingen kunt doen in de buurt! Een buurtsite van, voor en door bewoners, gebouwd op een goede stabiele basis met buurtbewoners die zelf zorgen voor meer verbinding in de buurt.

Mensen van wijk- of dorpsraden zeggen ons vaak: “Hadden we maar geweten van jullie bestaan!”  Daarom willen we via deze bijeenkomsten iedere buurt in Nederland kennis laten maken met onze aanpak. Wil je ook in je dorp of wijk aan de slag met een meer verbonden buurt? Kom dan op zaterdagochtend 25 april tussen 9u30 en 11u30 naar Nijmegen voor een speciale bijeenkomst waarin we je alles vertellen over hoe je een verbonden buurt krijgt. Schrijf je nu in voor deze leuke en boeiende bijeenkomst.

Ik hoop je dan te verwelkomen! Alvast wat meer weten? Download dan nu ons starterspakket voor een verbonden buurt.

Vriendelijke groet,

Eric Hendriks

06 535 434 66

23 april Congres Digitale buurtplatformen: Weggegooid geld of échte verbindingen?

Update:Het congres is volgeboekt. Als je je nu aanmeldt kom je op de wachtlijst en sturen we je een bericht als er een plaats vrij komt.

Schrijf je nu in voor een wervelend congres vol nieuwe inzichten en handvatten.

Werk je bij een gemeente of welzijnsorganisatie als professional, adviseur, projectleider of coördinator en ben je bezig met overheids- of burgerparticipatie, WMO transitie, faciliteren van eigen kracht en wijkcommunicatie? Dan is dit congres voor jou!

In de huidige decentralisaties worstelen veel professionals niet alleen met hun nieuwe rol maar ook met hoe ze bewoners kunnen activeren om zélf de regie te nemen. Hoe zorg je voor verbinding in de buurt en dat mensen écht met elkaar in contact komen? Als antwoord op deze vragen springen digitale platformen als paddenstoelen uit de grond en iedereen lijkt dé oplossing te hebben voor het activeren van bewoners. Maar hoe kies je de juiste aanpak of platform voor jouw gemeente of buurt? Welke doelen stel je en aan welke eisen moet dit platform voldoen?

Zie jij door de bomen het bos niet meer en wil je tot een overwogen keuze komen? Dan is hulp dichtbij. Als expert in het werkveld van online én offline buurtcommunicatie ontwikkelden wij een methodiek die je helpt om tot de juiste keuze te komen. Daarbij creëerde onze samenwerkingspartner Participe Advies een kaart waarmee je sociale beweging op gang brengt. Samen nodigen we je daarom graag uit voor het congres: Digitale buurtplatformen: Weggegooid geld of échte verbindingen?

Tijdens deze ochtend kies je twee workshops uit deze mogelijkheden:

 • Hoe kies je een digitaal buurtplatform?
 • Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?
 • Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies
 • Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online communicatie?

Schrijf je nu in voor het congres “Digitale buurtplatformen: Weggegooid geld of échte verbindingen?” op donderdagochtend 23 april in Utrecht.

Hieronder lees je meer over het programma.

Locatie
Utrechts centrum voor de kunsten, Domplein 4 in Utrecht

Bedoeld voor
Deze workshop is bedoeld voor professionals, adviseurs, projectleiders en coördinatoren van gemeenten en welzijnsinstellingen die zich bezig houden met burgerparticipatie, WMO kanteling, faciliteren van eigen kracht en wijkcommunicatie.

Programma

9u         Ontvangst en koffie

9u30    Welkom door Eric Hendriks van mijnbuurtje.nl en Roos van Veen van Participe Advies

9u50    Naar de workshops

9u55    Start eerste workshop ronde

11u35    Koffie

11u50    Start tweede workshop ronde

12u30    Afsluiting en aansluitend lunch

Schrijf je nu in en wees zeker van een plek!

Kosten

We bieden je deze workshops gratis aan!

Drie redenen om als professional vaker de buurtsite te gebruiken

Waarom zou je als professional meedoen op een buurtsite? Dat is toch iets voor bewoners onderling? Wat heb ik daar te zoeken?

Voor veel professionals is online buurtcommunicatie een stap in een nog onbekende wereld. Je bent gewend om in het echte leven direct te communiceren en nu komen daar opeens ander vormen bij. En lijkt het alsof er zich op internet een wereld afspeelt die een hele andere dynamiek heeft dan die van het echte leven. Maar is dat echt zo anders? Net zoals in het echte leven, verzamelen mensen met een gedeelde interesse zich op internet. Of dat nu gaat om films, nieuws of je buurt. Mensen weten elkaar te vinden. Voor jou als buurtprofessional liggen er tal van kansen om op een andere manier en dikwijls ook met andere mensen in contact te komen, dan die je nu al tegenkomt. De mogelijkheden die je hebt, zijn onder te verdelen in luisteren, meedoen en faciliteren.

Beter geïnformeerd door online te luisteren
Op buurtsites worden zaken besproken die spelen in de buurt. Of het nu gaat over geluidsoverlast, een onveilige kruising, de verbouwing van een gemeenschapshuis, van alles komt voorbij. Door aanwezig te zijn op dit soort websites en te “luisteren” naar wat er geschreven wordt, ben je beter geïnformeerd.

Effectief je rol uitoefenen door ook online mee te doen
De buurtsite bied je de mogelijkheid om direct zichtbaar en vindbaar te zijn voor bewoners. Zij kunnen je zo direct betrekken op het moment dat ze je nodig hebben. De kans daarop vergroot je door met een goed en volledig ingevuld profiel aanwezig te zijn op de buurtsites. Juist hier kun je heel goed inzichtelijk maken waarvoor bewoners bij je terecht kunnen. Bij discussies die gevoerd worden tussen buurtbewoners, kun je als wijkprofessional een bijdrage leveren door je professionele mening te geven. En natuurlijk kun je het nieuws uit jouw organisatie hier actief delen met de buurtbewoners. Buurtverbinders kunnen dit nieuws promoveren naar de voorpagina van de buurtsite. Zo wordt het zichtbaar op een plaats waar bewoners toch al zijn, zonder dat die jou persé op moeten zoeken. Nog een mogelijkheid: professionals kunnen op de buurtsite de vragen stellen van bewoners die geen internet hebben. Op die manier weet je zeker dat iedereen in de buurt mee kan doen.

Grotere impact door bewoners online te faciliteren
De buurtsites kun je ook inzetten om bewoners mee te laten denken over vraagstukken in de buurt. Of het nu gaat om sociale vraagstukken, het herinrichten van een plein of duurzamer omgaan met energie, bewoners denken graag met jou en elkaar mee. Als je communiceert met bewoners op een plaats waar ze al zijn, en dus geen andere communicatiemiddelen meer op hoeft te tuigen, levert dat een directe besparing op.

Wil jij graag als professional aan de slag, maar zou je nog wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken? Kijk dan ook eens bij onze trainingen voor professionals!

 

Versterking lokale economie!

In een wereld waarin je elk product met een muisklik bestelt in een (inter)nationale webwinkel en waarin grote ketens de stadscentra domineren, hebben lokale winkels en ondernemers het zwaar. Hoe blijf je hierin overeind?

Lokale ondernemers maken de buurt bijzonder
Ze bieden iets wat grote bedrijven niet kunnen bieden: persoonlijke aandacht en nabijheid. De mogelijkheid om even binnen te lopen en een praatje te maken. Op die manier gunnen bewoners winkels, dienstverleners en zzp-ers in hun buurt hun omzet.  Maar dan moet je wel meegaan met je tijd. Aantrekkelijk zijn, gewilde producten en diensten aanbieden, goed naar je klanten luisteren en vooral zichtbaar en vindbaar zijn, ook via de moderne digitale kanalen, want die gebruiken mensen steeds meer.

Sterke locale economie
Bij een zelfstandige en sterke buurt hoort ook een sterke lokale economie. Daarom bieden we lokale ondernemers de mogelijkheid om zich optimaal te presenteren aan bewoners. We vroegen ze wat ze belangrijk vonden en dit is wat ze vertelden: Ik wil mijn eigen aanbod mooi presenteren en goed gevonden worden. Ik wil mijn energie besteden aan mijn klanten en niet aan de techniek en vindbaarheid van een eigen website. Ik wil weten wat er in de buurt gebeurt en daarop inspelen met bijvoorbeeld een mooie aanbieding. En, last but not least: ik vind een sociale buurt belangrijk en wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Aan de slag
De afgelopen maanden zijn we hiermee aan de slag gegaan. We lieten onze designer een prachtige ondernemerspagina ontwerpen die niet onderdoet voor een professionele eigen website.  En we maakten het zo makkelijk mogelijk om jezelf als ondernemer maar ook je producten en diensten mooi te presenteren. Zó mooi en handig, dat je eigenlijk geen eigen website nodig hebt: dat scheelt een hoop werk én geld! En dit combineerden we natuurlijk in de bestaande site, zodat bewoners dit op de voorpagina zien of erover lezen in hun wekelijkse buurtmail. Want dat zijn de voordelen voor ondernemers: niet alleen je eigen digitale podium, maar ook meteen op een plek waar al veel mensen langskomen. Het werkt eigenlijk net als in het echt: je wilt toch ook liever een kraampje op de drukbezochte markt dan ergens achteraf waar je mensen naar toe moet lokken?

Gouden gids
Verder vonden we dat je álle groepen en bedrijven in een buurt makkelijk moet kunnen bekijken. Vroeger hadden we de gouden gids, nu hebben we het zo gemaakt dat je met een paar keer klikken een overzicht krijgt van alle horecazaken, winkels of zzp-ers  in je buurt.  Handig voor bewoners, maar zeker voor deze ondernemers: zo worden ze weer een beetje meer zichtbaar en gaan we ons geld in de eigen buurt uitgeven in plaats van daarbuiten. Zo stimuleren we met elkaar de lokale economie!

Proef
Op dit moment draaien we tot 1 april op proef met deze mogelijkheid in één van onze buurtsites. Natuurlijk proberen wij eerst zelf ons eigen product en maakten een ondernemerspagina voor mijnbuurtje.nl. Neem eens een kijkje!

Steeds meer zorgprofessionals gebruiken mijnbuurtje

Vanaf 1 januari zorgen wijkverpleegkundigen naast hun ‘normale’ werk ook voor indicatiestelling (bepalen wat de cliënt nodig heeft) en zorgtoewijzing (bepalen wie deze zorg uitvoert). En dan op zo’n manier dat dit de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten versterkt.  Hierbij moeten ze goed weten hoe ze het lokale netwerk in de buurt benutten. Maar hoe doe je dat?  Hoe weet je welke vrijwilligers er zijn en wat er allemaal in de buurt te doen is?

Steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals gebruiken de mijnbuurtje interactieve buurtplatformen. Hiermee vinden ze snel en makkelijk informele hulp in de buurt. Bekijk hier de reportage die Omroep Gelderland hierover maakte.

mijnbuurtje ontmoeten?

Wat we heel graag doen is het delen van ons gedachtegoed, zodat steeds meer mensen elkaar gaan vinden en samen dingen gaan doen. We ontwikkelden hiervoor al onze trainingen en onze online dorpspleinen. We adviseren buurtbewoners, gemeentes en organisaties over hoe ze meer verbindingen tot stand kunnen brengen en hoe ze datgene wat er al is aan kennis, informatie en middelen nog beter zichtbaar maken. Hiervoor geven we vaak presentaties en workshops aan genodigden.

Daarnaast worden we steeds vaker gevraagd om ter inspiratie of ondersteuning onze ervaringen te delen met mensen die interesse hebben in het verbeteren van hun buurtcommunicatie.  Vanaf dit jaar vertellen we hier regelmatig over op congressen of bijeenkomsten. De momende tijd kom je ons in ieder geval tegen op de volgende plaatsen:

19 januari 14.00- 17.00 uur Zorgaanbiedersmarkt Nijmegen in Vasim Nijmegen

8 juni 10.00- 16.00 uur Movisie Congres Wat werkt bij Sociale Netwerken in Antropia, Driebergen

Daarnaast zijn we weer druk bezig met de voorbereiding van een congres voor professionals die te maken hebben met de transities en de nieuwe WMO wetgeving. Binnenkort vertellen we daar meer over. Wil je actief op de hoogte gehouden worden van ons nieuws en het komende congres? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief! We ontmoeten je graag!