Verhuisd naar Waarmakerij

OmslagfotoOnze ‘oude’ werkplek, het Opusgebouw wordt een 5-sterrenhotel. We werkten er met veel plezier maar helaas komt aan alle mooie dingen een eind…  We vonden een prachtige nieuwe locatie in De Waarmakerij: een plek waar sociaal ondernemers samenwerken om gave nieuwe ideeën te bedenken en te realiseren. Het helpt initiatieven & community’s om dromen en ideeën waar te maken in de netwerkeconomie en bouwt mee met organisaties die maatschappelijke doelen nastreven. Daarnaast is het een Co-work plek waar jij welkom bent om te werken of anderen te ontmoeten.

Vanaf 1 Maart kun je ons hieronder vinden. Je bent welkom voor een kop koffie! En natuurlijk ook om met ons mee te werken aan een betere buurt…

Radboud Universiteit onderzoekt vraagverlegenheid op buurtsite

Vanaf begin Maart zal Lisa van de Elschen bij mijnbuurtje een afstudeeronderzoek doen. Lisa doet de Mastervariant Gedragsverandering bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Tijdens de mastervariant Gedragsverandering worden studenten opgeleid om vanuit een wetenschappelijke basis problemen en vraagstukken op het gebied van gedrag te analyseren en te onderzoeken. Het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën staat centraal.

Doel project
In een maatschappij waarin familieleden en overheid steeds minder zorgtaken is het belangrijk om andere hulpbronnen, bijvoorbeeld het buurtnetwerk, te vinden. Om vraag en aanbod in deze context goed op elkaar af te kunnen stemmen, is het belangrijk dat mensen actief om hulp vragen. Doordat zij vraagverlegenheid (de verlegenheid om hulp te vragen) ervaren gebeurt dit echter te weinig.

Het project heeft als doel om het aantal gestelde hulpvragen op de mijnbuurtje buurtsites te verhogen met behulp van een sociaalpsychologische interventie. Het project is eind Juli 2013 klaar.

 

Download mijnbuurtje presentatie conferentie “Samenleving Nieuwe Stijl”

Samenlevingsopbouw is volop in ontwikkeling. Wat betekent dat voor vakmanschap, opleiding en kennisontwikkeling? Welke samenwerkingsvormen zijn nodig? MOVISIE en de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, MO/Samenlevingsopbouw en het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken organiseerde op donderdag 6 december 2012 op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de Conferentie Samenleving Nieuwe Stijl.

Eric gaf hier de workshop Een betere buurt met mijnbuurtje en liet zien hoe je met internet een betere buurt krijgt.

 

Nieuwe release mijnbuurtje online

Vanaf maandag 15 oktober is mijnbuurtje V3.1 operationeel. De meeste wijzigingen zitten onder de motorkap.  Alle wijkwebsites zijn nu bijvoorbeeld onderling gekoppeld. Dit is vooral voor deelnemende organisaties handig:

  • je hoeft je maar één keer te registreren
  • je kunt nieuwsberichten in een specifieke wijk of in alle deelnemende wijken publiceren.

Zo maken we het voor alle gebruikers weer een stukje makkelijker, leuker en beter.

Op dit moment werken met samen met onze ICT partner Webdesigning hard aan de volgende versie van mijnbuurtje.

Verbonden stad

De Gelderlander publiceerde afgelopen zaterdag de toekomstvisie van Eric Hendriks op een verbonden stad in 2020. Lees hier de pdf met het artikel in de krant of kijk op nijmegendirect voor de online versie.

 

Mijnbuurtje en MAAT tekenen samenwerkingsovereenkomst

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst op 14 september jl is de samenwerking tussen mijnbuurtje en MAAT officieel een feit.De doelstelling van de samenwerking tussen mijnbuurtje en MAAT is het realiseren van een standaard voor een digitaal dorps- en marktplein. Door het koppelen van digitale wijkcommunicatie aan woon, zorg- en welzijnsdiensten willen we meerwaarde realiseren voor bewoner en organisaties.

Mijnbuurtje
Mijnbuurtje is begonnen als bewonersinitiatief vanuit de wijkkrant en www.dewijkwebsite.nl in Nijmegen-Oost. De afgelopen jaren groeide daaruit een steeds krachtiger digitaal dorps- en marktpleinconcept dat een toenemend aantal bewoners, organisaties en wijken in Nijmegen gebruiken. Mijnbuurtje richt zich op wijkbewoners (onderlinge hulp, uitruil en contacten), professionals, MKB (wijkeconomie, cocreatie), organisaties (welzijn, wonen, zorg, veiligheid) en gemeente (informatie, inrichting wijken). Mijnbuurtje verbindt mensen nog meer met elkaar om samen de eigen buurt en wijk leuker, veiliger, gezonder en sterker te maken. Naast het online platform helpt mijnbuurtje bewoners en organisaties bij het organiseren en opzetten van digitale communities.

123MAAT
MAAT biedt instrumenten en diensten ter vergroting van zelfredzaamheid van de individuele burger (ondergebracht in de 123familie) en instrumenten ter ondersteuning van beleidsparticipatie. Zo heeft MAAT een wijkportal 123WIJK ontwikkeld die gebaseerd is op het Pal4 platform, de regionale standaard voor e-health en domotica dienstverlening. 123WIJK richt zich met name op kwetsbare burgers. Daarnaast heeft MAAT een zogenaamd vraagverhelderingsinstrument (123Vraagwijzer) ontwikkeld waarmee de burger zelf een behoefte kan vertalen naar een vraag en vervolgens inzicht krijgt in relevant aanbod van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De samenwerking
De doelstelling van de samenwerking tussen mijnbuurtje en MAAT is het realiseren van een standaard voor een digitaal dorps- en marktplein, met diverse functies (o.a. ondersteuning, vraagverheldering). Een plein dat door alle bewoners en organisaties kan worden gevonden en worden gebruikt. Een plein met functies waarop ook kwetsbare burgers veilig kunnen verkeren en dat tevens toegang biedt tot e-health, e-medicin, domotica en zorg op afstand. Een plein dat bewoners en organisaties helpt om de eigen wijk gezelliger, leuker, veiliger en makkelijker te maken. In de samenwerking zorgt mijnbuurtje voor het digitale dorp- en marktplein. MAAT ontwikkelt zorg- en welzijnsdiensten en brengt functies in. Kennis van mijnbuurtje over het ontwikkelen van communities komt zo samen met de kennis van MAAT over het ontwikkelen van een integraal dienstenaanbod. Bewoners vinden zo makkelijker passende diensten van de MAAT partners en andere aanbieders. Professionals in de wijk kunnen zo beter samenwerken en kennisdelen: ook daarvan profiteert de bewoner.

De samenwerking betreft in eerste instantie vooral de dienstverlening in het Rijk van Nijmegen maar is zodanig gestandaardiseerd dat dit digitale plein in elke wijk in Nederland kan worden ingezet.