De allerbelangrijkste vraag over armoedebestrijding (en het antwoord!)

We vroegen 200 professionals naar de belangrijkste vraag over armoedebestrijding. Met stip op no. 1:  Hoe bereik je inwoners?  Hoe bereik je ‘armen’ en ‘minima?

Stop met etiketjes plakken.
Mensen gaan zich hiernaar gedragen en dat is juist niet wat je wilt. In de psychologie noemen we dit de Self fulfilling prophecy. Wanneer er een aanname over voorspelling over iemand gedaan wordt, of over jezelf, leidt dit direct of indirect tot het uitkomen van die voorspelling. Een bekend voorbeeld hiervan is een leraar die lage verwachtingen heeft over de prestaties van een van de leerlingen. Onderzoek laat keer op keer zien dat die lage verwachtingen ook leiden tot lagere prestaties, terwijl als er vertrouwen en hoge verwachtingen zijn, hetzelfde kind beter presteert. Dit geldt ook voor inwoners. Iedereen kan iets bijdragen, belangrijk dus om mensen ook zo te benaderen: ‘wat kun jij brengen?’.

Kom achter je bureau vandaan en ga de buurt in
Door daar te zijn waar inwoners zijn, bouw je aan relaties en vertrouwen. Dit kan via een gebiedsregisseur of opbouwwerker met een langdurige aanstelling, maar ook door een team betrokken inwoners als buurtverbinder op te leiden. Doordat je contacten hebt met inwoners weet je wat er speelt, wat er gebeurt en wie er wonen. Als je in gesprek gaat met de mensen kom je er achter wie ze zijn. Doordat je er al bent, creëer je een situatie waarbij je iets kunt betekenen al voordat er problemen zijn. Daarnaast kun je ook snel schakelen als je ergens tegenaan loopt. 

Ook is het belangrijk om zowel ervaringsverhalen als beschikbare regelingen te delen op een online plek waar de inwoners toch al komen, bijvoorbeeld op een online buurtplatform. Doordat je communiceert op een plek waar mensen al zijn, zorg je voor een laagdrempelige toegang. Hierdoor creëer je een breder bereik van de verhalen en het aanbod. Het delen van verhalen draagt bij aan de relaties en het vertrouwen, het geeft een gezicht aan jou als professional en aan de organisatie, waardoor toekomstig contact laagdrempeliger is. 

Zorg dat iedereen in de buurt elkaar kan vinden op interesse en kwaliteiten.
Zorg dat iedereen in de buurt elkaar kan vinden op interesse en kwaliteiten. En dat mensen samen leuke dingen gaan doen. Deel inspirerende verhalen via lokale krant en het online communityplatform. Bijvoorbeeld over die buurtmoestuin waar inwoners actief zijn en eten verbouwen. Waar je als professional in contact komt met je doelgroep, die dan naar jou toekomt in plaats van jij naar hen! Op deze manier speel je in op wat mensen goed kunnen, beweeg je mee met de energie van de inwoners en kunnen dingen gaan groeien. 

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #9

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar bij haar participatieprojecten. De kennis en ervaring die we opdeden in honderden workshops delen we graag. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt namelijk om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt al snel als een spagaat als je de kaders van de gemeentelijke organisatie even moet loslaten om echt contact te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl stelde een top-tien samen van deze randvoorwaarden. 

Op nummer 9: Zie de inwoner als samenwerkingspartner en ga uit van gelijkwaardigheid. Doe het samen.
Nummer 9: ‘samenwerken vanuit gelijkwaardigheid’. Door naast elkaar te gaan staan in plaats van tegenover elkaar, maak je van onderwerpen een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij ook de inwoner eigenaarschap kan gaan voelen. Een goede relatie is daarvoor essentieel. Maar hoe bouw je die op? 

‘Maak vrienden voordat je ze nodig hebt.’ Net als bij een vriendschap moet je investeren in elkaar, toon interesse, zoek een gemene deler en zorg dat je je persoonlijk betrokken voelt. Daarvoor is een open houding nodig zonder geheime agenda. Neem de ander serieus. Bedenk wat je te bieden hebt, hoe je elkaar kunt helpen en versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van informatie over ontwikkelingen, kennis en toegangswegen delen en inwoners koppelen aan anderen. Laat zien dat ze invloed kunnen uitoefenen en koppel terug wat er is bereikt.

Zorg dat je elkaar kent. Pas als je in verbinding bent met inwoners is een echt goede samenwerking mogelijk.

Download hier het ebook ‘Succesvol samenwerken met inwoners


Wintersessions voor buurtverbinders

Dat was weer een geweldig leuke wintersession met onze buurtverbinders! Gisteravond kregen de deelnemers in een online meeting over content tips en tricks voor een verrassend en actueel buurtplatform. Want hoe zorg je ervoor dat het platform niet alleen draait, maar ook nog eens goed gevuld blijft? Er werden ervaringen uitgewisseld en er ontstonden nieuwe ideeën. Na afloop kon iedereen met concrete plannen aan de slag.

Buurtverbinders, wie zijn dat?
De aanpak van mijnbuurtje.nl bestaat uit een online platform en een hechte en actieve community. Daarvoor zijn enthousiaste buurtbewoners nodig die laten zien wat er in hun buurt allemaal gebeurt. mijnbuurtje.nl leidt deze buurtverbinders op en ondersteunt ze met kennis, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen. Zo zijn er jaarlijks buurtverbindersdagen en verschillende zomer- en wintersessions. Ook online.

Het buurtplatform
Door de online én offline actieve buurtverbinders leren steeds meer mensen elkaar kennen en ontstaan nieuwe samenwerkingen. Maatschappelijke initiatieven worden zichtbaar en door meer mensen benut. Gemeenten en woningcorporaties kunnen gemakkelijk en op één plek in contact komen met de inwoners. Steeds meer organisaties, gemeenten en inwoners gebruiken ons online community platform voor een meer betrokken buurt waarin mensen elkaar makkelijker vinden.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

Participatiegilde

Wil je als ambtenaar alles weten over burgerparticipatie?

Ben je ambtenaar en betrokken bij burgerparticipatie? Wil je daar alles over weten? En wil je ook genieten van een inspirerend live programma?

Het Participatie Gilde organiseert op 25 maart van 15 uur tot 17 uur een inspirerend live video programma rondom participatie.
We spreken met uiteenlopende gasten, deskundigen en bijzondere burgers over hun visie en ervaring met burgerparticipatie. Via deze link meld je kosteloos aan.

Wat is het Participatie Gilde?
Online communitybureau mijnbuurtje.nl, adviesbureau Ruimtemeesters, onderzoeksbureau Toponderzoek en participatiebureau Vifora zijn de grondleggers van het Participatie Gilde. Dit vakgenootschap van en voor beleidsambtenaren opereert vanuit een offline en online expertisenetwerk. Samen met alle gemeenten en betrokkenen vertaalt het Gilde een participatievisie concreet naar aanpak, uitvoering en resultaat.

Kennisdeling
Het Participatie Gilde zorgt ook voor kennisdeling tussen gemeenten over vraagstukken rondom burgerparticipatie. Het draagt daarmee bij aan de lerende en efficiënte overheid, door het delen van kennis, expertise en ervaringen. Immers, waarom zou je als gemeente zelf het wiel uitvinden, als je ervaringen en successen kunt delen met anderen?

Samen een participatievisie opstellen
We gaan met zoveel mogelijk gemeenten een participatievisie opstellen. Enerzijds gebruiken we daarbij elkaars kennis en kunde. Anderzijds verbinden we partijen met elkaar zodat er een netwerkorganisatie rondom participatie ontstaat. Ons doel is om in 2021 participatienota’s, best practices en artikelen te delen op een eigen online kennisplatform. Deze zijn bedoeld voor gemeenten, deskundigen en betrokkenen om kennis en ervaring op te doen en te delen. 

Inspirerend live event over participatie.
Ben je of word je betrokken bij burgerparticipatie? Wil je daar alles over weten? En wil je ook genieten van een inspirerend live programma? Dan zien we je graag op 25 maart!
Schrijf je nu gratis in.

Hieronder lees je meer over het Participatiegilde.

Participatie Gilde introduceert het Participatienetwerk voor gemeenten
Communitybureau mijnbuurtje.nl, adviesbureau Ruimtemeesters, onderzoeksbureau Toponderzoek en participatiebureau Vifora lanceren het Participatie Gilde. Het Participatie Gilde is een vakgenootschap, van en voor beleidsambtenaren en andere professionals, dat opereert vanuit een expertisenetwerk. Samen met de gemeente(n) en alle verdere betrokkenen, maakt het Gilde participatie concreet en succesvol, door vanuit visie de vertaling te maken naar aanpak, uitvoering en resultaat. Ook volledig online. En er is meer.

Uitvoeringspartner én Participatienetwerk
Het Participatie Gilde gaat verder dan het ondersteunen van gemeenten bij participatietrajecten. Het Gilde zet gezamenlijk in op kennisdeling tussen gemeenten met betrekking tot vraagstukken rondom (burger)participatie. Het Participatie Gilde draagt daarmee bij aan de lerende en efficiënte overheid, door het delen van kennis, expertise en ervaringen actief te organiseren. Waarom als gemeente zelf het wiel uitvinden? Waarom als gemeente niet de ervaringen en successen delen met andere gemeenten?

Onze gemeenschappelijke opzet is om samen met zoveel mogelijk gemeenten en betrokkenen een  ‘participatievisie’ op te gaan stellen. Enerzijds wordt daarbij gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Anderzijds worden partijen met elkaar verbonden waardoor er een netwerkorganisatie rondom participatie ontstaat. 

Het Participatie Gilde heeft als doel om in 2021 nota’s, best practices en artikelen te delen op het platform. Daarvoor gaat het Participatie Gilde zich actief en maximaal inspannen. De nota’s zijn bedoeld voor andere gemeenten, deskundigen en betrokkenen om kennis en ervaring op te doen of te delen. Gezamenlijk dragen we op deze manier bij aan het ontstaan, vergroten en vindbaar maken van participatienota’s en het verbinden van gemeenten.

Meer weten of meedoen? Live Participatie Gilde event op 25  maart 2021
Het Participatie Gilde organiseert op 25 maart, van 15 uur tot 17 uur een online inspirerend live video-participatieprogramma. We gaan met uiteenlopende gasten, deskundigen en burgers in gesprek over hun en onze visie en ervaring met participatie. Via deze link meld je kosteloos aan en vind je alle verdere informatie die u nodig hebt. Wij komen graag in contact met gemeenten die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten of willen bijdragen aan het event. 

Meld je nu aan.

Over het Participatie Gilde
Het Participatie Gilde richt zich als vakgenootschap op het succesvoller willen maken van publieke organisaties en samenwerkingsverbanden door burgers en belanghebbende partijen te laten participeren. Het is een initiatief van vier partijen (mijnbuurtje.nlRuimtemeesters, Toponderzoek  Vifora) die elk hun eigen kennis en kunde hebben op het gebied van participatie. Zij zijn dan ook de motor achter het Participatie Gilde. Uiteraard spelen deze vier partijen ook afzonderlijk in de realisatie van al uw participatie-initiatieven graag een rol.

Wil je meer informatie of heeft u vragen, neem contact met ons op via contact@participatiegilde.com

SAMEN MAKEN WE ONZE LEEFOMGEVING

Kerstwens mijnbuurtje.nl 2020

Onze kerstwens voor jou!

Net zoals voor jou was 2020 voor ons een jaar, dat je niet snel vergeet. De plotse onzekerheid over alles, de lockdowns: het rekte onze flexibiliteit en creativiteit ver op. Het voelde als de ultieme krachtproef! Kunnen wij juist nu, met al onze idealen, onze offline buurtverbinders en online platform écht iets betekenen?

Het antwoord kwam al snel. Veel gemeenten werden dit jaar onze klant. We namen extra mensen aan om nieuwe buurtverbinders te trainen. De kers op de taart was de Nieuwsuur reportage van afgelopen dinsdag, over hoe mensen hulp vinden als ze in quarantaine moeten. Hierin vertelden de gemeenten Alphen Chaam en Brielle hoe zij ervoor zorgden, dat hun inwoners elkaar kunnen vinden als het nodig is. Beiden werken al jaren met onze buurtverbindersaanpak en online buurtplatform. Ze zien hun investering in betrokken buurten beloond. Met één online plek waar inwoners alles in de buurt en vooral elkaar vinden. Zodat je vrienden hebt, vóórdat ze nodig zijn.

We wensen jou een gezond 2021 vol mooie ontmoetingen!

Wisseling van de wacht

Workshop activiteiten module - mijnbuurtje.nl

Hoe zorg je voor succesvolle participatie én direct minder eenzaamheid?

Hoe zorg je voor succesvolle participatie én direct minder eenzaamheid?

“Waarom verspillen gemeenten nog langer geld aan speciale sites alleen voor participatieprojecten? Terwijl je die investering daarnaast ook kunt benutten voor meer verbinding, minder eenzaamheid en meer betrokken inwonerscommunities?”

Hanneke van Stokkom is adviseur bij mijnbuurtje.nl en coachte al vele gemeenten bij succesvolle bewonersparticipatie. “In gemeenten die onze communityplatformen gebruiken zie ik dat veel meer mensen meedoen aan participatietrajecten dan bij een aparte participatiewebsite. Logisch, want je bereikt zo ook mensen die normaal niet naar een voorlichtingsavond of participatiewebsite gaan.

Op ons buurtplatform kan iedereen met de speciale participatie-module meedenken over kwesties die spelen in een wijk. Hierdoor bereik je niet alleen de mensen die altijd al actief zijn, maar ook een grote groep andere inwoners die betrokken zijn bij hun buurt. De nieuwe omgevingswet komt er aan, evenals de energietransitie. Grote opgaven waarbij participatie met de inwoners voor elke gemeente verplicht is. Inwoners moeten kunnen meedenken over de besluitvorming.
Op de platformen van mijnbuurtje.nl zijn al die inwoners te vinden en te bereiken. Ze delen hier al buurtnieuws, foto’s, activiteiten, vraag en aanbod, nieuwe initiatieven en verhalen. Dit leidt tot veel meer verbondenheid in de wijk.

Heb je nog geen communityplatform? Dan is nu het moment om ermee te starten! Met de participatiemodule van mijnbuurtje.nl zet je de eerste stap naar een brede inwonerscommunity. Je participatiebudget en inspanningen zorgen niet alleen voor een succesvol traject, maar dragen  ook bij aan de bestrijding van armoede en eenzaamheid en het inzetten van meer vrijwilligers.

Hanneke zou het liefst tegen elke beleidsmedewerker van de gemeente willen zeggen: “Zoek niet langer! De grote maatschappelijke impact van mijnbuurtje.nl is wetenschappelijk bewezen en steeds meer gemeenten gaan ermee aan de slag. Door te investeren in een duurzame aanpak krijg je één instrument voor alle gemeenteprojecten, bereik je de meeste inwoners én draag je bij aan eenzaamheidsbestrijding en meer verbinding in de buurt.”

Ze vertelt je er graag meer over. Je kunt haar hier bereiken. Meer weten over de mijnbuurtje aanpak en de participatiemodule? Hier vind je meer informatie.

Een inspirerende buurtverbindersdag

Wat een geweldige buurtverbindersdag hadden we weer! Zaterdag 21 november deden buurtverbinders uit het hele land mee aan een feestelijke online meeting. Na afloop kregen we veel enthousiaste reacties.

Wat zijn buurtverbinders? 

Binnen de aanpak van mijnbuurtje.nl werken we met actieve inwoners die op hun eigen platform zichtbaar maken wat er in de buurt allemaal gebeurt. Samen werken zij aan een betrokken buurt. Gemeenten hebben hierdoor een effectief kanaal om inwoners te bereiken. Van groot belang voor samenwerking bij allerlei vraagstukken en taken waar de gemeente voor staat. De buurtverbinders krijgen een opleiding van mijnbuurtje.nl.

Verbinden staat bij ons centraal. 

Voor de buurtverbinders organiseren we twee keer per jaar een speciale buurtverbindersdag, normaal gesproken live op een mooie locatie in het land. Zaterdag was er vanwege corona een interactieve online meeting, waarin veel mooie verhalen en ervaringen werden uitgewisseld. Ook deelden we onze kennis in verschillende workshops, zoals ‘Content in coronatijd’, ‘Samenwerken met de gemeente’ en ‘Hoe schrijf je een mooi verhaal’. Zo laten we zien dat verbinden ook bij onszelf voorop staat.

Feestje

Elke keer maken we van de buurtverbindersdag weer een echt feest met slingers en cadeautjes. Want de buurtverbinders zijn ontzettend belangrijk. Zij zorgen immers voor de verbinding door alles wat er in een gemeenschap leeft en gebeurt zichtbaar en toegankelijk te maken. Zo kan iedereen genieten van alles wat de eigen buurt biedt. En daar doen we het voor: samen maken we een betrokken buurt! 

Teddybeer voor het raam tijdens Coronacrisi

Kansen tijdens de Coronacrisis

“Overal zie ik prachtige initiatieven ontstaan”, zegt de wethouder die ik aan de lijn heb. “Deze Coronacrisis is echt dé tijd om de kracht bij de inwoners te laten, je ziet wat voor moois er ontstaat!”. We zijn in gesprek over waarom het juist nu van belang is te investeren in een duurzame communicatie oplossing voor de hele gemeenschap. “Maar is er een overzicht van alle initiatieven?”, vraag ik hem. Het is even stil aan de andere kant van de lijn. “Maar alles staat toch op Facebook?”, krijg ik dan als antwoord. Tja.

Facebook

Waar de wethouder in eerste instantie aan voorbij gaat is het feit dat Facebook bepaalt of en wie welke content te zien krijgt. Het overzicht van berichten is bij iedere gebruiker anders. En berichten die je onder de aandacht wilt brengen of houden verdwijnen in de bulk van berichten die voorbijkomen. Facebook is handig als extra promotiekanaal, maar zou nooit je belangrijkste instrument mogen zijn als het gaat om buurtcommunicatie.

1 ingang waardoor iedereen alles kan vinden

Het kwartje valt. “Een ingang waarop iedereen alles gerubriceerd kan vinden, dat zou handig zijn!” Ik bevestig dat. Op plaatsen waar we al actief zijn zien we dat inwoners elkaar ook weer op nieuwe ideeën brengen doordat ze inzicht hebben in alle initiatieven die ontstaan. Dat inwoners uit alle delen van de bevolking bereikt worden. Maar ook dat ondernemers op de plek waar hun inwoners bij elkaar komen, namelijk het buurtplatform, kunnen laten zien wat ze te bieden hebben in deze moeilijke tijden.

Nieuwe omgevingswet en energietransitie

Ik vraag of er al gewerkt wordt aan een plan voor de nieuwe omgevingswet en de energietransitie? De wethouder bevestigt dat: “Er wordt een plan gemaakt hoe we inwoners kunnen gaan betrekken”. “Mooi”, zeg ik. “Maar wat zou het in de toekomst voor de gemeente betekenen als ze daar niet apart voor te hoeven investeren, maar gebruik kunnen maken van een bestaande inwonerscommunity?” De wethouder antwoordt dat dit natuurlijk het meest ideale scenario zou zijn.

Goud

“U heeft nu goud in handen”, vertel ik hem. “Als alle inwoners die nu bezig zijn met al die mooie initiatieven rondom Corona elkaar vinden op een inwonersplatform wat juist nu wordt ingezet, dan is er straks een ideale inwonerscommunity die ingezet kan worden bij de vraagstukken waar de gemeente voor staat. Er hoeft dan niets “opgetuigd” te worden als het gaat over inwonersparticipatie, het is er dan immers al.”

Buurtverbinders

“Maar jullie werken toch altijd samen met buurtverbinders?”, vraagt de wethouder.” Dat klopt. Dat doen we ook juist nu. De laatste weken ontdekten we juist in deze tijd erg makkelijk inwoners vinden die mee willen helpen aan het opzetten van een platform. Ze krijgen een online training van ons en we spreken af dat we na de Coronacrisis alsnog een inwonersavond houden waar iedereen welkom is. Om te borgen dat alles wat nu gebeurt toegankelijk en zichtbaar is voor iedereen, zetten we versnel het platform in. We passen het proces dus gewoon een beetje aan.

Aan de slag?

De afgelopen twee weken deden we dit al voor zes gemeenten. De wethouder is overtuigd, hij gaat met zijn collega’s in gesprek om te zorgen dat we kunnen starten. Wil ook jij juist nu gebruik maken van het goud wat er is? Neem dan contact met ons op, we helpen je snel verder!