Durf te springen

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #1

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt misschien spannend om echt contact met inwoners te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl maakte een top-tien.

Op 1: Heb en toon lef, durf je nek uit te steken

Als ambtenaar werk je in een organisatie met veel wet- en regelgeving. Daar heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Toch is er ook binnen die wetten ruimte om out of the box te denken. Door niet te blijven nadenken maar gewoon eens in het diepe te springen, bereik je vaak meer. Zo kan er echt iets veranderen. Als jij je kwetsbaar durft op te stellen, word je een voorbeeld voor je collega’s. Experimenteer eens. Anders gebeurt er nooit wat.

Besef dat jij een proces kunt maken of breken. Door te laten zien dat jij echt ergens voor gaat, enthousiasmeer je collega’s én inwoners om ook een verschil te maken!

Succesfactor positief gesprek

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #5

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt misschien spannend om echt contact met inwoners te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl maakte een top-tien.

Op 5: Voer een positief gesprek en zorg dat je over de juiste dingen praat. Spreek uit wat gezegd moet worden

In het kader van een goede participatie is het voeren van echte gesprekken met inwoners steeds belangrijker geworden. Het kan gebeuren dat er oud zeer is wat eerst benoemd moet worden. Als je dat geen tijd en ruimte geeft, zal het gesprek nooit goed lopen. Wanneer inwoners in het verleden bijvoorbeeld bij een project werden betrokken en vervolgens niets meer hoorden, kan dat nog steeds knagen. Bovendien zit dat een vertrouwensrelatie in de weg. Zorg dat je daarop bent voorbereid en benoem de kwestie in het gesprek. Maak duidelijk dat we dat zo niet meer gaan doen en verleg je focus daarna naar de toekomst: ‘Is alles nu uitgesproken? Dan wil ik heel graag horen wat al wel goed gaat. Waarvan willen jullie meer?‘ Vermijd een klaagzang en maak desnoods een aparte afspraak om het specifiek over een oude kwestie te hebben.

Congres - Gemeente van de toekomst

Uniek congres: gouden lessen voor de toekomst

Loopt jouw hoofd ook wel eens over van alle thema’s die spelen in jouw gemeente? Bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, de energietransitie, de nieuwe omgevingswet, participatie, armoede en de sociale kaart?

De juiste oplossing vinden is niet altijd makkelijk, zorgen dat je domeinoverstijgend samenwerkt ook niet. Het behalen van je doelen kan daardoor best lastig zijn.

Bij meer dan 70 gemeenten levert mijnbuurtje.nl in de praktijk bewezen oplossingen die écht werken en zorgen dat jouw doelstellingen bereikt worden. Dit doen we al tien jaar en daarom is het tijd voor een feestje! Al onze kennis en ervaring van tien jaar buurtverbinding bundelen we speciaal voor jou in een wervelend online congres: Gouden lessen voor de gemeente van de toekomst!

Dit vindt plaats op donderdag 14 oktober van 09.30 tot 12.30 uur. Daar hoor je van onze gemeentelijke klanten binnen het sociaal en fysiek domein en van onze buurtverbinders over concrete oplossingen en ervaringen voor de uitdagingen van deze tijd.

We zien er naar uit om ons feest samen met jou te vieren!

Wil je meer weten over het programma? bekijk dan deze pagina.

Hoogwater: hoe communiceer je dan snel met je inwoners?

De afgelopen hoogwater-crisis was heftig. Met name in Limburg en de gebieden verderop langs de Maas en Waal hadden te maken met overstromingen en snel wassend water. Inwoners werden erdoor overvallen en zochten hulp. Hoe fijn is het dan als je als gemeente snel kunt schakelen, mensen makkelijk bereikt en een vlotte communicatie op gang brengt.

Het mijnbuurtje buurtplatform Maasburen.nl, actief in Middelaar, Mook, Molenhoek en Plasmolen, vormde vanaf 15 juli de schakel tussen gemeente en inwoners. Iedereen was daardoor snel en goed geïnformeerd en waar nodig gerustgesteld. Ook vragen werden snel en vlot beantwoord. 

Updates, filmpje en vragen
Vanaf het moment dat het water omhoog kwam werd een bericht op Maasburen.nl geplaatst De gemeente voegde voortdurend nieuwe updates toe, zoals wanneer de hoogste waterstand werd verwacht. De buurtverbinders (beheerders) van MaasBuren deelden belangrijke informatie ook via Facebook, Twitter en de buurtpreventie app. Zij hadden zelf via Whatsapp contact met de communicatie adviseur van de gemeente, zodat zaken over en weer snel afgestemd konden worden. De buurtverbinders zorgden op het platform voor filmpjes en foto’s van plekken waar ze zelf niet mochten komen. Zo konden inwoners toch even een kijkje nemen bij de rivier.

Toegevoegde waarde
Aan de vele reacties van mensen uit de vier dorpen langs de Maas is te zien dat er geen paniek ontstond. Ze waren blij met de informatie over het hoge water. Een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van het buurtplatform bij crisiscommunicatie!

Door inwoners van informatie te voorzien op een plek waar ze toch al vaak komen, word je als gemeente niet platgebeld, maar kun je elkaar snel vinden en informatie snel en effectief delen. 

Bij mijnbuurtje.nl hebben we een wetenschappelijk bewezen werkwijze ontwikkeld met buurtplatforms en getrainde buurtverbinders. Meer weten over onze aanpak? 

Bel ons op 024 – 2022 265 of kijk op mijnbuurtje.nl/contact

Ben jij al voorbereid op een crisis?

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #6

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt misschien spannend om echt contact met inwoners te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl maakte een top-tien.

Op 6: Geef ruimte aan inwoners

Als je echt wilt dat inwoners mee gaan doen, zul je hen ook de tijd en ruimte voor hun inbreng moeten geven. Biedt een participatieproject daarom niet aan als het al bijna klaar is, maar betrek de inwoners er juist in een vroegtijdig stadium al bij. Zo krijgen ze de tijd om erover na te denken.

Plannen kunnen emoties oproepen bij inwoners. Je hebt het immers over hun eigen leefruimte, hun directe woonomgeving. Ben je daar bewust van. Begin daarom in een vroegtijdig stadium met informeren zodat zij de kans krijgen hun gedachten rustig te vormen. Betrek inwoners zo vroeg mogelijk, ook al is nog niet alles duidelijk. Door daar open over te zijn, zorg je dat je geen verkeerde verwachtingen schept. Geef inwoners de kans zich te verdiepen in het project en vraag pas daarna om reacties en ideeën. En misschien komen zij dan wel met geheel nieuwe invalshoeken.

Ben helder over de wettelijke kaders maar ook over de ruimte die daarbinnen is. Wat zijn precies de wettelijk verplichtingen en wat zijn de bestuurlijke wensen die ook ruimte bieden voor andere oplossingen? Communiceer daar eerlijk en transparant over en luister naar de inbreng. Wat geven inwoners aan als hun wensen en behoeften? Kun je daar zonder te oordelen tijd en aandacht aan geven? Zoja, dan schep je de voorwaarden voor échte participatie. 

Oranje Fonds Groeiprogramma certificaat mijnbuurtje.nl

Koninklijk groeicertificaat voor mijnbuurtje.nl

Gisteren, woensdag 30 juni, ontving mijnbuurtje.nl van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima het groeicertificaat van het Oranje Fonds Groeiprogramma! We doorliepen succesvol een intensief 3-jarig leerprogramma waarin onze onderneming is gegroeid in schaalgrootte, professionaliteit en maatschappelijke impact.

Mede door dit groeiprogramma is het aantal mensen dat meedoet met mijnbuurtje.nl verdubbeld. Op de feestelijke uitreiking waarbij mijnbuurtje.nl-oprichters Hanneke en Eric aanwezig waren, werd onder andere gesproken over het zelfstandig worden van je onderneming en het durven loslaten van taken. In een persoonlijk gesprek met Koning Willem Alexander ging Eric hierover nog op door: “Een bijzondere ervaring. We hadden het over het vertrouwen in en het overdragen van zaken op je collega’s. Ook dat is groeien.”

Doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een sociale doelstelling en het het vergroten van het maatschappelijk effect van dit initiatief. Hiervoor krijgen de deelnemers diverse workshops, trainingen en bijeenkomsten. Zo wordt niet alleen hun kennis en expertise vergroot, maar ook hun netwerk fors uitgebreid. Daarvoor wordt ruime financiering beschikbaar gesteld.

Deelnemers aan het Oranje Fonds Groeiprogramma zijn initiatiefnemers die:

 • een urgent of relevant sociaal-maatschappelijk vraagstuk aanpakken
 • een uniek opschaalbaar concept hanteren dat in een duidelijke behoefte voorziet
 • ondernemend willen opereren
 • intrinsiek gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen en meer impact na te willen streven
 • toegang hebben tot/draagvlak hebben onder de achterban

Wat ontvingen de deelnemers?

 • Structuur
 • Ontwikkelruimte (financiering)
 • Mogelijkheden om te werken aan het vergroten van professionele vaardigheden en competenties
 • Leren van elkaar tijdens uitwisselingsbijeenkomsten
 • Toegang tot netwerk van ervaringsdeskundigen en experts
 • Follow-up mogelijkheden bij positieve resultaten

Mooie resultaten

We willen graag onze impact meten. Daarom onderzocht Impact Centre Erasmus (ICE) in opdracht van het Oranje Fonds de sociale impact van Groeiprogramma-deelnemer mijnbuurtje.nl op wijken en buurten in ons land. Gebruikers van de online platforms van mijnbuurtje.nl hebben gemiddeld 60% meer ontmoetingen in hun eigen buurt. Ieder jaar leren mensen via de platforms zo’n 22 nieuwe buurtgenoten kennen. Ze voelen zich verbonden met hun buurt of wijk en zijn betrokken bij activiteiten. Bijna de helft onderneemt regelmatig activiteiten die ze tegenkomen via mijnbuurtje.nl.

Copyright Oranje Fonds/Marco de Swart

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #8

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar bij haar participatieprojecten. De kennis en ervaring die we opdeden in honderden workshops delen we graag. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt namelijk om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt al snel als een spagaat als je de kaders van de gemeentelijke organisatie even moet loslaten om echt contact te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl stelde een top-tien samen van deze randvoorwaarden. 

Op nummer 8:  Durf te experimenteren, spring in het diepe en ga dingen uitproberen. 
Heb en toon lef, durf je nek uit te steken. Besef dat jij een proces kunt maken of breken. Door te laten zien dat jij echt ergens voor gaat, enthousiasmeer je inwoners om ook een verschil te maken.

Plannen maak je doorgaans vóór inwoners, doe dat dan niet vanachter je bureau, maar maak het beleid mét de inwoners. Laat ze meepraten en meedenken. Begin klein en sluit aan bij wat er al is. Zoek mensen met dezelfde interesse en behoeften, gelijke zielen die zich misschien al bezighouden met jouw onderwerp en leg contact met ze. Bouw het van daaruit op. Zo maak je gebruik van de bronnen die al in een buurt of gemeente aanwezig zijn en sluit je aan bij de praktijk. Breng deze mensen met elkaar in contact en ga samen in gesprek. Dan hoor je wat er wérkelijk speelt en waar de behoeften écht liggen. Je zult zien: het is uiteindelijk een stuk makkelijker dan in je eentje het wiel uitvinden. Bovendien krijg je de inwoners op deze manier wel méé. 

Heb dus lef, begin gewoon, al is het maar klein. Vanuit deze samenwerking werk je de plannen verder uit.

Als je andere dingen doet, krijg je ook andere dingen voor elkaar.

Download hier het ebook ‘Succesvol samenwerken met inwoners

De allerbelangrijkste vraag over armoedebestrijding (en het antwoord!)

We vroegen 200 professionals naar de belangrijkste vraag over armoedebestrijding. Met stip op no. 1:  Hoe bereik je inwoners?  Hoe bereik je ‘armen’ en ‘minima?

Stop met etiketjes plakken.
Mensen gaan zich hiernaar gedragen en dat is juist niet wat je wilt. In de psychologie noemen we dit de Self fulfilling prophecy. Wanneer er een aanname over voorspelling over iemand gedaan wordt, of over jezelf, leidt dit direct of indirect tot het uitkomen van die voorspelling. Een bekend voorbeeld hiervan is een leraar die lage verwachtingen heeft over de prestaties van een van de leerlingen. Onderzoek laat keer op keer zien dat die lage verwachtingen ook leiden tot lagere prestaties, terwijl als er vertrouwen en hoge verwachtingen zijn, hetzelfde kind beter presteert. Dit geldt ook voor inwoners. Iedereen kan iets bijdragen, belangrijk dus om mensen ook zo te benaderen: ‘wat kun jij brengen?’.

Kom achter je bureau vandaan en ga de buurt in
Door daar te zijn waar inwoners zijn, bouw je aan relaties en vertrouwen. Dit kan via een gebiedsregisseur of opbouwwerker met een langdurige aanstelling, maar ook door een team betrokken inwoners als buurtverbinder op te leiden. Doordat je contacten hebt met inwoners weet je wat er speelt, wat er gebeurt en wie er wonen. Als je in gesprek gaat met de mensen kom je er achter wie ze zijn. Doordat je er al bent, creëer je een situatie waarbij je iets kunt betekenen al voordat er problemen zijn. Daarnaast kun je ook snel schakelen als je ergens tegenaan loopt. 

Ook is het belangrijk om zowel ervaringsverhalen als beschikbare regelingen te delen op een online plek waar de inwoners toch al komen, bijvoorbeeld op een online buurtplatform. Doordat je communiceert op een plek waar mensen al zijn, zorg je voor een laagdrempelige toegang. Hierdoor creëer je een breder bereik van de verhalen en het aanbod. Het delen van verhalen draagt bij aan de relaties en het vertrouwen, het geeft een gezicht aan jou als professional en aan de organisatie, waardoor toekomstig contact laagdrempeliger is. 

Zorg dat iedereen in de buurt elkaar kan vinden op interesse en kwaliteiten.
Zorg dat iedereen in de buurt elkaar kan vinden op interesse en kwaliteiten. En dat mensen samen leuke dingen gaan doen. Deel inspirerende verhalen via lokale krant en het online communityplatform. Bijvoorbeeld over die buurtmoestuin waar inwoners actief zijn en eten verbouwen. Waar je als professional in contact komt met je doelgroep, die dan naar jou toekomt in plaats van jij naar hen! Op deze manier speel je in op wat mensen goed kunnen, beweeg je mee met de energie van de inwoners en kunnen dingen gaan groeien. 

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #9

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar bij haar participatieprojecten. De kennis en ervaring die we opdeden in honderden workshops delen we graag. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt namelijk om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt al snel als een spagaat als je de kaders van de gemeentelijke organisatie even moet loslaten om echt contact te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl stelde een top-tien samen van deze randvoorwaarden. 

Op nummer 9: Zie de inwoner als samenwerkingspartner en ga uit van gelijkwaardigheid. Doe het samen.
Nummer 9: ‘samenwerken vanuit gelijkwaardigheid’. Door naast elkaar te gaan staan in plaats van tegenover elkaar, maak je van onderwerpen een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij ook de inwoner eigenaarschap kan gaan voelen. Een goede relatie is daarvoor essentieel. Maar hoe bouw je die op? 

‘Maak vrienden voordat je ze nodig hebt.’ Net als bij een vriendschap moet je investeren in elkaar, toon interesse, zoek een gemene deler en zorg dat je je persoonlijk betrokken voelt. Daarvoor is een open houding nodig zonder geheime agenda. Neem de ander serieus. Bedenk wat je te bieden hebt, hoe je elkaar kunt helpen en versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van informatie over ontwikkelingen, kennis en toegangswegen delen en inwoners koppelen aan anderen. Laat zien dat ze invloed kunnen uitoefenen en koppel terug wat er is bereikt.

Zorg dat je elkaar kent. Pas als je in verbinding bent met inwoners is een echt goede samenwerking mogelijk.

Download hier het ebook ‘Succesvol samenwerken met inwoners


Wintersessions voor buurtverbinders

Dat was weer een geweldig leuke wintersession met onze buurtverbinders! Gisteravond kregen de deelnemers in een online meeting over content tips en tricks voor een verrassend en actueel buurtplatform. Want hoe zorg je ervoor dat het platform niet alleen draait, maar ook nog eens goed gevuld blijft? Er werden ervaringen uitgewisseld en er ontstonden nieuwe ideeën. Na afloop kon iedereen met concrete plannen aan de slag.

Buurtverbinders, wie zijn dat?
De aanpak van mijnbuurtje.nl bestaat uit een online platform en een hechte en actieve community. Daarvoor zijn enthousiaste buurtbewoners nodig die laten zien wat er in hun buurt allemaal gebeurt. mijnbuurtje.nl leidt deze buurtverbinders op en ondersteunt ze met kennis, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen. Zo zijn er jaarlijks buurtverbindersdagen en verschillende zomer- en wintersessions. Ook online.

Het buurtplatform
Door de online én offline actieve buurtverbinders leren steeds meer mensen elkaar kennen en ontstaan nieuwe samenwerkingen. Maatschappelijke initiatieven worden zichtbaar en door meer mensen benut. Gemeenten en woningcorporaties kunnen gemakkelijk en op één plek in contact komen met de inwoners. Steeds meer organisaties, gemeenten en inwoners gebruiken ons online community platform voor een meer betrokken buurt waarin mensen elkaar makkelijker vinden.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.