Sociale Kaart mijnbuurtje.nl nu ook in Ridderkerk

Er is ontzettend veel in Ridderkerk, maar inwoners weten niet precies wát allemaal. Informatie is versnipperd, moeilijk vindbaar en klopt vaak niet. Wethouder Marten Japenga wil dat inwoners en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden: “Professionele en ook informele hulp moet snel op te zoeken zijn en de informatie hierover moet ten allen tijde kloppen. Daarom kozen wij voor de sociale kaart van mijnbuurtje.nl.” De implementatie start binnenkort.

De sociale kaart oplossing van mijnbuurtje.nl gebruikt bestaande lokale gegevens om snel van start te gaan. Je kunt het systeem naar je eigen voorkeuren inrichten. Via allerlei slimme technieken zorgen we dat de informatie voortdurend gevalideerd en gecontroleerd wordt. Na de opzet is de sociale kaart flexibel uitbreidbaar met modules voor informele zorg, bewonersparticipatie, smoelenboek professionals of agenda. Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Betrokken buurten en actieve gemeenschappen

Mijnbuurtje.nl biedt een stapsgewijze aanpak voor het ontwikkelen van actieve betrokken buurten waar mensen elkaar beter en meer kunnen vinden. Hierin spelen actieve inwoners als buurtverbinder een essentiële rol. Ondersteund door lokale professionals maken zij alle mooie en nuttige dingen in de buurt zichtbaar, verbinden buurtbewoners en organisaties en zorgen voor een aantrekkelijk online platform. Met de betrokken buurten en het inwonersplatform met sociale kaart die zo ontstaan, wordt het voor de gemeente makkelijker om om te gaan met opgaven als eenzaamheid, armoede, individualisering en vergrijzing. Ook veranderingen als de nieuwe omgevingswet, de bijbehorende burgerparticipatie, wijkgericht werken en de energietransitie zijn dan makkelijker te implementeren.

Sociale kaart

Samen met (Puur)Papendrecht bij Ondernemend Nederland

Samen sta je sterk. Ook voor gemeentes wordt het steeds belangrijker samen te werken met inwoners en organisaties. Hiervoor moet een community worden gecreëerd. Veel gemeenten zetten de platformen van mijnbuurtje.nl in als on- en offline community om mensen met elkaar te verbinden. Dit zorgt voor blije bewoners, maar biedt ook de gemeente zelf voordelen.

Ondernemend Nederland gaat heel Nederland door op zoek naar de mooiste verhalen en interessantste ontwikkelingen. Samen met Puur Papendrecht heeft Ondernemend Nederland dit filmpje van ons gemaakt.

Wil je ook meer betrokkenheid en verbinding in je gemeente? Meld je dan hier aan en ontvang meteen ons gratis e-book, met de belangrijkste succesfactoren in de communicatie en samenwerking met inwoners.

MijnBuurtje in de media!

We hebben de laatste weken niet te klagen over media aandacht. Naast een paginagroot artikel in de Telegraaf van vrijdag 3 maart, waar ook buurtverbinders van www.buurtkiep.nl aan het woord kwamen , zijn we ook geïnterviewd door BRN Nieuwsradio. Superleuk!

Heb je het gemist en wil je het artikel teruglezen of de uitzending beluisteren? Dat kan.

 

Radboud Universiteit: gebruik van online platform mijnbuurtje.nl zorgt voor meer contact in de wijk

Gebruik van online buurtplatform mijnbuurtje.nl leidt tot meer onderling contact en draagt bij aan het leren kennen van meer nieuwe bewoners. Dit wordt nog meer versterkt als dit gekoppeld wordt met offline informatiekanalen als een wijkkrant.

Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Socioloog Vera Gijsbers en Carlijn Cretier, student Sociologie onderzochten in het eerste halfjaar van 2016 de invloed van informatiekanalen De Wijkkrant en online buurtplatform Dewijkwebsite.nl op de binding tussen wijkbewoners en hun woonbeleving. Het onderzoek vond plaats in de gemêleerde Nijmeegse wijk Hengstdal die al langere tijd beschikt over het mijnbuurtje platform alsook offline informatievoorzieningen.

Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe wijkbewoners verbonden raken en hoe ieder plezierig kan leven. Onderzocht werd of wijkbewoners door lokale informatiekanalen (zoals de wijkkrant en/of het mijnbuurtje platform) te gebruiken meer contact hebben met andere wijkbewoners. Daarnaast onderzochten ze of wijkbewoners gelukkiger en tevredener in hun leven staan. De verwachting was dat informatie over de wijk en haar bewoners door middel van de lokale informatiekanalen met wijkbewoners wordt gedeeld en contacten tussen bewoners mogelijk maken. Via een enquête in Hengstdal onderzochten ze of deze verwachtingen kloppen. De mate van verbondenheid is onderzocht door te kijken naar de persoonlijke contacten die wijkbewoners met andere wijkbewoners hebben. Ook zijn de digitale contacten tussen wijkbewoners onderzocht bijvoorbeeld via Whatsapp of e-mail en is er gekeken hoeveel nieuwe wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Lokale informatiekanalen

Lokale informatiekanalen bestaan uit analoge en in digitale informatiekanalen. Voorbeelden van analoge informatiekanalen zijn prik/aanplakborden en lokale huis aan huisbladen als de wijkkrant, de Brug en de Nijmegenaar. Digitale informatiekanalen zijn bijvoorbeeld het mijnbuurtje platform, buurtmail, Facebook en Twitter.

 

Resultaten
Onderstaande grafiek toont dat een gemiddelde wijkbewoner in Hengstdal meer contact heeft bij gebruik van online platform mijnbuurtje.nl en nóg meer als hij ook offline kanalen zoals een wijkkrant gebruikt.

Grafiek contact

Uit het onderzoek blijkt dat lokale informatiekanalen bijdragen aan de contacten tussen wijkbewoners. Hoe vaker je als bewoner lokale analoge informatiekanalen gebruikt, hoe meer je persoonlijk en digitaal contact met andere bewoners hebt. Als je lokale digitale informatiekanalen vaker gebruikt, heb je ook meer digitaal contact met andere bewoners en ontmoet je meer nieuwe bewoners. Daarnaast blijkt dat als je meerdere soorten lokale informatiekanalen gebruikt, je meer digitaal contact met andere bewoners hebt en je óók meer nieuwe wijkbewoners ontmoet, dan wanneer je maar één soort informatiekanaal gebruikt.

Meer verbinding
Er blijkt ook dat hoe meer je een lokaal informatiekanaal gebruikt, hoe meer samenhang en verbinding je voelt met je wijk en dan ook waarschijnlijk meer contact met andere bewoners hebt. Verder blijkt dat vrouwen meer profijt hebben van het gebruik van een analoog informatiekanaal voor het digitale contact met wijkbewoners dan mannen. En, last but not least, wijkbewoners in Hengstdal geven aan heel gelukkig en tevreden met hun leven zijn: ze geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,5.

Onderzoekcijfers Hengstdal

  • Gemêleerde na-oorlogse wijk in Nijmegen: 7.000 inwoners, 63% huurwoningen, 22% allochtoon, 17% ouderen, 13% jongeren. Er is een AZC in de wijk sinds 1995.
  • Beschikt meer dan drie jaar over platform mijnbuurtje.nl alsook offline informatievoorzieningen
  • 75 procent van de wijkbewoners is bekend is met het online platform van mijnbuurtje.nl
  • 72 procent van de wijkbewoners bezoekt het online buurtplatform
  • 65 procent gebruikt het platform gebruikt om op de hoogte te blijven van wijknieuws
  • 17 procent vraagt om hulp via het online platform
  • 17 procent biedt hulp via het online platform
  • 38 procent zoekt professionele diensten/producten via het online platform  
  • 58 procent gebruikt het online platform om de buurt te leren kennen
  • Bewoners noemen gemiddeld 26 voor- en/of achternamen van andere bewoners
  • Bewoners wonen gemiddeld al 20 jaar in de wijk
  • 90 procent van de wijkbewoners leest De Wijkkrant

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.