Burendagworkshop

Burendagworkshop: Leren om de pareltjes in je buurt optimaal te benutten

De buurt is een enorme verzameling van talenten, kennis, vaardigheden, plekjes, spullen en heel veel andere schatten. Als je die samen kunt gebruiken, hoe mooi zou dat zijn? Wat zou dat allemaal mogelijk maken? Inwoner Loes Wijffels volgde de Burendagworkshop van mijnbuurtje.nl en wil er meteen mee aan de slag!

“Ik zie dat het Oranjefonds en Douwe Egberts in samenwerking met Mijnbuurtje.nl een workshop aanbieden voor mensen die op Burendag iets gaan organiseren. Ik ben nieuwsgierig en meld me aan… 

Een paar weken later zit ik voor mijn laptop en ontmoet ik bij de Burendagworkshop online mensen uit Almere, Bennekom, een dorpje in Zeeland, Dronten en Nijmegen. Allemaal op zoek naar tips om een leuke Burendag te organiseren of om meer contact met en tussen hun buurtgenoten te stimuleren. Michelle, Martin en Laura van het Oranjefonds zijn erbij, evenals Jorie, Communitymanager en Lonneke, Trainer en Adviseur bij mijnbuurtje.nl. 

Tools voor meer betrokkenheid
Lonneke legt uit. Vandaag krijgen we ‘tools’ aangereikt voor een leukere en meer betrokken buurt. We vertellen elkaar onze motivatie om mee te doen aan deze workshop. Sommige deelnemers zijn net verhuisd en zoeken manieren om meer contacten te krijgen in hun wijk. Anderen houden al hun zoveelste burendag. Lonneke vraagt ons te delen wat ons aanspreekt in onze eigen buurt. Haar benadering gaat duidelijk uit van het positieve. Ik merk dat ik er vrolijk van word.

Schatten verzamelen
In het vervolg van de workshop leren we hoe we op een leuke manier met buurtgenoten in gesprek kunnen gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de talenten en mogelijkheden die er al zijn. We oefenen met de buurtschat-challenge: goede vragen stellen om deze ‘schatten’ uit de buurt te verzamelen, zoals ‘Wat kun jij goed met je handen?’ Ik vind het al meteen een erg leuk idee voor mijn Burendag. Lonneke legt uit hoe je de schatten kunt verzamelen door geeltjes op een groot bord te plakken.

Vervolgens zoeken we elk een voorwerp in huis dat voor ons ‘je welkom voelen’ symboliseert en leren we hoe je anderen betrekt en een waarderend gesprek voert. Ook krijgen we tips hoe om te gaan met een buur die niet direct wil meedoen. 

Tijdens de evaluatie vertellen we elkaar wat ons verraste, deze ochtend. Een vruchtbare workshop vol praktische en bruikbare tips, zoals de goede vragen stellen en nieuwe buurtgenoten een warm welkom bieden. En dat allemaal in zo’n positieve vibe dat ik meteen zin krijgt ermee aan de slag te gaan!”

Wil jij als gemeente of woningcorporatie ook je inwoners bewust maken van wat hun buurt allemaal te bieden heeft? Zodat ze elkaar en alles in buurt beter kunnen vinden? Boek dan deze leuke interactieve Burendagworkshop van mijnbuurtje.nl.

PuurPapendrecht - Leni

Leni van PuurPapendrecht: Elkaar kennen is meedoen

Een online community platform kan voor veel verandering zorgen. Zowel bij de inwoners en organisaties als bij de gemeente zelf. Mensen weten elkaar te vinden bij hulpvragen en initiatieven worden gemakkelijk gedeeld, op één plek staan alle organisaties bij elkaar en kunnen deelnemers aan activiteiten zich inschrijven.

Leni van Mourik werkt als initiatievenmakelaar bij het Team Programma & strategie van de gemeente Papendrecht en heeft al ruim vijf jaar ervaring met het samenwerken met inwoners in de rol van buurtverbinder die samen het mijnbuurtje communicatieplatform puurpapendrecht.nl bestieren. Ze hebben met elkaar maar ook als gemeente een grote ontwikkeling doorgemaakt in Papendrecht. 

In die vijf jaar is hard gewerkt en veel gebeurd: inwoners delen informatie en vinden elkaar via het platform.

Wat ziet Leni als het grootste verschil met de tijd vóór het platform? Welke mijlpalen waren er en welke belangrijke lessen leerde zij als ambtenaar over de rol van een online platform?

Buurtverbinders doen veel zelf
Leni: “Ik zit tussen de gemeente en het online platform in en heb ik het begin vooral de vrijwilligers ondersteund. Nu ben ik meer bezig met de sociale kaart, de vrijwilligersmodule en de inschrijfmodule. Doelstelling was vijf jaar geleden om onder de 33.000 inwoners van ons dorp – ja, Papendrecht is een dorp en zo voelt het ook – vooral alle kennis, hulp en spullen die er zijn te delen. Het budget komt uit de WMO. De lancering was direct een hoogtepunt. Er meldden zich na de eerste bijeenkomst al meteen 8 vrijwilligers aan. Deze buurtverbinders doen heel veel zelf en zijn trots op het effect dat hun werk heeft. Ze hebben zelf ook meer sociale contacten gekregen. Een van hen kreeg zelfs een leuke baan door dit vrijwilligerswerk voor de buurt.”

Meer samenwerking en meer contacten
“De drempel om mee te doen moet zo laag mogelijk zijn. Jongeren worden via Instagram betrokken bij puurpapendrecht.nl. Ik ken inmiddels  jongeren die ouderen gingen helpen met boodschappen doen en daarna zijn blijven mantelzorgen. De ledenaantallen bij de sportverenigingen stijgen en de inwoners leren steeds meer mensen kennen, waardoor ze meer zijn gaan meedoen. Inmiddels zijn 1.500 mensen ingeschreven en hebben we al bijna 30.000 unieke bezoekers op het platform. In de sociale kaart staan meer dan 500 organisaties. 

Er zijn veel mooie initiatieven die op puurpapendrecht.nl worden gedeeld zoals de buurtmoestuin, buurtgezinnen en koffie uurtjes. Ook de kerken willen nu het platform meer gaan gebruiken. Die zien dat ouderen hier veel komen. De drempel is laag en hun digitale vaardigheden worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met bijeenkomsten in de bibliotheek. We zorgen dat we daar dan zelf ook altijd bij zijn. Binnenkort gaan we verenigingen en scholen bezoeken en uitleggen hoe je je kunt inschrijven op het platform. Ik zie veel meer samenwerking tussen inwoners, gemeente en welzijnsinstellingen.”

Doe het samen en doe mee
“Voor de gemeente valt er nog wel wat te leren. Dat inwoners zelf aan de slag gaan is nieuw voor veel ambtenaren. Communicatiemedewerkers zijn vooral gewend te zenden en bij het maken van beleid wordt vaak vergeten om aan inwoners tips en ideeën te vragen, terwijl dat juist tot iets heel moois kan leiden. Ook moeten grote organisaties vaak wennen aan het feit dat ze zelf kunnen communiceren met inwoners door het plaatsen van berichten op het platform.”

Kijk over je eigen grenzen
“Ik raad gemeenten aan om vanaf het begin met meer partijen om te tafel te gaan zitten en het samen te doen. Het is een goedkope oplossing voor een heleboel vraagstukken. Dat verkoopt! Geef intern presentaties over het inschrijven op het platform en stimuleer dat collega’s meekijken op het platform. Leer ze de handige tools als een poll en de participatiemodule te gebruiken. Kijk over de grenzen van je eigen gedoe want door deze aanpak leren steeds meer mensen elkaar kennen, bieden elkaar hulp en weten wat er om hen heen gebeurt.”

Ook zo’n mooi buurtplatform in jouw gemeente?

Het werken met een online dorpsplatform is dus lonend voor zowel inwoners als organisaties en gemeente. Het leidt tot meer contacten waardoor mensen elkaar eerder gaan helpen. De gemeente kan haar voordeel doen met een goedkoper middel om haar inwoners te bereiken en dat veel effectiever werkt.

Meer weten over hoe je met de mijnbuurtje aanpak zorgt voor meer geluk onder de inwoners en een prettiger samenwerking? Begin dan meteen goed, neem contact met ons op of bestel hier ons gratis magazine.

Lisanne - SamenGorinchem

Lisanne van SamenGorinchem.nl: Een actuele en toegankelijke sociale kaart

Als gemeente heb je de opdracht een sociale kaart voor inwoners in te richten. Maar hoe krijg je die opgave eigenlijk voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat de informatie compleet is, makkelijk vindbaar is én up to date blijft?

Lisanne van Giessen werkt als beleidsmedewerker bij de Gemeente Gorinchem. Om alles wat er in Gorinchem is te benutten en te verbinden, heeft de gemeente samen met inwoners het mijnbuurtje online communityplatform samengorinchem.nl opgezet. Recent is daar de sociale kaart aan toegevoegd. Dit maakt het aanbod in Gorinchem zichtbaar én zorgt ervoor dat alle informatie voortdurend actueel is.

Overzichtelijk en interactief
Lisanne: “Een losse kaart mist een agenda en de mogelijkheid tot interactie. Met deze online mogelijkheid worden zorgvragen en gesteld en beantwoord, werven organisaties hun vrijwilligers en kan elke wijziging direct worden ingevoerd. Ook staat in de sociale kaart van mijnbuurtje.nl alles heel mooi gebundeld. Organisaties krijgen bovendien meer bekendheid, puur omdat het platform samengorinchem.nl gewoon heel goed loopt.”

Duidelijke kaders
“Ik kreeg er uren voor maar het project moest ook snel klaar zijn. De Welzijnsbalie in Gorinchem wilde er graag snel mee aan de slag kunnen. Ik ben maar gewoon begonnen met vullen, al waren er nog geen duidelijke kaders. Ik vond het leuk om te doen. Achteraf was het beter geweest eerst te bepalen wie we erin wilden zetten en wie niet. Zorg en welzijn heb ik voor laten gaan, sport en dans bijvoorbeeld komen later. Nu is de sociale kaart aardig op orde en wordt hij al veel gebruikt door de balie. Steeds meer organisaties doen mee.”

Beheer
Ik doe nu het beheer van de kaart en merk dat het steeds makkelijker wordt om contact te leggen met organisaties. Het is natuurlijk nooit klaar dus je moet goed kijken op wie je het uiteindelijk overdraagt. Ik zou het altijd bij een professional onderbrengen. Maar pas dan als alle organisaties zelf het beheer van hun pagina doen, als er routine is.

Het is voor mij een succes als inwoners online vinden wat ze zochten en ze op elke vraag een antwoord krijgen. 

Zet de buurtverbinders in!
Mijn tip voor andere gemeenten is: start een mailcampagne en geef organisaties en de buurtverbinders, de mensen die het platform aansturen, extra uitleg. Zij zijn betrokken en kennen veel mensen. De gemeente mist die verbinding met inwoners, waardoor het draagvlak kleiner is. Door hun bekendheid in Gorinchem brengen de buurtverbinders, door middel van het platform, de gemeente dichter bij de inwoners.”

Ook een online sociale kaart die écht werkt?

Een helder en actueel overzicht waar inwoners echt iets aan hebben: een goede sociale kaart voor organisaties en inwoners: het kan met een mijnbuurtje community platform! We vertellen je er graag meer over of vraag eerst eens ons gratis online magazine aan.

Lesley - fijnjetezien.nl

Lesley van FijnjeteZien.nl: Vrijwilligers optimaal inzetten

De helft van de mensen zet zich minstens één keer per week in als vrijwilliger voor anderen of de samenleving. Zij dragen dus bij aan de sociale verbinding in de buurt en zijn inmiddels onmisbaar geworden. Daarnaast draagt het bij aan de gezondheid van het geluksgevoel van de vrijwilligers zelf. Hoe benut je nou optimaal die vrijwilligerscapaciteit in je eigen gemeente? 

Beleidsmedewerker samenlevingszaken in Hellevoetsluis, Lesley Hogeboom, heeft veel ervaring met het inzetten en begeleiden van vrijwilligers via het mijnbuurtje community platform fijnjetezien.nl.

Lesley: “Je ziet steeds meer projecten en initiatieven waarbij vrijwilligers worden ingezet. Elk handje is immers meegenomen. Met alleen professionals zou het meeste onbetaalbaar zijn. Wel is ondersteuning van professionals daarbij erg belangrijk. Een vrijwilliger is toch anders dan een arbeidskracht.¨

Vrijwillige buurtverbinders
Op fijnjetezien.nl, het online platform voor Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne, werken we met vrijwillige buurtverbinders die worden begeleid door twee mensen van het welzijnswerk. De buurtverbinders laten vooral zien wat er in de gemeenten allemaal te doen is, wie hulp zoeken of aanbieden en welke cursussen er zijn voor vrijwilligers. Zij doen de promotie en verleiden inwoners om naar het online platform te gaan. Hier staat alle informatie voor iedereen. De website moet een echte landingsplaats voor inwoners worden.

Informatie en training
Voor de vrijwilligers in de gemeente hebben we een speciale ‘academie’ met allerlei trainingen. Zij ontwikkelen hier naar behoefte en interesse hun eigen talenten. Het aanbod staat natuurlijk op fijnjetezien.nl. Daarnaast hebben we in het cultuurhuis een offline balie. Iedereen kan hier binnenlopen met vragen over vrijwilligerswerk of voor andere vormen van ondersteuning. 

Een warm onthaal
Ik ben ervan overtuigd dat je heel bewust met vrijwilligers moet omgaan, ze warm ontvangen, waarderen en goed begeleiden. Geef ze de ruimte en het gevoel dat ze gezien worden. Organiseer bijeenkomsten met interessante sprekers, kennismakings-werkvormen en leuke activiteiten. Biedt ze een etentje of een theatervoorstelling aan en loof een vrijwilligersprijs uit. Maak gebruik van het potentieel aan talenten dat er al is of bouw dat uit. Bind die vrijwilligers aan je, zodat ze betrokken blijven. Vrijwillige inzet is niet afdwingbaar. ieder mens is anders en heeft andere behoeften, andere talenten en een andere aanpak. De een komt vanuit ideologie, de ander omdat hij is gepensioneerd en een leuke bezigheid zoekt.  Wel mag je verwachten dat mensen nakomen wat ze beloven: vrijwillig is niet vrijblijvend. Dat geldt ook voor de professionals die de begeleiding doen. In Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne geloven we erin dat een tevreden en blije vrijwilliger de beste referentie is voor het vrijwilligerswerk. Dit trekt weer andere mensen aan. We ruimen in onze subsidiebeschikkingen ruimte in om aan goed vrijwilligersbeleid te doen. 

Promotie
Ondertussen moet je ook het belang van vrijwilligerswerk blijven promoten bij bijvoorbeeld de verschillende verenigingen en via lokale en sociale media. Dat doe je door voorlichting te geven, het gesprek aan te gaan en afspraken te maken. We verwijzen voortdurend en overal naar fijnjetezien.nl: op flyers, sites en in plaatselijke kranten. We zorgen dat ons logo wordt herkend en dat het gaat rondzingen. Wat wij merken is dat succes verkoopt. Maatschappelijke projecten die succesvol zijn – en dat durven te verkopen- trekken veel meer vrijwilligers aan.

Wil jij ook de inzet van vrijwilligers vergroten?

Lesley laat zien dat je met het online community platform fijnjetezien.nl vrijwilligers optimaal kunt werven én inzetten voor allerlei activiteiten in de gemeente. Door ze te begeleiden en te koesteren maak je ten volle gebruik van de capaciteit onder je de  inwoners. Meer weten over de aanpak van mijnbuurtje.nl? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.

Brenda - utdorp.nl

Brenda van UtDorp.nl: Een levendig platform vermindert eenzaamheid

Eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden, zoals depressie, alcoholverslaving, cognitieve achteruitgang, hart- en vaatziekten, slaapproblemen en verminderde afweer. Ook weten we dat eenzaamheid samenhangt met een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden. Veel gemeenten vinden daarom eenzaamheid een belangrijk maatschappelijk vraagstuk..

Brenda Houwen, medewerker in opleiding bij welzijnsorganisatie Incluzio Sociale Basis is begeleider van het team buurtverbinders van Utdorp.nl, het mijnbuurtje communityplatform van Venlo en heeft veel ervaring met  het betrekken en verbinden van inwoners via het online community platform. Incluzio helpt steeds meer gemeenten in Nederland te besparen op zorgkosten in het sociaal domein. Dit doen ze onder andere door beter de bestaande kracht en mogelijkheden van de lokale gemeenschap te benutten. In Blerick is het mijnbuurtje communityplatform hierbij onmisbaar.

Hoe draagt Utdorp.nl bij aan de aanpak van eenzaamheid? En hoe stimuleerden zij inwoners om mee te doen? Welke gouden tips heeft Brenda voor anderen?

Brenda: “In de afgelopen 4 jaar is het platform enorm gegroeid. Inmiddels hebben 600 inwoners een account en worden er dagelijks berichtjes geplaatst door zowel professionals, de buurtverbinders als inwoners. Met name de interviews worden super goed gelezen. Neem de zomeractiviteiten van dit jaar. Dat is in Blerick een groot project. De buurtverbinders zijn langsgegaan bij deelnemers en organisatoren van het evenement. Ze interviewden ze, liepen mee en maakten foto’s. Het afvalruimen is ook zo’n mooie actie die op het platform was terug te vinden. Bewonersinitiatieven krijgen zo heel snel en gemakkelijk bekendheid.” 

Bij het eerste kopje koffie
“De agenda op Utdorp.nl staat boordevol activiteiten en wordt dagelijks bekeken.” Brenda hoort van mensen dat ze ‘s morgens bij hun eerste kopje koffie beginnen met het lezen van de berichten en kijken in de agenda van het platform. “Zo was het vervoer voor iemand die door omstandigheden niet zelf naar de voedselbank kon binnen een dag geregeld en is het een meisje met een beperking gelukt om een kookgroepje op te starten. Dat vormt voor de buurtverbinders weer een leuke aanleiding om haar te interviewen. En zo gaat het maar door”. 

Zinvolle ontmoetingen
“Het platform is laagdrempelig en heeft daardoor een enorme meerwaarde. Alle kleine berichtjes, oproepjes en verhalen bij elkaar maken Utdorp.nl echt tot iets groots. Mensen voelen zich betrokken en weten elkaar te vinden. Ze hebben zinvolle ontmoetingen en voelen zich meer van betekenis.”

“Gelukkig weten mijn collega’s het inmiddels ook steeds beter te vinden en delen bijvoorbeeld informatie over subsidieregelingen. Dit bereikt de inwoners gemakkelijker dan wanneer het op een platform van de gemeente wordt geplaatst. Utdorp.nl is veel toegankelijker.” 

Doe mee en laat je gezicht zien
“Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente zelf ook actief betrokken is bij het platform, activiteiten en acties stimuleert en haar gezicht laat zien op evenementen. Zoek naar kleine budgetten voor initiatieven, zo is er vrij gemakkelijk subsidie te krijgen voor verbindende activiteiten. Inwoners voelen zich daardoor veel meer gezien en gehoord en gaan anders tegen de gemeente aankijken. Je bereikt zo andere groepen mensen. En dat levert heel veel op!”

Ook zo’n online platform om eenzaamheid aan te pakken?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Gelukkig laat Brenda zien dat je samen met inwoners, professionals en de aanpak van mijnbuurtje.nl een meer betrokken buurt krijgt met meer ontmoetingen en verbondenheid. Wil je ook samen met je inwoners effectief het eenzaamheidsprobleem aanpakken? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.

Karin - OnzeOudeIJsselstreek

Karin van OnzeOudeIJsselstreek.nl: “Klein beginnen en dan groeien”

Participatie staat overal hoog op de agenda. Maar hoe betrek je inwoners nu het beste bij vraagstukken als de energietransitie en de omgevingswet?

Karin Krijt-Garritsen is strategisch communicatieadviseur bij de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast begeleidt ze studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen die afstuderen in online marketing. Karin heeft veel ervaring met verschillende online community platformen. Voor een nieuwbouwproject in haar gemeente koos ze uiteindelijk voor een mijnbuurtje platform. Waarom?

Mijn buurtje heeft alles
Karin: “We wilden voor dit project op een gemakkelijke manier de interactie en participatie met toekomstige bewoners aangaan, veel informatie kunnen delen én bouwen aan een blijvende inwoners-community. Veel gespecialiseerde participatieplatformen hebben één of twee van deze factoren, maar mijnbuurtje.nl heeft ze alle drie. Bovendien spreekt de gedachte van mijnbuurtje om te denken en werken vanuit de inwoners en samen een community op te bouwen, me erg aan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al vaker bij vraagstukken binnen de gemeente heb gedacht: ‘hadden we nu maar een platform van mijnbuurtje.nl’.

Stap voor stap uitbouwen
Natuurlijk stuitte ook Karin intern op mitsen en maren. “Je moet draagvlak creëren, collega’s buiten de eigen website laten denken. Met onder andere inspiratiesessies ontstaat langzaam gewenning. We doen het stapje voor stapje. Eerst dit afgebakende project als pilot, daarna kunnen we het platform verder gaan uitbouwen. Het projectteam is er al heel blij mee.”

Laat het groeien
Potentiële inwoners en omwonenden van de nieuwbouwwijk in Varsseveld kunnen op het platform www.onzeoudeijsselstreek.nl binnenkort meedenken met ontwerpen en stemmen op de verschillende ideeën die er voor de wijk en de woningen zijn. Ook kunnen ze met elkaar in contact komen, vragen stellen en informatie lezen. Daarnaast komen er offline bijeenkomsten, waarin ze elkaar gaan ontmoeten. 

Karin: “Mijn advies aan andere gemeenten is: maak goede afspraken met alle afdelingen die ermee te maken hebben, bijvoorbeeld over wie het bijhoudt. Je kunt een mijnbuurtje online community platform in één keer groot opzetten en presenteren of het als een olievlek laten groeien aan de hand van thema’s. Bij ons bleek dat laatste de beste optie.”

Meteen goed inzetten met een geslaagd participatieproject?
Of je nu groot of klein wil beginnen: de mijnbuurtje online community platforms zijn uitermate geschikt voor participatieprojecten met inwoners voor vraagstukken als de energietransitie en de omgevingswet. Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op voor een inspiratiesessie of bestel ons gratis magazine.

Gayle - SamenGorinchem

Gayle van SamenGorinchem.nl: “Alle neuzen dezelfde kant op”

Binnen het sociaal domein wil je als beleidsadviseur graag aan de slag met het online community platform en de aanpak van mijnbuurtje.nl. Maar hoe krijg ik de handen intern op elkaar en alle afdelingen ‘mee’ voor mijn voorstel? Hoe verkoop ik dit aan mijn collega’s? Gayle Klint is adviseur sociaal domein bij BMC en gedetacheerd bij de gemeente Gorinchem als beleidsadviseur. 

Gayle: “De informatie voor inwoners was behoorlijk versnipperd, professionals konden elkaar niet goed vinden en er was een grote wens om inwoners meer in hun eigen kracht te zetten. Collega’s uit Gorinchem ontdekten mijnbuurtje.nl en werden enthousiast. De aanpak van mijnbuurtje.nl sluit goed aan bij het idee van zelfredzaamheid en de methodiek van positieve gezondheid om naar de talenten van inwoners te kijken. De medewerkers binnen het sociaal domein hadden er vertrouwen in, maar het kostte wat meer moeite om ook de andere afdelingen de waarde ervan te laten inzien. Op interne bijeenkomsten waren kritische geluiden te horen: ‘Nóg een website erbij!’ Ook maakten alle regels en kwaliteitseisen van de gemeente de implementatie lastig. De AVG- en inkoopeisen moesten gecontroleerd worden, met de communicatieafdeling moesten verantwoordelijkheden worden afgesproken en er moesten afspraken komen over verantwoording en resultaten. Bij gemeenten voel je je soms een beetje slachtoffer van je eigen regels. Dat drukt soms op de motivatie bij dit soort processen.”

In een stroomversnelling
De coronacrisis was voor Gayle en haar collega’s een gelukje: “Er ontstond een sterke behoefte aan een platform om inwoners bij elkaar te brengen met vraag en aanbod. Alles raakte in een stroomversnelling. We keken intern naar welke teams we nodig hadden en voor welke afdelingen het platform een waardevolle aanvulling zou zijn. Ook merkten we dat draagvlak bij onze bestuurders essentieel is. 

We lanceerden SamenGorinchem.nl, vonden sterke buurtverbinders met een groot netwerk en inmiddels loopt het online platform heel goed, al is het nog niet af. De sociale kaart is nog vol in ontwikkeling. Maar we zijn er gewoon mee begonnen en waren blij dat we uiteindelijk de ruimte kregen. De intensieve steun van Hanneke en Eric van mijnbuurtje.nl was daarbij ook erg fijn.” 

Enthousiaste buurtverbinders
Het platform in Gorinchem voldoet inmiddels aan de gemeente-eisen en wordt, nu we een jaar verder zijn, binnenkort geëvalueerd. Ondertussen groeit het interne draagvlak. “Gayle: SamenGorinchem.nl vormt een aanvulling op het gemeentelijke platform en verschillende andere. Nu verwijzen ze naar elkaar waardoor het versterkend werkt. Een ontmoeting met onze enthousiaste buurtverbinders werkte voor veel ambtenaren al heel aanstekelijk. Ook maakten we heldere afspraken over het doel en het eigenaarschap van het platform en de rol van de buurtverbinders en van de gemeente. Je moet goede voorbeelden laten zien en zelf ook actief blijven. Het kost tijd om de verschillende afdelingen zover te krijgen dat ze anders gaan denken, anders gaan werken en anders gaan communiceren met inwoners dan ze gewend zijn. Om hen in ons enthousiasme mee te krijgen, hadden we ze eerder in het proces kunnen betrekken.”

Ook intern alle neuzen dezelfde kant op?
Het vroegtijdig zorgen voor draagvlak bij je collega’s is dus erg belangrijk. Het kost je wat tijd maar dit betaalt zich dubbel en dwars uit en zorgt voor een leuk project met mooie resultaten. 

Meer weten over hoe je met de mijnbuurtje aanpak zorgt voor meer zelfredzaamheid en positieve gezondheid van inwoners? Begin dan meteen goed en organiseer een inspiratiesessie met collega’s en partners :-). Wij zorgen voor de inhoud! Of download ons magazine op mijnbuurtje.nl.

Esmee de Nie - PleinBest

Esmee van PleinBest.nl: “Laat inwoners meepraten: het levert veel meer op!”

Als gemeente moet je aan de slag met de energietransitie en de omgevingswet: onderwerpen die vragen om participatie met de inwoners. Maar hoe betrek je ze het beste bij je project zonder dat het een gedoe wordt?

Esmée de Nie is beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Best. Ze heeft voor twee duurzaamheidstrajecten gebruik gemaakt van het mijnbuurtje communityplatform pleinbest.nl.

Sneller een laadpaal
In Best begon Esmée met een laadpalenproject: “Een aanvraag voor een laadpaal is voor een inwoner een lang traject en kun je pas doen als je al een elektrische auto hebt. Dat weerhield mensen ervan, merkte ik. Ik heb toen de inspraakprocedure naar voren gehaald door gebruik te maken van een meepraat-module op het online platform pleinbest.nl. Inwoners konden daarbij in een voorstel van ons aangeven wat volgens hen geschikte plekken zijn voor een laadpaal. We hebben nu een goed dekkend netwerk gepland. Zodra we een aanvraag binnen krijgen kan deze veel sneller worden afgehandeld.”

Ook de andere inwoners bereiken
Esmée was zo tevreden over die werkwijze dat ze ook voor het volgende vraagstuk gebruik maakt van het online platform: de energietransitie. “Dit zie ik vooral als een sociale transitie en ik wilde via pleinbest.nl niet alleen de mensen bereiken die altijd al wel van zich laten horen maar ook de stillere groep inwoners. Bovendien wilde ik geen vinkjes zetten, maar de inwoners daadwerkelijk laten meedenken hoe we dit het beste kunnen oplossen. Waar moeten we rekening mee houden? Wat moet we regelen zodat ze ook echt gaan meedoen? We hebben een enquête uitgezet en de resultaten op pleinbest.nl gedeeld. Ook is er heel veel informatie over de energietransitie te vinden. Daarbij plaatsten we vragen en stellingen waarop inwoners kunnen reageren. De meningen zijn over dit onderwerp erg verdeeld, maar als je doorvraagt ontdek je dat iedereen dezelfde zorg heeft: comfortabel, betaalbaar en duurzaam kunnen blijven wonen.”

Beter inspelen op behoeften
“In gemeenteland is het soms spannend om de regie los te laten en je te laten leiden door de mening van inwoners, terwijl je juist heel veel kunt hebben aan de informatie die zij je geven. Je speelt daardoor beter in op de wensen en behoeften waardoor je eigen dienstverlening verbetert. Aannames die we doen, blijken vaak niet te kloppen. Het is misschien wat meer werk, maar deze werkwijze levert ook veel meer resultaat op. Door gebruik te maken van diverse kanalen en middelen. Met een online communityplatform en offline bijeenkomsten spreek je veel meer mensen aan en hoor je hun mening. Op pleinbest.nl zijn steeds meer inwoners te vinden: hoe meer het groeit hoe beter je kunt communiceren met elkaar.”

Ook inwoners betrekken bij je duurzaamheidsopgaven?
Esmée ontdekte dat het betrekken van inwoners door ze echt te laten meepraten de gemeente veel nuttige informatie oplevert. Aannames van ambtenaren kloppen lang niet altijd. Bovendien lever je met een goed participatieproject een betere dienstverlening én is er minder gedoe.

Wil je voor jouw gemeente ook zo’n praktisch online community platform van mijnbuurtje.nl? Neem contact met ons op of bestel het online magazine.

KijkindeKernen - Chris

Chris van KijkindeKernen.nl: “Ondersteuning vanuit de gemeente is essentieel”

Als je hebt besloten om te beginnen met een online community platform van mijnbuurtje.nl, kun je best wat adviezen van collega’s gebruiken om te zorgen dat het hele gebeuren wordt gedragen door inwoners, welzijn én gemeente. Chris Frencken is zo’n collega. Hij heeft als coördinator maatschappelijke initiatieven in Voorst ervaring met inmiddels twee platformen, waarvan er één heel goed loopt en één wat minder. 

Jan Terlouw: “wat we samen doen gaat beter”
Chris: “Komend uit Limburg leerde ik als vrijwillig buurtverbinder voor het mijnbuurtje community platform Buurtkanaal.nl in Brummen direct veel mensen kennen. Ik heb die mooie ervaring meegenomen tijdens mijn sollicitatie bij de gemeente Voorst. Hier was namelijk net het digitaal dorpsplein Kijkindekernen.nl gestart. Bij de lancering in 2018 vertelde onze bekendste inwoner, Jan Terlouw, over vertrouwen en elkaar ontmoeten: ‘Wat we samen doen gaat beter. Daarom is dit een goed initiatief: met elkaar in contact komen op het online dorpsplein. Maar laten we vooral ook op het echte dorpsplein samenkomen om elkaar te horen, te zien en in de ogen te kijken.’” 

De gemeente Voorst bestaat uit 12 dorpen waarin verschillende dorpsbelangenorganisaties actief zijn. Zij namen het initiatief tot een gezamenlijk platform om van elkaar te leren en te horen wat er in de andere dorpen allemaal gebeurt. Waar Kijkindekernen.nl de eerste jaren nog betaald moest worden vanuit budget voor maatschappelijk initiatief, wordt het platform inmiddels grotendeels gefinancierd vanuit het ICT budget van de gemeente. De buurtverbinders zijn in de gemeente Voorst tegelijkertijd onze contactpersonen. Zij krijgen een kleine vergoeding voor het verbinden van inwoners en initiatieven in hun dorp. Het loopt heel goed!

Financiële maar ook morele steun gemeente essentieel 
Buurtkanaal.nl in Brummen heeft het zwaarder. Het ontstond in 2015 toen de gemeente aan een welzijnsstichting de opdracht gaf om inwoners meer te betrekken. Na drie jaar werd de subsidie gestopt en zag de welzijnsorganisatie zich ook genoodzaakt om de ondersteuning te stoppen. De buurtverbinders zijn amper meer actief. Het platform blijft overeind doordat bewoners en organisaties het nog steeds gebruiken maar zonder financiële en morele steun van de gemeente kan het eigenlijk niet. De gemeente heeft echter weinig geld en staat momenteel zelfs onder toezicht. Ze heeft wel uitgesproken de algemene voorzieningen te willen versterken. Ik weet dat een digitaal dorpsplein daar echt een belangrijk onderdeel van kan zijn.

Samenwerken voor minder individuele voorzieningen
Mijnbuurtje.nl geeft ons in ieder geval dit jaar nog tijd en ondersteuning. Dat is heel fijn. De welzijnsstichting is met de bibliotheek en enkele ontmoetingsplekken bezig om samen op te trekken in het verbinden van inwoners. Voor de gemeente is dat ook interessant, want de hoop is dat er op termijn wellicht minder individuele hulpvoorzieningen hoeven te worden toegekend. De wethouder raadde ons dan ook aan bij dat proces aan te sluiten, omdat zij zag dat Buurtkanaal.nl een meerwaarde kan hebben in het samenwerkingsverband. Als het platform weer breed wordt gedragen, komt de gemeente mogelijk op het eerdere besluit terug. Ik hoop echt op een doorstart voor buurtkanaal.nl zodat er ook in Brummen nóg meer wordt uitgehaald!

Chris heeft deze tips voor gemeenten die gaan starten:

  • organiseer het platform als gemeente niet van je af, maar doe gewoon mee! Een ambtenaar betrokken bij Wmo, welzijn, wijkwerk of buurtinitiatieven is onmisbaar in het team buurtverbinders. 
  • geef het online platform tijd om zich te ontwikkelen en goed te laten draaien. Hiervoor is minimaal drie jaar nodig maar liever meer
  • een succesvol platform ontstaat als organisaties, buurtverbinders en inwoners het platform weten te vinden, gebruiken en promoten. Als er matches worden gemaakt, organisaties worden gevonden en inspirerende verhalen worden verteld. Zo wordt het langzamerhand onmisbaar voor iedereen in je gemeente.  

Een succesvol platform in jouw gemeente Voor een echt goedlopend platform zoals Kijkindekernen.nl is de ondersteuning en betrokkenheid van de gemeente dus essentieel. Dan lukt het om samen met inwoners, professionals en de aanpak van mijnbuurtje.nl een meer betrokken buurt te krijgen met meer ontmoetingen en verbondenheid. Wil je ook samen met je inwoners een succesvol online platform beginnen? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.