Esmee de Nie - PleinBest

Esmee van PleinBest.nl: “Laat inwoners meepraten: het levert veel meer op!”

Als gemeente moet je aan de slag met de energietransitie en de omgevingswet: onderwerpen die vragen om participatie met de inwoners. Maar hoe betrek je ze het beste bij je project zonder dat het een gedoe wordt?

Esmée de Nie is beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Best. Ze heeft voor twee duurzaamheidstrajecten gebruik gemaakt van het mijnbuurtje communityplatform pleinbest.nl.

Sneller een laadpaal
In Best begon Esmée met een laadpalenproject: “Een aanvraag voor een laadpaal is voor een inwoner een lang traject en kun je pas doen als je al een elektrische auto hebt. Dat weerhield mensen ervan, merkte ik. Ik heb toen de inspraakprocedure naar voren gehaald door gebruik te maken van een meepraat-module op het online platform pleinbest.nl. Inwoners konden daarbij in een voorstel van ons aangeven wat volgens hen geschikte plekken zijn voor een laadpaal. We hebben nu een goed dekkend netwerk gepland. Zodra we een aanvraag binnen krijgen kan deze veel sneller worden afgehandeld.”

Ook de andere inwoners bereiken
Esmée was zo tevreden over die werkwijze dat ze ook voor het volgende vraagstuk gebruik maakt van het online platform: de energietransitie. “Dit zie ik vooral als een sociale transitie en ik wilde via pleinbest.nl niet alleen de mensen bereiken die altijd al wel van zich laten horen maar ook de stillere groep inwoners. Bovendien wilde ik geen vinkjes zetten, maar de inwoners daadwerkelijk laten meedenken hoe we dit het beste kunnen oplossen. Waar moeten we rekening mee houden? Wat moet we regelen zodat ze ook echt gaan meedoen? We hebben een enquête uitgezet en de resultaten op pleinbest.nl gedeeld. Ook is er heel veel informatie over de energietransitie te vinden. Daarbij plaatsten we vragen en stellingen waarop inwoners kunnen reageren. De meningen zijn over dit onderwerp erg verdeeld, maar als je doorvraagt ontdek je dat iedereen dezelfde zorg heeft: comfortabel, betaalbaar en duurzaam kunnen blijven wonen.”

Beter inspelen op behoeften
“In gemeenteland is het soms spannend om de regie los te laten en je te laten leiden door de mening van inwoners, terwijl je juist heel veel kunt hebben aan de informatie die zij je geven. Je speelt daardoor beter in op de wensen en behoeften waardoor je eigen dienstverlening verbetert. Aannames die we doen, blijken vaak niet te kloppen. Het is misschien wat meer werk, maar deze werkwijze levert ook veel meer resultaat op. Door gebruik te maken van diverse kanalen en middelen. Met een online communityplatform en offline bijeenkomsten spreek je veel meer mensen aan en hoor je hun mening. Op pleinbest.nl zijn steeds meer inwoners te vinden: hoe meer het groeit hoe beter je kunt communiceren met elkaar.”

Ook inwoners betrekken bij je duurzaamheidsopgaven?
Esmée ontdekte dat het betrekken van inwoners door ze echt te laten meepraten de gemeente veel nuttige informatie oplevert. Aannames van ambtenaren kloppen lang niet altijd. Bovendien lever je met een goed participatieproject een betere dienstverlening én is er minder gedoe.

Wil je voor jouw gemeente ook zo’n praktisch online community platform van mijnbuurtje.nl? Neem contact met ons op of bestel het online magazine.

KijkindeKernen - Chris

Chris van KijkindeKernen.nl: “Ondersteuning vanuit de gemeente is essentieel”

Als je hebt besloten om te beginnen met een online community platform van mijnbuurtje.nl, kun je best wat adviezen van collega’s gebruiken om te zorgen dat het hele gebeuren wordt gedragen door inwoners, welzijn én gemeente. Chris Frencken is zo’n collega. Hij heeft als coördinator maatschappelijke initiatieven in Voorst ervaring met inmiddels twee platformen, waarvan er één heel goed loopt en één wat minder. 

Jan Terlouw: “wat we samen doen gaat beter”
Chris: “Komend uit Limburg leerde ik als vrijwillig buurtverbinder voor het mijnbuurtje community platform Buurtkanaal.nl in Brummen direct veel mensen kennen. Ik heb die mooie ervaring meegenomen tijdens mijn sollicitatie bij de gemeente Voorst. Hier was namelijk net het digitaal dorpsplein Kijkindekernen.nl gestart. Bij de lancering in 2018 vertelde onze bekendste inwoner, Jan Terlouw, over vertrouwen en elkaar ontmoeten: ‘Wat we samen doen gaat beter. Daarom is dit een goed initiatief: met elkaar in contact komen op het online dorpsplein. Maar laten we vooral ook op het echte dorpsplein samenkomen om elkaar te horen, te zien en in de ogen te kijken.’” 

De gemeente Voorst bestaat uit 12 dorpen waarin verschillende dorpsbelangenorganisaties actief zijn. Zij namen het initiatief tot een gezamenlijk platform om van elkaar te leren en te horen wat er in de andere dorpen allemaal gebeurt. Waar Kijkindekernen.nl de eerste jaren nog betaald moest worden vanuit budget voor maatschappelijk initiatief, wordt het platform inmiddels grotendeels gefinancierd vanuit het ICT budget van de gemeente. De buurtverbinders zijn in de gemeente Voorst tegelijkertijd onze contactpersonen. Zij krijgen een kleine vergoeding voor het verbinden van inwoners en initiatieven in hun dorp. Het loopt heel goed!

Financiële maar ook morele steun gemeente essentieel 
Buurtkanaal.nl in Brummen heeft het zwaarder. Het ontstond in 2015 toen de gemeente aan een welzijnsstichting de opdracht gaf om inwoners meer te betrekken. Na drie jaar werd de subsidie gestopt en zag de welzijnsorganisatie zich ook genoodzaakt om de ondersteuning te stoppen. De buurtverbinders zijn amper meer actief. Het platform blijft overeind doordat bewoners en organisaties het nog steeds gebruiken maar zonder financiële en morele steun van de gemeente kan het eigenlijk niet. De gemeente heeft echter weinig geld en staat momenteel zelfs onder toezicht. Ze heeft wel uitgesproken de algemene voorzieningen te willen versterken. Ik weet dat een digitaal dorpsplein daar echt een belangrijk onderdeel van kan zijn.

Samenwerken voor minder individuele voorzieningen
Mijnbuurtje.nl geeft ons in ieder geval dit jaar nog tijd en ondersteuning. Dat is heel fijn. De welzijnsstichting is met de bibliotheek en enkele ontmoetingsplekken bezig om samen op te trekken in het verbinden van inwoners. Voor de gemeente is dat ook interessant, want de hoop is dat er op termijn wellicht minder individuele hulpvoorzieningen hoeven te worden toegekend. De wethouder raadde ons dan ook aan bij dat proces aan te sluiten, omdat zij zag dat Buurtkanaal.nl een meerwaarde kan hebben in het samenwerkingsverband. Als het platform weer breed wordt gedragen, komt de gemeente mogelijk op het eerdere besluit terug. Ik hoop echt op een doorstart voor buurtkanaal.nl zodat er ook in Brummen nóg meer wordt uitgehaald!

Chris heeft deze tips voor gemeenten die gaan starten:

  • organiseer het platform als gemeente niet van je af, maar doe gewoon mee! Een ambtenaar betrokken bij Wmo, welzijn, wijkwerk of buurtinitiatieven is onmisbaar in het team buurtverbinders. 
  • geef het online platform tijd om zich te ontwikkelen en goed te laten draaien. Hiervoor is minimaal drie jaar nodig maar liever meer
  • een succesvol platform ontstaat als organisaties, buurtverbinders en inwoners het platform weten te vinden, gebruiken en promoten. Als er matches worden gemaakt, organisaties worden gevonden en inspirerende verhalen worden verteld. Zo wordt het langzamerhand onmisbaar voor iedereen in je gemeente.  

Een succesvol platform in jouw gemeente Voor een echt goedlopend platform zoals Kijkindekernen.nl is de ondersteuning en betrokkenheid van de gemeente dus essentieel. Dan lukt het om samen met inwoners, professionals en de aanpak van mijnbuurtje.nl een meer betrokken buurt te krijgen met meer ontmoetingen en verbondenheid. Wil je ook samen met je inwoners een succesvol online platform beginnen? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.

Pleinbest - Ingrid

Alles op één plek bij elkaar

“We zochten een platform waar inwoners, organisaties en bewonersgroepen elkaar kunnen vinden, helpen en inspireren. Ook wilden we als gemeente meer ruimte geven aan bewonersinitiatieven. PleinBest.nl is een prachtige combinatie van on- en offline verbinding geworden. Alles komt op één plek bij elkaar en wie het platform bezoekt maakt er ook kennis met allerlei andere zaken. Onlangs konden inwoners meepraten over locaties voor laadpalen. Dat werkte fantastisch. Mijn tip voor andere gemeenten is: zorg dat je als gemeente samen optrekt met de groep buurtverbinders. En ontbreken in deze groep bepaalde talenten? Ga daar dan samen gericht naar op zoek. Motiveer je collega’s om ook mee te doen op het platform door hen de voordelen ervan te laten zien voor hun werk. Zo zorg je dat je als gemeente echt onderdeel bent van de gemeenschap.”

-Ingrid de Graaff, adviseur inwoners- en overheidsparticipatie in Best

PuurPapendrecht - Leni

Ik kan niet meer zonder

“Het mooie van PuurPapendrecht.nl vind ik dat het van de bewoners zelf is, ze kunnen er zelf vragen én brengen. Ook de gemeente en heel veel organisaties zijn hier te vinden, waardoor je een sterk netwerk krijgt. Dat bespaart bovendien veel geld. Voor mijn werk kan ik niet meer zónder. In plaats van een gemeentegids hebben we op PuurPapendrecht een sociale kaart. Die is actueel en alle activiteiten zijn direct zichtbaar. Mijn sportcollega is heel blij met de inschrijfmodule en we maken ook gebruik van de ‘Elkaar Helpen’-module voor vraag en aanbod van vrijwilligers. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: begin er vandaag nog mee. Zoek een of twee professionals en een paar actieve inwoners. Mijnbuurtje.nl zet vervolgens iedereen in zijn kracht!”

-Leni van Mourik, Wijkcoördinator, Initiatieven-makelaar én Buurtverbinder in Papendrecht – L.van.Mourik@papendrecht.nl

KijkindeKernen - Chris

Ondersteuning bij alles wat we doen

“Komend uit Limburg leerde ik als vrijwillig buurtverbinder voor Buurtkanaal.nl in Brummen direct veel mensen kennen. Ik heb die mooie ervaring meegenomen tijdens mijn sollicitatie in de gemeente Voorst. Hier was namelijk net het digitale dorpsplein Kijkindekernen.nl gestart. De gemeente Voorst bestaat uit 12 dorpen waar verschillende dorpsbelangenorganisaties actief zijn. Zij namen het initiatief tot een gezamenlijk platform om van elkaar te leren en te horen wat er in de dorpen allemaal gebeurt. Kijkindekernen.nl ondersteunt eigenlijk alles wat we doen: de verbinding tussen de dorpen is versterkt, organisaties staan in de sociale kaart en initiatieven zijn meer zichtbaar. Dat stimuleert anderen ook om mee te doen. Ik hoef daar bij mijn werk minder tijd en energie in te steken. Ik verwijs naar het platform en kan me focussen op zaken waar de dorpen me echt bij nodig hebben. Daarnaast is de samenwerking met mijnbuurtje.nl heel fijn en persoonlijk en zijn de lijntjes kort.”

-Chris Frencken, Coördinator maatschappelijke initiatieven en Buurtverbinder in Voorst – C.Frencken@voorst.nl

Samen met (Puur)Papendrecht bij Ondernemend Nederland

Samen sta je sterk. Ook voor gemeentes wordt het steeds belangrijker samen te werken met inwoners en organisaties. Hiervoor moet een community worden gecreëerd. Veel gemeenten zetten de platformen van mijnbuurtje.nl in als on- en offline community om mensen met elkaar te verbinden. Dit zorgt voor blije bewoners, maar biedt ook de gemeente zelf voordelen.

Ondernemend Nederland gaat heel Nederland door op zoek naar de mooiste verhalen en interessantste ontwikkelingen. Samen met Puur Papendrecht heeft Ondernemend Nederland dit filmpje van ons gemaakt.

Wil je ook meer betrokkenheid en verbinding in je gemeente? Meld je dan hier aan en ontvang meteen ons gratis e-book, met de belangrijkste succesfactoren in de communicatie en samenwerking met inwoners.