Geslaagd Democratiefestival

De nieuwe omgevingswet vraagt een goede participatiehouding

Als mensen horen over mijnbuurtje.nl wordt meestal gedacht aan inwonersparticipatie, verlaging van zorgkosten en verbindingen tussen inwoners. De nieuwe omgevingswet vereist echter ook een goede participatiehouding bij gemeenten.

Achtergrond omgevingswet
In 2021 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten (rijksoverheid.nl, 2018)

Uitgangspunten van deze wet zijn:
● de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
● duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
● gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. (rijksoverheid, 2018)

Wat is nodig?
Om te zorgen dat deze nieuwe wet succesvol wordt toegepast binnen gemeenten, zal een gemeente de dialoog met burgers op moeten zoeken. De meeste gemeenten geven aan dit nog erg moeilijk te vinden.

De oplossing van mijnbuurtje.nl
Sinds 2011 is mijnbuurtje.nl bezig met het verbinden van inwoners, verenigingen, organisaties en gemeenten onderling en met elkaar. Dit alles vanuit de gedachte dat wanneer zichtbaar gemaakt wordt wat er allemaal al voorhanden is, nieuwe verbindingen tot stand gebracht worden en krachtigere gemeenschappen ontstaan.

Er wordt gewerkt met een aanpak waarbij inwoners vanaf start betrokken worden en zij samen met een aantal wijk of dorpsprofessionals opgeleid worden tot buurtverbinders. Zij worden gefaciliteerd met een online platform waarbij iedereen uit de gemeenschap mee kan doen. Het online platform krijgt de naam en de uitstraling die de buurtverbinders zelf kiezen. Hierdoor komt het eigenaarschap bij de gemeenschap te liggen.

De buurtverbinders zijn zowel online als offline actief in de buurt. Zij zorgen ervoor dat mensen mee gaan doen, ondersteunen bij het gebruik en houden een oogje in het zeil om te zorgen dat alles goed gaat. De buurtverbinders werken samen om gemeenschappelijke doelen te realiseren. De aanpak van mijnbuurtje.nl wordt al succesvol toegepast in meer dan 45 steden en dorpen.

Relatie met de omgevingswet
Gemeenten zullen in dialoog moeten gaan met inwoners. Liever dan hier een aparte oplossing voor te gebruiken en te moeten promoten, zou je met inwoners in contact willen komen op een plek waar zij toch al komen. De ervaring leert dat mensen steeds weer terugkomen naar een buurtplatform op het moment dat daar de “leuke” nieuwtjes te lezen en delen zijn. De activiteiten in de buurt trekken aandacht, maar ook de buurtverhalen, foto’s, filmpjes etc. Als inwoners eenmaal op het platform zijn, kun je hen vragen om mee te denken over allerlei zaken. Steeds meer gemeenten gebruiken dan ook het buurtplatform om participatie vorm te geven.

Door eerst te investeren in het creëren van meer onderlinge verbindingen en het versterken van gemeenschappen, is het daadwerkelijk toepassen van participatie en de nieuwe omgevingswet voor gemeenten eenvoudiger te realiseren.

Barometer voor burgerparticipatie

Burgerparticipatie geeft Arnhemmers meer invloed

200 Bosschenaren denken mee over inrichting van hun buurt

De gemeente ‘s-Hertogenbosch renoveert het Kapelaan Koopmansplein en betrekt omwonenden actief bij de inrichting. Ze gebruiken hiervoor de Buurtkiep, de lokale mijnbuurtje buurtsite. Op  www.buurtkiep.nl/kapelaankoopmansplein denken inmiddels meer dan tweehonderd mensen mee over hoe hun plein nog leuker kan.
Buurtverbinder Martien van Ee is blij verrast met de actieve deelname: “Bij de presentatie waren meer dan honderd mensen aanwezig, de Buurtkiep pagina met de aankondiging is al 600 keer gelezen. Er zijn nu al meer dan 200 digitale enquêtes ingevuld! Dit is maar liefst drie keer zoveel als bij het vorige project en we ontvingen veel meer inhoudelijke opmerkingen. Bovendien blijkt nu uit de analyse dat heel veel mensen via hun telefoon en Facebook uitkomen bij onze buurtsite en dán meedoen. Dus de integratie tussen onze mijnbuurtje buurtsite en andere bestaande sociale media zoals Facebook versterkt ongelofelijk! Eénmaal op de buurtsite gaan bewoners rondneuzen (ze bekijken dan zo’n tien pagina’s) zodat ze óók de hulpvraag van de buurvrouw zien.”
Het online betrekken van bewoners bij buurtverbeteringen is één van de vele mogelijkheden die gemeentes hebben met de mijnbuurtje aanpak.  In deze aanpak staat het versterken van de buurtcommunity centraal, waarbij steeds meer mensen elkaar kennen en meedoen. Lees hier hoe je dit als gemeente aanpakt.