Buurtverbinding: een samenwerking tussen bewoners en professionals

Toen ik startte met de trainingen van mijnbuurtje, gaf ik die eerst alleen aan buurtbewoners. Zij kregen naast de training een stappenplan waarmee ze aan de slag konden. Zo werd het platform ingericht, actieve groepen in de buurt betrokken en haakten ook professionals aan. Gaande weg ontdekte ik dat als we professionals deel lieten uitmaken van de training voor buurtverbinders, we versnelling realiseerden in de activatie van het platform.

De rol van de wijkprofessional
Wijkprofessionals (zoals bijvoorbeeld welzijnswerkers en wijkregisseurs) hadden in het verleden veel taken waarbij zij verantwoordelijk waren voor de concrete uitvoering hiervan. In de huidige tijd wordt hen verteld dat zij niet meer alles zelf mogen doen, maar dat ze juist bewoners moeten faciliteren om zaken zelf op te pakken. Hoe dat gedaan moet worden, blijft vaak in het midden.  Ik merk dat het voor hen vaak best lastig is om vorm te geven aan de nieuwe invulling van hun taken.  Sommige professionals durven zelf geen acties meer te ondernemen, ze laten alles uit hun handen vallen en zeggen ons dat de initiatieven maar van de bewoners moeten komen. Andere professionals gaan zelf op zoek naar nieuwe creatieve ideeën en proberen bewoners te verleiden tot actie.  Ik merk dat als we wijkprofessionals  betrekken bij onze trainingen, zij zien waar behoeftes liggen van bewoners en dat zij gericht aan kunnen geven waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.

95%
De meeste wijkprofessionals hebben te maken met een groep in de samenleving die extra ondersteuning nodig heeft, ik hoor dat die groep vaak zo’n 5% uitmaakt van alle bewoners in een buurt. Wijkprofessionals vertellen mij regelmatig dat zij bij de overige 95% in een buurt niet of amper bekend zijn en vice versa. Met Mijnbuurtje.nl richten we ons juist op de groep die weinig of geen professionele hulp nodig heeft. Buurtverbinders worden vaak geworven binnen deze groep. Door hen samen te trainen met wijkprofessionals worden nieuwe verbindingen tot stand gebracht. Bewoners leren waar ze terecht kunnen voor bepaalde informatie of invulling van professionele hulpvragen. Professionals krijgen toegang tot een groep mensen die vaak best bereid is wat hulp te geven aan de groep waar de wijkprofessional vaak mee te maken heeft.

Nog iets dat ik geleerd heb: professionals weten heel goed wat er in een buurt speelt en welke groepen daar actief zijn. Zij kunnen actief deze groepen en ook hun cliënten op de buurtsite attenderen. Op die manier zorgen ze voor nog meer interessante content en uiteindelijk verbindingen in de buurt.

Ideale situatie?
Mijn idee nu, is dat er een ideale situatie ontstaat op het moment dat bewoners en professionals samen werken aan het versterken van hun buurt. De bewoners houden de regie, maar  professionals helpen ze op weg. En mocht jij als professional naast de training voor buurtverbinders nog extra ondersteuning nodig hebben, dan help ik je daar graag bij!