Om succesvol gebruik te maken van alle bronnen die een buurt te bieden heeft, zijn actieve inwoners nodig. Zij maken zichtbaar wat er allemaal al is en gebeurt. Speciaal hiertoe leiden we enthousiaste inwoners op die in een groep van minimaal vijf en maximaal acht personen aan de slag gaan als buurtverbinder. Naast de inwoners zijn altijd één of twee professionals betrokken die vaak werken als wijkregisseur bij een gemeente. Ook vrijwilligerscoördinatoren en sociaal werkers vervullen deze rol vaak. De meerderheid van de groep buurtverbinders bestaat echter uit inwoners. Zij kennen hun wijk het beste en weten precies wat er allemaal speelt. De professionals leggen verbindingen richting professionele organisaties. Op die manier zorg je ervoor dat iedereen in de buurt bereikt kan worden en mee kan doen.

Hoe vinden we buurtverbinders?

We organiseren een gezellige en interactieve inwonersavond waarbij we iedereen uitnodigen die wat voor zijn of haar buurt wil betekenen. Daar gaan we het gesprek aan en nodigen we inwoners uit om mee te gaan doen aan de beweging om alles zichtbaar te maken en nieuwe verbindingen te leggen. Natuurlijk hebben we een speciale aanpak die ervoor zorgt dat dit soort avonden succesvol zijn.

Niet alleen digitaal

Natuurlijk krijgen onze buurtverbinders hun eigen online community platform wat ze zelf inrichten en aan laten sluiten op de behoefte uit de buurt. Maar niet alle buurtverbinders hebben evenveel affiniteit met websites. Zoals ook niet alle inwoners even digitaal vaardig zijn. Daarom zijn veel buurtverbinders ook offline actief. Ze plannen bijvoorbeeld hun overlegmomenten met andere buurtverbinders op zichtbare plaatsen in de buurt, zodat inwoners daar hun vragen kunnen stellen. Maar ze sluiten ook aan bij bijeenkomsten, doen leuke interviews met inwoners en zijn aanwezig bij activiteiten.

Tijdsbesteding

De training vraagt even een tijdsinvestering. Die duurt namelijk drie dagen, al worden die dagen natuurlijk wel in overleg met de deelnemers gepland. Deelnemers zijn altijd erg enthousiast over de training. Hierin wordt o.a. aandacht besteedt aan hoe je fijn samenwerkt en haalbare doelen stelt, maar ook aan hoe je een goed gesprek voert en inwoners, bedrijven en organisaties motiveert om mee te doen. Na afloop van de training geven buurtverbinders aan gemiddeld tussen de twee en vier uur in de week te besteden aan hun buurtverbinderstaken.

Wil jij ook meer verbinding in jouw buurt en wil je hier een bijdrage aan leveren? Neem dan even contact met ons op!