Burgerparticipatie: makkelijker dan je denkt!

Foto communicatie adviesur Wilma Havermans en beleidsadviseur participatie Lana Cehajic

Wilma Havermans is communicatieadviseur voor de gemeente Papendrecht en Lana Cehajic is beleidsadviseur voor het team Programma’s en Strategie in Papendrecht. Binnen haar functie houdt Lana zich voornamelijk bezig met het onderwerp participatie. 

De wens om inwoners te betrekken
Lana: ,,Participatie is een belangrijk thema binnen onze gemeente geworden. Er gebeurt al veel, maar het kan nog beter. Het streven is om bij alle projecten te bedenken hoe we inwoners erbij kunnen betrekken. Zo willen we het een integraal onderdeel laten worden binnen het denken en handelen van collega’s. Maar samenwerken met inwoners is niet voor iedereen even gemakkelijk. De wens ontstond om ambtenaren te scholen: wat is participatie en hoe doen we dat”.

Het bleek eenvoudiger dan ze dachten
Lana: ,,We werkten al met een platform van mijnbuurtje.nl, PuurPapendrecht.nl, en besloten daarom ook de participatiemodule aan te schaffen. Om iedereen met participatie vertrouwd te maken, vroegen we Hanneke van mijnbuurtje.nl om een training te komen geven. In twee dagdelen leerden ambtenaren uit alle teams van de gemeente Papendrecht hoe je optimaal samenwerkt met inwoners. In het begin waren sommige collega’s sceptisch, maar na de training bleken ze gerustgesteld en werden ze zelfs enthousiast. Het is niet zo groot, moeilijk en ingewikkeld als mensen soms denken. Samenwerken kun je vrij eenvoudig aanpakken. Ik help waar nodig.”

Maak het tot een vanzelfsprekend onderdeel
Wilma: ,,Een aantal collega’s in Papendrecht was uit zichzelf al enthousiast aan de slag gegaan met participatie, nog voordat we beleid, richtlijnen of instrumenten hadden. Dát zijn natuurlijk onze ambassadeurs geworden. Hun ervaringen, verhalen en aanpak hebben we zowel in- als extern gedeeld. Die concrete voorbeelden en de training die we hebben aangeboden en nog steeds aanbieden, maken dat de drempelvrees steeds lager wordt. We merken dat meer collega’s ons opzoeken om hen te ondersteunen en dat zij participatie ook steeds meer als een vanzelfsprekend onderdeel van hun proces zien.”

Ondersteun je collega’s en geef ze vertrouwen
Wilma: ,,Wat we tot nu toe hebben gedaan, is ‘best practices’ delen in- en extern, een training gegeven en werkcafés met raadsleden organiseren. Ook heeft participatie nu echt een gezicht, namelijk dat van Lana. Lana heeft niet alleen visie, ze heeft ook het talent om collega’s vertrouwen te geven dat ze ondersteund worden als dat nodig is. Mijn rol is een beetje naar de achtergrond aan het verschuiven. Ik was lid van het programmateam Participatie, maar dat bestaat niet meer. Nu probeer ik mij te beperken tot de communicatie over de participatieprocessen. Ik betrek wel altijd Lana erbij zodat zij het overzicht blijft houden.”

Dit hadden we veel eerder moeten doen
Lana: ,,Ik kan het iedereen aanraden om op deze manier aan de slag te gaan met participatie. Zet mensen fysiek bij elkaar voor een inspiratiesessie of korte cursus. Als ze daarin de ruimte krijgen om ervaringen te delen en successen en betrokkenheid bij het onderwerp gaan ervaren, merken ze dat het niet moeilijk is. Achteraf gezien hadden we dit veel eerder moeten doen.”