Artikelen door Elma van Dongen

De rol van buurtverbinders

Het team buurtverbinders speelt een cruciale rol in de aanpak van mijnbuurtje.nl. Zij zijn bewoners met hart voor de buurt. Zij helpen mensen elkaar te vinden, zowel online als offline. Trainers/adviseurs helpen hen een levendige buurtcommunity te realiseren. Buurtverbinders zijn bewoners die iets willen doen voor hun buurt. Samen vormen ze een netwerk van sterke […]

Buurtverbinders lanceren tweede buurtplatform in gelukkigste stad van Nederland

Uit de vorige week gepubliceerde Atlas voor Nederlandse gemeenten bleek dat de gelukkigste mensen in Ede wonen. En dat verbaast ons niets! Het afgelopen jaar trainden we 25 enthousiaste buurtverbinders in Ede. Na de lancering van het eerste buurtplatform in Ede-Zuid (entrede.nl) in het voorjaar, lanceerden buurtverbinders in Ede-centrum afgelopen zaterdag het tweede buurtplatform: centrede.nl. […]

Dé oplossing voor de Omgevingswet? Een hechte community met een online buurtplatform

De inzet van allerlei online communicatiekanalen naast de ’traditionele’ bewonersavond en flyers blijkt zeer effectief in participatietrajecten. Communicatie en participatie bepalen straks ook in belangrijke mate het succes van de nieuwe Omgevingswet. Op een praktijkbijeenkomst van Platform31 stonden daarom enkele inspirerende voorbeelden die lieten zien hoe digitale communicatie positief kan bijdragen aan participatie.   Anton […]

Help, een burgerinitiatief! Of: Help een burgerinitiatief?

Regelmatig spreken we gemeenten die nieuwe wegen zoeken voor participatie van bewoners. Om meningen van inwoners op te halen bijvoorbeeld, over een verkeersplan of een idee voor een buurtverbetering. Of om initiatieven te stimuleren die de wijk leuker maken, bijvoorbeeld door een ontmoetingsplek te creëren, zelf groen te onderhouden of een ruildienst op te zetten. […]

Mijnbuurtje ‘extra’: hoe iedereen kan meedoen, ook zonder internet

In meer dan 20 gemeenten door het hele land zijn we inmiddels actief met de mijnbuurtje-aanpak. We trainden veel bewoners en professionals als buurtverbinder en lanceerden samen met hen al 25 buurtplatformen en daar komen er binnenkort gelukkig nog heel veel bij.  Tijdens deze projecten krijgen we heel vaak de vraag: “Hoe kunnen we nu echt iederéén […]

Praktijkvoorbeelden hoe bewoners zelf hun mobiliteit regelen

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van wmo- en leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking. Hoe zorg je als gemeente dat inwoners zelf een actieve rol hierin gaan spelen? Ons advies: faciliteer  op een leuke en persoonlijke manier deze ontmoetingen tussen bewoners!  Op onze mijnbuurtje buurtplatformen zien we veel oplossingen vanuit de buurt […]