Pleinbest - Ingrid

Alles op één plek bij elkaar

“We zochten een platform waar inwoners, organisaties en bewonersgroepen elkaar kunnen vinden, helpen en inspireren. Ook wilden we als gemeente meer ruimte geven aan bewonersinitiatieven. PleinBest.nl is een prachtige combinatie van on- en offline verbinding geworden. Alles komt op één plek bij elkaar en wie het platform bezoekt maakt er ook kennis met allerlei andere zaken. Onlangs konden inwoners meepraten over locaties voor laadpalen. Dat werkte fantastisch. Mijn tip voor andere gemeenten is: zorg dat je als gemeente samen optrekt met de groep buurtverbinders. En ontbreken in deze groep bepaalde talenten? Ga daar dan samen gericht naar op zoek. Motiveer je collega’s om ook mee te doen op het platform door hen de voordelen ervan te laten zien voor hun werk. Zo zorg je dat je als gemeente echt onderdeel bent van de gemeenschap.”

-Ingrid de Graaff, adviseur inwoners- en overheidsparticipatie in Best