37 dagen van mijn leven …

De energie die je stopt in een veilig leven zodat niemand jouw spullen steelt, vind ik een van de meest frustrerende zaken van onze huidige moderne wereld. Zo verwacht ik ongeveer 37 dagen (dag en nacht) van mijn leven te besteden aan het op slot zetten van mijn eigen fiets (voor de reken liefhebbers: 74 jaar gemiddeld 2 minuten per dag). Dat doe ik omdat mijn fiets onmisbaar is in het dagelijks gebruik; kinderen naar school, naar mijn werk en boodschappen doen. Het mijnbuurtje-platform waar alle buurtsites onderdeel van uitmaken is ook zo’n onmisbaar stuk gereedschap voor verbonden buurten. Gereedschap waarop je altijd wilt kunnen vertrouwen. Het is daarom niet alleen belangrijk dat een buurtsite makkelijk en leuk is in gebruik, maar ook dat de buurtsite het altijd ‘doet’ en veilig is.

 

Veel internet gebruikers realiseren zich echter niet dat er ook mensen zijn die websites hacken voor de lol waardoor de beheerder van een site zelf niet meer kan bepalen wat er op die site staat. Dat er hackers zijn die gegevens stelen, zoals wachtwoorden en e-mail adressen. Gegevens die vaak weer worden doorverkocht aan derden om te spammen of voor andere kwade zaken.

Ondanks het feit dat maar dertien procent van de Nederlanders deze dreiging gelooft (bron NU.nl, 29 oktober 2014), besteden wij bij mijnbuurtje juist veel aandacht aan veilige buurtsites. Zo zie je bijvoorbeeld voor de domeinnaam van iedere buurtsite https staan in plaats van http. Die ‘s‘ staat voor een veilige versleutelde verbindingen tussen de buurtsite en de computer van de gebruiker. Ook het internet bankieren verloopt bijvoorbeeld via zo’n versleutelde verbinding.


Ondanks de 37 dagen die ik in mijn leven besteed aan het op slot zetten van mijn fiets, heb ik geen garanties dat hij niet gestolen wordt. Toch blijf ik mijn fiets op slot zetten om mijn eigendom te beschermen. Zo werken wij ook continue aan de veiligheid van onze buurtsites om het eigendom van jullie gegevens te beschermen!